Teunis (Teun) Bos , *Cillaarshoek 20-3-1853 , ~Cillaarshoek 3-4-1853 , † Cillaarshoek 22-7-1923.
Zoon van Cornelis Bos en Kommertje Hoek .
Get. bij de overl. aangifte: Paulus (Pauw) Bos en Cornelis Hoogvliet (?) .
Teun trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Neeltje van Houten , het huwelijk van Jacob van Genderen , het huwelijk van Cornelis (Kees) Bos , de overlijdensaangifte van Kommertje Bos , het huwelijk van Pieter (Piet) Bos , het huwelijk van Cent (Dove Cent) Bos , het huwelijk van Cornelis (Cees) Boer , de overlijdensaangifte van Hendrik Bos , het huwelijk van Cornelis (Cees) den Tuinder , het huwelijk van Jan Bos .


× Strijen 21-4-1880
    Maaike van Driel , *Strijen 2-12-1859 18:00 , † Cillaarshoek 24-1-1936.

Afb. Teun Bos (1853-1923)   

Kinderen:
 1. Cornelis (Kees) Bos , *Cillaarshoek 28-6-1880 19:00 , † Rotterdam 15-10-1941 (Overreden door een vrachtauto) .
  Kees trad op als getuige bij het huwelijk van Cent (Dove Cent) Bos .

   Puttershoek, 10 juli 1902 [acte N° 9]:
   - Cornelis Bos (22), arbeider, geb. en won. te Maasdam, minderj. zoon van Theunis Bos, arbeider, en van Maaike van Driel, zonder beroep, beiden won. te Maasdam, thans hierbij tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende. En
   - Elisabeth Pietertje Teunisse (21), zonder beroep, geb. en won. te Puttershoek, minderj. dochter van Arie Jacobus Teunisse, overleden, en van Maria de Graaf, zonder beroep, won. te Puttershoek en hierbij tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende.
   De 1e afkondiging van hun huwelijk was op den 29e juni.
   Cornelis is verongelukt; hij is overrreden door een vrachtauto en was op slag dood.

   Dagblad van Rotterdam, 18-10-1941: C. Bos, man v. E.P. Teunisse, 61 j.

  × Puttershoek 10-7-1902   Elisabeth Pietertje (Betje) Teunisse , *Puttershoek 24-3-1881 , † Rotterdam ±1968.
      Dochter van Arie Jacobus Teunisse en Maria van de Graaf .
   Get. bij het huwelijk: Teunis (Teun) Bos en Maria van de Graaf en Maaike van Driel .

   Kinderen: Arie Jacobus (j†), Maaike, Maria Adriana, Teuntje Kommertje, Aria (2x), Cornelis, Pieter, Teunis en Elisabeth.

   Haar ouders zijn Maria van de Graaf en wijlen Arie Jacobus Teunisse, beiden afkomstig van Puttershoek en aldaar getrouwd op 6-6-1880. Maria van de Graaf is overleden op 4-6-1927 in Rotterdam, 27 jaar oud.

   Haar grootouders zijn Willem Jannus Teunisse, Pieter van de Graaf, Elisabeth Pietertje Visser en Elisabeth Boud.

   Zij had een broer Pieter Teunisse, geboren op 3-11-1883 in Puttershoek, die is getrouwd op 2-9-1909 in Strijen met Willemijntje Verschoor (23), geboren in Strijen als dochter van Dingejan Verschoor en Maaike van Rees.
   Zij is op 87 jarige leeftijd overleden in Rotterdam.

  10 kind(eren)


 2. Paulus (Pauw) Bos , *Cillaarshoek 20-7-1882 , † Strijen 11-6-1950 , [] Strijen 14-6-1950.
  Pauw trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teunis (Teun) Bos , het huwelijk van Cent (Dove Cent) Bos , het huwelijk van Cornelis (Cees) Boer .
   Beroep: Kruidenier
   Overleden "na een langdurig, smartelijk geduldig gedragen lijden".

