Maarten Thijssen (Maerten Tijsz) Bos , *Bodegraven ±1644 , † Bodegraven 12-1724, [] Bodegraven 12-12-1724.
Zoon van Mathijs (Thijs Jansz) Bosch en Marrigje Maartens .


x Woerden 14-12-1666 (otr 16-9-1666)
    Annigje Louwrens (Annigie Louwen) van der Pauw , * 1639 , ~Woerden 18-9-1639 , † 12-1725, [] Bodegraven 19-12-1725.

RECHTSBOVEN: Franse wreedheden in Bodegraven in 1673

Kinderen:
 1. Marrigje Maartens Bos , * 1667 , ~Bodegraven 7-9-1667 .


 2. Jan Maartens Bos , * 1668 , ~Bodegraven 4-11-1668 , † 9-1759 , [] Bodegraven 20-9-1759.

   Jan trouwde met een weduwe van een Ramp.

   Waarder, 21 maart 1694:
   - Jan Maertense van den Bosch, j.m., met
   - Trijntje Maertens Butter, wed. van Willem Hendr.
   Ramp, beijde wonende onder Bodegraven, hier getrout met Attestatie van bodegrave.

   Jan Maertensz Bos verkreeg op 29-4-1730 in Bodegraven de helft van de boerderij Vrijburg met 14 morgen 2 hond land in de Zuidzijderpolder. De andere helft was in eigendom van Jacob Lambregts.

  x Waarder (ZH) 21-3-1694   Trijntje Maartens Butter , * ±1660 , ~Bodegraven 1-5-1661 , † Bodegraven ±1696.
   Otr. op 6-3-1694 in Bodegraven.
   Jan Maartensz Bos werd op 27-10-1696 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

   Waarder, tegen 1 octob 1690:
   Trijntje Meertens, vrou van Willem H Ramp, met attest van bodegraven en weer derwaerts.

   Trijntje trouwde met (1) Willem Hendricks Ramp, (2) Jan Maartens Bos.

   Trijntje’s ouders zijn Maarten Jans Butterboer (†1661) en Trijntje Hendricks [van Nes] (†1720), die op 30-5-1660 in Bodegraven zijn getrouwd.

   Anno 1660, 5/30: Maarten Jansz Butter-boer J.M. woonende op de Zuijt Zij van Bodegraven met Trijntje Heijndricx van Nes woonende int Weijlant van Bodegraven.

   Den 31 meije anno 1665: Cornelis Dircks op de Poell jonghman woonende aldaar met Trijntjen Heijndricks van Nes weduwe van Maarten Jans Butterboer woonende int Weijlant onder Bodegraven getrout met attestatie van Bodegraven den 14 junij anno 1665.

   Jacob Corn: van Eijk J.M. met Trijntje Heijndriks van Nes wed. laast van Corn. Dirks van [der] Poel, won: beijde in het Weijlant,
   alhier getrouwt den 10 meij 1676.

   Op Internet worden als haar grootouders genoemd Jan Pieters Butterboer en Annigje Maartens en als haar overgrootvaders Pieter Willems Butterboer en Abraham Maartens.

   Jan Pieters Butter(boer) was weesmeester te Bodegraven in 1661 en een zoon van Pieter Willems Butterboer.

   Zwammerdam, 16-10-1649: Gerrit Dammisz van Duijseldorp, wonend te Bodegraven, verkoopt aan Jan Pieterse Butterboer 5 morgen 2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot in de Wonnewetering, belend ten zuiden Gijs Fredericxsz en ten noorden Jonker Soutelande.

   Woerden, 23-12-1661: "d’eerbaere Annitgen Martensdr., weduwe van sa: Jan Pietersz Butterboer, woonende inde Zuijtsijde van Bodegraven [...] eenichsints sieckelijck van lichaeme [...] tot haere eenige ende universele erffgenamen genoemt, gestelt, ende geinstitueert te hebben Jannichgen Roelen Ramp, ende Gerrichgen Roelen Ramp kinderen van sa: Janiichgen Jansdr Butter haer testatrices overleden dochter, midtsgaders Trijntgen Martensdr Butter naergelaten dochter van sa: Maerten Jansz Butter haer testatrices overleden soon".

   Op 12-3-1678 transporteerden de weeskinderen van Maerten Jansz. Butterboer zeven morgen vijf hond land in de Zuidzijderpolder.

   Woerden, 13-12-1662: "Staet ende inventaris gedaen maecken ende formeren bij Trijntgen Hendricks weduwe ende boedelhoutster van sa: Marten Jansz Butterboer haer overleden man overleden int Weijlandt van Bodegraven opten 1661."

   Woerden, 29-5-1665: "Trijntgen Heijndricks van Nes, weduwe wijlen Maerten Jansz Butterboer, geassisteert en versterckt met Heijndrick Aelbertsz van Nes haren vader".

  x Bodegraven 13-3-1699   Marrichje Leenderts , * ±1678 , † Bodegraven 1716, [] Bodegraven 3-6-1716.

  x Bodegraven 22-12-1720   Weijntje Pieters Verzijl , * ±1699 , † <3-1736.

