Jannigje Jans Boon , * ±1640 .
Dochter van Jan Jans (den) Boon (?) en Neeltge Goris (Neeltie Gorisse) (de Waart) (???) .


x
    Andries Maertens Crom , † <1666.
x <1666
    Arie Cornelisse ’t Riet , *Lekkerkerk ±1645 , [] Lekkerkerk ±10-8-1712.    
Get. bij de aangifte begraven: Teunis Ariensz Broere .
Arie Cornelisse trad op als getuige bij de begrafenis van Andries Ariens ’t Riet , de begrafenis van Jannigje Andriesse ’t Riet .


Kinderen:
 1. Maerten Andriesse Krom .

  x Capelle a/d IJssel 1690   Magteltje Corsen , * ±1665 , † <4-1703.
   Otr. op 27-3-1690 in Capelle a/d IJssel.
   Maarten Andriessen Krom, j.m. van Lekkerkerk, won. in Capelle a/d IJssel, en Machteltje Corsen, j.d., beijde hier woonende, sijn hier getrout.

  x Rotterdam, Kralingen 29-4-1703   Marijtje Ariens Hoogerwaert , *Rotterdam, Kralingen ±1669 , ~Rotterdam, Kralingen 9-2-1670 .

  7 kinderen


 2. Jan Andriesz (Jan Andriesse) Krom , [] Krimpen a/d Lek ±5-12-1711.
  Get. bij de aangifte begraven: Willempje Pieters Huijser .
   Op 5-12-1711 Heeft Willemtie Pieterse Huijser haar man Jan Andriese Krom aangegeven onder de classis van drie guldens.

   Op 5-12-1711 in Krimpen a/d Lek werd ƒ3 betaald door Willemtje Pieters Huijser voor het begraven van haar echtgenoot Jan Andrise Krom.

   Jan Andriesse had een minderj. broeder ende suster op 31 meij 1679.

   Jan trouwde rond 1678 in Krimpen a/d Lek met Willempje Pieters Huijsert. Kinderen: Andries, Jan, Pieter.
   Zie: http://pcwebber.xs4all.nl/genealogie/frames.html.

   Krimpen a/d Lek, 1684: Nogh brengt Pieter Joosten hier in ontfangen, dat sijn swager Jan Andriesse Crom in den boedel schuldigh was; 9-2-12.

   Op 22 meij 1686 compareerde Pieter Joosten Huijsbert, mede Heemraet alhier [in Krimpen a/d Lek]. Welcke bekende schuldigh te sijn aan Cornelis, Jannetje, Marija en Grietje Jans Eerlant, onse
   inwoonders, de somme van 400 gld. spruijtende ter saecke van geleende penn. Compareerde mede Jan Andriesse Crom, welcke hem selve te stellen borge voor den voorh. Pieter Joosten.

   Krimpen a/d Lek, 14 junij 1723: Andrie[s] Janse Crom, woonende tot Ouderkerk, voor zig zelve, mitsgaders de gemelde Andries Crom,
   Jan Janse Crom, Wouter Pieterse Huijser en Krijn van Holst als testamentare voogden van Pieter Janse Crom. Hebben verkogt aan Fredrik Luij. Een mergen land gelegen in Pieter Aartse weer.
   Strekkende van de campsloot van Arij Geenen noord op tot de wetering. Bel: t.o. Jan Coene, t.w. Eeuwout Aarsen.

  x   Willempje Pieters Huijser .
   Zij hadden zonen Andries, Pieter en Jan Krom.

   Willempje Pieters trad op als getuige bij de begrafenis van Jan Andriesz (Jan Andriesse) Krom .

  6 kinderen


 3. Marrigje Andriesse Crom .
  Marrigje Andriesse trad op als getuige bij de doop van Leendert Cnelisse Decker .


 4. Neeltje Andriesse Crom , * ±1660 .

  x ±1682   Cornelis Leenderts Decker .
   Zij lieten in 1683 een zoon Leendert dopen.

  1 kinderen


 5. Aaltje Ariens ’t Riet , * 1666 , ~Lekkerkerk 25-4-1666 , [] Lekkerkerk ±9-12-1747.
  Get. bij de doop: Bastiaentje Maertens Crom .
  Get. bij de aangifte begraven: Huijg Teunisse Broere .
   25. Aeltje, d. van Arij Cnelisse & Jannitje Janse, g. Aeltje Cornelis, Jan Cornelis & Bastijaanje Maartens.

  x Lekkerkerk 12-4-1693   Teunis Ariensz Broere , [] Lekkerkerk ±28-9-1726.
      Zoon van Arie Broere en (Marrigie) (?).
   Teunis Ariense Broere, j.m., en Aeltge Ariens Triedt, j.d., sijn in houwe. staet den 12 bevestigt.

   Get. bij de aangifte begraven: Huijg Teunisse Broere .
   Teunis Ariensz trad op als getuige bij de begrafenis van Arie Cornelisse ’t Riet , de doop van Arien Jacobse Broere , de doop van Huig Jacobse Broere , de doop van Marrigie Jacobs Broere , de doop van Huijg Jacobse Broere , de begrafenis van Marrigie Teunis Broere , de begrafenis van Marrigie Teunisse Broere .

  10 kinderen


 6. Andries Ariens ’t Riet , * 1667 , ~Lekkerkerk 9-10-1667 , [] Lekkerkerk ±11-3-1708.
  Get. bij de doop: Walich Maartense (Waling Maertens) Crom en Bastiaentje Maertens Crom .
  Get. bij de aangifte begraven: Arie Cornelisse ’t Riet .
   Andries, s. van Arij Cornelisse & Jannitje Jans, g. Waligh Maertense, Claes Knelisse & Bastijaantje Maertens.

  x   Neeltje Ariens .
   Níet gevonden in het trouwboek van Lekkerkerk, waar een vacature was rond 1700.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.