  × Dordrecht 12-4-1917   Hendrika (Riek) Bax , *Strijen 26-7-1893 00:30 .
      Dochter van Gerrit Bax en Bastiaantje Zwartbol .
   Hendrika was de dochter van Gerrit Bax, 36 j., arbeider, aangever, en Bastiaantje Zwartbol.

   Er wordt een familie Bax uit Woudrichem beschreven in het Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant 1996.

   N.B. Bij het overlijden van haar man staat in de advertenstie: H. Bos-Baars.

  9 kind(eren)


 3. Kommertje Bos , *Cillaarshoek 5-4-1884 18:00 , † Cillaarshoek 8-1-1890 .
  Get. bij de overl. aangifte: Cent Bos en Teunis (Teun) Bos .
   Geboren in wijk C op huisnr. 39.
   Kommertje was 5 jaar en 8 maanden oud.


 4. Pieter (Piet) Bos , *Cillaarshoek 4-4-1886 , † Dordrecht 10-2-1938 .
  Piet trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis (Cees) Boer , het huwelijk van Hendrik (Henk) Bos .

   Pieter Bos werkte als landarbeider.
   Beroep: Grondwerker van 1927 tot 1927
   51 jaar oud

  × Dubbeldam 10-6-1915   Neeltje (Neel) Goud , *Dubbeldam 4-5-1890 15:00 .
      Dochter van Dirk Goud en Teuntje de Vlaming .
   Get. bij het huwelijk: Teunis (Teun) Bos en Dirk Goud en Maaike van Driel en Teuntje de Vlaming en Jan Goud .

   De ouders van zowel de bruid als de bruidegom waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en verklaarden toe te stemmen. Jan Goud (23), landarbeider, broeder van de bruid, trad op als getuige. Kinderen: Teuntje en Teun.

   Haar broer is de vader van Sjaan Goud, die trouwde met Jan de Rijke, weduwnaar van Nel de Jong.
   Neel was lange tijd weduwe.

  2 kind(eren)


 5. Cent (Dove Cent) Bos , *Cillaarshoek 25-4-1888 17:00 , † Rotterdam 15-11-1960 (kanker) .
  Dove Cent trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis (Cees) den Tuinder , het huwelijk van Pieter Johannes Baard .

   Hij vertrok op 1-8-1913 uit Cillaarshoek. In Rotterdam woonde hij in de Watergeusstraat op nr. 18.

   Cent Bos was aanvankelijk loswerker in de haven.
   In 1936 werkte hij als scheepsklinker in de haven.
   Beroep: Klinker
   Beroep: Loswerkman

  × Maasdam 15-5-1913   Cornelia (Kee) de Klerk , *Maasdam 4-3-1894 09:00 , † Rotterdam 7-8-1952 (verhanging).
      Dochter van Pieter de Klerk en Cornelia in ’t Veld .
   Get. bij het huwelijk: Teunis (Teun) Bos en Maaike van Driel en Pieter de Klerk en Cornelis (Kees) Bos en Paulus (Pauw) Bos .

   Dochter van Pieter de Klerck, aangever, en Cornelia in ’t Veld.

   Maasdam, 15-5-1913:
   - Cent Bos (25), fabrieksarbeider van beroep, geboren te Maasdam, wonende te Rotterdam, meerderjarige zoon an Teunis Bos, beorenarbeider, en van Maaike van Driel, zonder beroep, beiden wonende te Maasdam. En
   - Cornelia de Klerck (19), geboren te Maasdam, minderjarige dochter van Pieter de Klerk, boerenarbeider, wonende te Maasdam, en van Cornelia in’t Veld, overleden.
   De huwelijksafkondigingen zijn ook te Rotterdam zonder stuiting gedaan op zondagen 4 en 11 mei.
   De getuigen waren:
   - Paulus Bos (30), koopman, wonende te Maasdam, broeder van de bruidegom;
   - Cornelis Bos (32), boerenarbeider, wonende te Maasdam, "geen bloed of aanverwant van de bruidegom of bruid" (maar toch gewoon de broer van de bruidegom);
   - Aart Boer (24), boerenarbeider, wonende te Maasdam, idem;
   - Cornelis Boer (23), boerenarbeider, wonende te Maasdam, idem.
   De ouders van de man en de vader van bruid waren bij het huwelijk aanwezig en ondertekenden de acte.
   Zelfmoord. Aangifte door de lijkbezorger, die 3 uur ’s-middags als overlijdensdatum noemde. Mogelijk is ze toen gevonden.