   Weijntje Pieterse Verseijl.

  x Bodegraven 8-3-1736   Vollekje Cornelis (Folkie Cornelis) den Boer , * ±1715 , † Bodegraven 8-1783, [] Bodegraven 22-8-1783.

  3 kinderen


 3. Jannigje Maartens Bos , *Bodegraven 19-2-1670 , ~Bodegraven 23-2-1670 .

  x Streefkerk 2-12-1703   Jacobus Ariense Boel , *Streefkerk ±1675 .

  1 kinderen


 4. Neeltje Maartens Bos , * 1671 , ~Bodegraven 29-11-1671 , † Bodegraven <15-8-1683 .


 5. Mathijs Maartens (Thijs Maartense) (van den) Bos , * ±1673 , † Bodegraven 17-11-1730 .
   In het rampjaar zijn de ouders van Thijs Bodegraven ontvlucht en daarom is Thijs elders geboren en gedoopt.

   Bodegraven, Ondertrouwt op den 9 Julij 1717:
   - Thijs Maartensz. Bos, wed.r van Jannetje Dierten Ramp, en
   - Jacobje Hendricksdr. de Jong, j.d. van Sijderveld, beide woonende onder Bodegraven.
   Zijn hier getrouwt op d& 25 Julij 1717.

   Thijs Maartensz Bos kocht op 24-1-1718 in Zwammerdam 1 morgen 1 1/2 hond hooiland in het Broekveld, liggend in een perceel van 2 1/2 morgen, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot Crijn Willemsz Uijttenboogaart, belend ten oosten Jan van Dobben en ten westen de koper, voor de koopsom van 10 gulden.
   Tijs Maartense Bos verkocht op 9-3-1723 in Bodegraven een bierstekerij op een uiterdijk met recht van uitoefening, gelegen in de Zuidzijderpolder, ten zuiden van het Jaagpad, voor ƒ100,- aan Jan Dirkse Vermeij.

  x Bodegraven 17-10-1706   Jannetje Dierten (Jannichgen Dierten) Ramp , † <7-1717.
      Dochter van Diert Roelofsz (Diert Roelen) Ramp en Neeltje Claesdr .
   Otr. op 30-9-1706 in Bodegraven.
   Trouwden ze in 1706 of 1709?

   Op 2-5-1671 in Bodegraven werden zes morgen land in de polder Weijland getransporteerd door de mannen van Jannetje, Annetje, Trintje, Marrigje en Geertje Dierten Ramp. Zij zijn dochters en erven van Diert Roelen Ramp.

  x Bodegraven 25-7-1717   Jacobje Hendrikse de Jong , *Zijderveld ±1695 , † >1734.
   Otr. op 23-7-1717 in Bodegraven.
   De weduwe van Tijs Maartensz Bos werd op 2-5-1735 in de Zuidzijderpolder in Bodegraven genoemd.
   Mogelijk op 20-6-1697 in Zijderveld geboren als dochter van Hendrik Caspersz Jongbloed.

   Jacobje Hendriks de Jong, ook Jongbloed. Zij zou de achternaam van haar moeder hebben gebruikt.

  3 kinderen


 6. Louris Maartens Boschman , * 1676 , ~Bodegraven 13-10-1676 , † Bodegraven 26-10-1733 .

   Lourens Maartensz Bos, ook genoemd van den Bos en Boschman.

  x Bodegraven 20-4-1697   Metje Bouwens Ruijter , * ±1675 .
   Metje was weduwe en woonde op de Hoef onder Mijdrecht.

  3 kinderen


 7. Teuntje Maartens Bos , * 1678 , ~Bodegraven 6-8-1678 .

   Teuntje vestigde zich in Benschop.

  x Benschop 20-5-1709   Johannes Jansz de Jongh .

   Hij is een zoon van Aaltje Hermansdr. Versluijs en Jan ARents de Jongh uit Benschop.


 8. Heijltje Maartens Bos , * 1681 , ~Bodegraven 26-2-1681 , [] Bodegraven 25-3-1754.
   Wsl. ongehuwd overl.
   dito 26 een kind van Maarten Tijsse Bos en Annigje Louwen genaemt Heijltje.


 9. Neeltje Maartens Bos , * 1683 , ~Bodegraven 15-8-1683 .
   Op den 15 Aug. Neeltie. Vader Meerten Tijsen. Moeder Annigie Louren.


 10. Willem Maartensz Bos , * 1686 , ~Bodegraven 18-8-1686 .
   Op den 18 August. Willem. Vad. Maerten Tijsen Bos. Moed. Anniggie Louwen.

   Willem Maartens bos bezat een boerderij in de Bodegraase Meije.

  x   Dirkje van der Sluijs , † <1739.

  x Bodegraven 13-2-1739   Marrigje Pieters Hooftman .

   Op 11-11-1753 in Woerden stelde dit echtpaar hun testament op.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.