Gijsbert Cornelisse (Gijsbert Crelisse) Bos , * ±1630 , † Numansdorp 16-5-1698.
Zoon van Cornelis Gijse Bos en Stijntje Huiberts Couwenhoven (?) .
Get. bij de aangifte begraven: Cornelis Gijsberts (Crelis Gijsberts) Bos .
Gijsbert Crelisse trad op als getuige bij de doop van Neeltje Claesse van Doorne , de doop van Jaapje Lamberts ( Couwenhoven) (?) .


x 1654 (otr Numansdorp 3-5-1654)
    Margrietta Jansdr (Grietje Jansse) , * <1640 , † ±1655.
x ±1656
    Dirkie Wouters .    

Kinderen:
 1. Cornelis Gijsberts (Crelis Gijsberts) Bos , * 1655 , ~Numansdorp 25-4-1655 , † 12-1731 , [] Numansdorp 15-12-1731.

  x   Annichje Janse Brouwers , *Hooge Zwaluwe 1660 , ~Hooge en Lage Zwaluwe 27-6-1660 , † <1686.
      Dochter van Jan Adriaans Brouwers (?) en Commerke Willems (?).
   Otr. op 14-2-1683 in Numansdorp.
   Cornelis Gijsbertsz Bos, j. van de Middelsluis, met Annichie Jand. Brouwers, j. van de Hooge Zwalieuw, alhier getrout.
   Anneken, dochter van Jan Adriaanse Brouwer en Commerken Willems.

   Annechje/Arendje Jansdr.

   Annichje Janse trad op als getuige bij de doop van Marij van ’t Hof .

  x Numansdorp 24-3-1686   Lijsbeth Stevens , *Herwijnen (Gld) 1659 , ~Herwijnen (Gld) 16-10-1659 , [] Numansdorp 22-1-1705.

  x Numansdorp 18-4-1706   Geertje Arijens (Geertie Aerts) Korendijker , * ±1675 , ~Zuid-Beijerland 19-1-1676 , † Numansdorp 9-6-1707 (kraambed), [] Numansdorp 11-6-1707.
      Dochter van Arien Aertsz Corendijcker en Maike Ariense .
   Otr. op 4-4-1706 .
   Cornelis Gijsbrechts Bos, w.v. Lijsbet Stevensdr. Kort, met Geertje Arijensdr. Corendijker, j.d. van Middelsluis.
   Een kind werd in 1709 "afgelegen en gekist", geregeld door Stijntje Gijsberts Bos. Het kind werd begraven in Numansdorp.
   Cornelis Gijsbertss Bos deed op 9-6-1707 aangifte van het overlijden van zijn vrouw Geertie Aerts Corendijcker, pro deo.

   Den 11 Junij [1707] begraven op ’t kerckhoff de huijsvrouw van Corn. Gijsberts Bos (genaamt Geertje Aarts Koorendijcker) met haar 2 kraamkinderen in ene kist, 3 maal geluijt, beste kleet, maar de vrouw alleen betaalt, komt voor de kerck -3:1:0.

   Geertge Aerts Korendijker/Corendijcker, dochter van Arien Aarsz Korendijker en Maike Ariense.

   Get. bij de overl. aangifte: Cornelis Gijsberts (Crelis Gijsberts) Bos .
   Geertie Aerts trad op als getuige bij de doop van Marijchje Aarts van ’t Hof .

  x 12-10-1707   Pleuntje Geerits van der Grond , * ±1677 .
      Dochter van Gerrit van der Grond en ?
   Otr. op 23-9-1707 in Numansdorp.
   Weduwe van Cornelis Lageweg op den Hitsert.

   Om in 1710 nog een kind te kunen baren is zij te jong om geïdentificeerd te kunnen worden met de Pleuntje van der Grond, die op 8-4-1689 is gehuwd met Krijn Gelijnse Santboer/Landboer uit Zuid-Beijerland en in periode 1692-6 kinderen liet dopen in Zuid-Beijerland.

   Pleuntje Gerrits van der Gront was op 15-10-1719 in Numansdorp getuige bij de doop van Lijsbet, dochter van Gerrit Krijne Santboer en Pleuntje Klaas.

   Cornelis Gijsbertse Bos en Pleuntje Gerrits van der Gront waren op 5-1-1721 in Numansdorp getuigen bij de doop van Emmechie, dochter van Gerrit Krijne Santboer en Pleuntje Klaas ’t Hooft.

   Pleuntje Geerits trad op als getuige bij de doop van Cornelis Marcelis .

  8 kinderen


 2. Gijsbrecht Gijsbrechts , * 1656 , ~Numansdorp 7-4-1656 .
   "Gijsbert, soontje van Gijsbert Corn. en Dirckje Wouters." Getuige: Ariaentje Sijmens.


 3. Jan Gijsberts , * 1657 , ~Numansdorp 15-7-1657 .
   Hij is een zoon van Gijsbert Cornelis en Dirkie Wouters.

   "Den 15 Julij 1757 is gedopt de soon van Gijsbert Crelis en is genamt Jan Gijsbertsz."


 4. Stijntje Gijsberts Bos , * 1659 , ~Numansdorp 27-7-1659 .
  Stijntje Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Cornelia Cornelisse Bos , de doop van Jannechie Cornelisse Bos , de doop van Gijsbert Cornelisse Bos .
   Den 27 julij is gedoopt het doghtertjen van Gijsbert Cornelis, is genaamt Stijntie.

  x Numansdorp 23-12-1681   Aert Oole van ’t Hof .
   6 zonen, 4 dochters

   Aert Oole trad op als getuige bij de doop van Cornelia Cornelisse Bos , de doop van Jannechie Cornelisse Bos .

  x 1707   Cornelis Jooste Vogelaar , * ±1655 .
      Zoon van Joost Jacobsz Vogelaar (?) en Neeltje Jans Meijdam (?).
   Otr. op 3-4-1707 in Numansdorp.
   Hij was weduwnaar, zij was weduwe.

   Cornelis Jooste trad op als getuige bij de begrafenis van Jannigje Pieters Lonke .

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.