   Kee trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Johannes Baard .

  c ±1955   Ariaantje (Sjaan) (den) Butter , *Krimpen a/d IJssel 28-1-1900 .
      Dochter van Johannes Butter en Sijgje van Kooten .
   Na de zelfmoord van Kee, woonde Dove Cent samen met Sjaan. Sjaan was weduwe van een Van Bovense.

   Sjaan Butter was op 28-5-1941 weduwe geworden.

  4 kind(eren)


 6. Hendrik Bos , *Cillaarshoek 7-3-1890 03:00 , † Cillaarshoek 29-3-1891 .
  Get. bij de overl. aangifte: Teunis (Teun) Bos .
   Hendrik was 12 maanden en 22 dagen oud. De aangifte werd gedaan door de vader, Teunis Bos, 38 j.


 7. Kommertje Bos , *Cillaarshoek 30-12-1891 03:00 .
   Geboren in wijk C op huisnr. 50.

   Maasdam, 3-7-1913:
   - Cornelis Boer (23), boerenarbeider, geboren te Puttershoek en wonende te Maasdam, meerderjarige zoon van Leendert Boer, beorenarbeider, en van Lijntje van Rotterdam, beiden wonende te Maasdam. En
   - Kommertje Bos (21), geboren en wonende te Maasdam, minderjarige dochter van Teunis Bos, boerenarbeider, en van Maaike van Driel, beiden wonende te Maasdam.
   Hun 4 ouders verschenen voor de ambtenaar en verklaarden hunne toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk.
   De afkondigingen waren op zondagen 21 en 29 juni.
   De getuigen waren:
   - Aart Boer (24), boerenarbeider, wonende te Maasdam, broeder van den bruidegom;
   - Pieter Bos (27), boerenarbeider, wonende te Maasdam, broeder der bruid;
   - Paulus Bos (30), koopman, broeder der bruid;
   - Jan Besseling (24), beorenarbeider, wonende te Strijen, geen bloed of aanverwant van bruidegom of bruid.

  × Maasdam 3-7-1913   Cornelis (Cees) Boer , *Puttershoek 4-8-1889 .
      Zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam .
   Get. bij het huwelijk: Teunis (Teun) Bos en Maaike van Driel en Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam en Paulus (Pauw) Bos en Pieter (Piet) Bos en Aart Boer .

   Kinderen: Leendert (2x), Teunis, Aart en in 1926 nog Cornelis.

   In Rotterdam werkte Cees Boer als fabrieksarbeider.

  5 kind(eren)


 8. Barbara (Bet) Bos , *Cillaarshoek 12-11-1894 03:00 , † Dordrecht 11-11-1980 .

   "Het Kompas", 20-8-2004: "Marie den TUINDER bedankt iedereen voor een geslaagde 90ste verjaardag."
   Tante Bet werd aan het eind van haar leven dement. Zij was weduwe.

  × Maasdam 21-4-1920   Cornelis (Cees) den Tuinder , *Maasdam 19-9-1893 , † Strijen 6-7-1965 (prostaatkanker).
      Zoon van Aris den Tuinder en Adriaantje van Steensel .
   Get. bij het huwelijk: Aris den Tuinder en Teunis (Teun) Bos en Adriaantje van Steensel en Maaike van Driel en Cent (Dove Cent) Bos en Pieter den Tuinder en Jan Bos .

   Op 09-02-1900 in Strijen werd een Cees den Tuinder geboren.

   Maasdam, 21-4-1920:
   - Cornelis den Tuinder (26), loswerkman, geb. en won. te Maasdam, meerderjarige zoon van Aris den Tuinder, arbeider, en van Adriaantje van Steensel, beiden wonende te Maasdam. En
   - Barbera Bos (25), dienstbode, geb. en won. te Maasdam, meerderjarige dochter van Teunis Bos, arbeider, en van Maaike van Driel, beiden wonende te Maasdam.
   De 4 ouders verklaarden toestemming te geven tot de voltrekking van het huwelijk. De afkondiging van het huwelijk was op zaterdag 10 april.
   De getuigen waren:
   - Pieter den Tuiner (29), leerling machinist, wonende te Maasdam, broeder van den bruidegom;
   - Cent Bos (31), scheepsbouwer, wonende te Rotterdam;
   - Jan Bos (21), tuinman, wonende te Maasdam, broeders der bruid, en
   - Meeuwis Boer (29), los arbeider, wonende te Maasdam, geen bloed- of aanverwant van de bruidegom of bruid.
   Beroep: fabrieksarbeider van 1927 tot 1927

   Cees trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Bos , het huwelijk van Hendrik (Henk) Bos .

  2 kind(eren)


 9. Willempje (Wim) Bos , *Cillaarshoek 2-2-1897 , † Maasdam 29-9-1982 , [] Cillaarshoek 1982.

   Als weduwe woonde tante Wim aan de Keizersdijk in Cilaarshoek.

  × Maasdam 16-4-1925   Meeuwis (Meeuw) Boer , *Cillaarshoek 15-12-1890 01:30 , † Rotterdam 17-10-1959 (hartaanval in de bus), [] Cillaarshoek 1959.
      Zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam .

   Meeuw runde een café aan de haven in Strijen-Sas.

   Zij namen Marien Hooghvliet in huis, omdat hij niet met zijn stiefmoeder overweg kon. Marien had een beenprothese. In militaire dienst had hij een ongeluk gekregen. Daarna werd hij thuis verpleegd, maar zijn been was niet meer te redden.
   Later namen zij ook Leen Boer in huis, nadat zijn moeder was overleden in het kraambed. Leen had 2 broertjes, een tweeling, die in Sas werden opgevoed door de zus van hun moeder.
   Meeuw is overleden in de herfst van 1959. Hij kreeg een hardaanval in de bus in Rotterdam. Hij was ongeveer 70 jaar oud, toen hij overleed.

   Get. bij de geboorteaangifte: Leendert Boer (1861-1915) .


 10. Jan Bos , *Cillaarshoek 27-8-1898 , † Dordrecht 29-7-1987 , [] Strijen 3-8-1987.
  Jan trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis (Cees) den Tuinder .

   In april 1920 werkte Jan Bos als tuinman.

   Jan Bos verhuisde op 26-1-1921 naar Rotterdam. Daar werkte hij politieagent.

   Na zijn pensionering keerde Jan terug naar Cillaarshoek, waar hij bijen hield.
   Beroep: Politieagent in Rotterdam
   Functie: Raadslid en wedhouder voor de PvdA in Maasdam
   Oom Jan overleed in het ziekenhuis. Hij was 89 jaar oud.

  × Maasdam 2-2-1922   Neeltje (Neel) van Dongen , *Maasdam 5-5-1900 12:00 , † Strijen 6-4-1988, [] 11-4-1988.
      Dochter van Cornelis van Dongen en Krijna Noordermeer .
   Get. bij het huwelijk: Cornelis van Dongen en Teunis (Teun) Bos en Maaike van Driel en Krijn van Dongen en Cornelis (Cees) den Tuinder .

   Zij hadden een enige zoon genaamd Teunis Cornelis.
   Aangifte door Cornelis en Pieter van Dongen.

   Oudtante Neel was een tante van Kees van Dongen van de kippen aan de Keizersdijk.

   Maasdam, 2-2-1922:
   - Jan Bos (23), van beroep agent van politie, geboren te Maasdam en wonende te Rotterdam, meerderjarige zoon van Teunis Bos, arbeider, en van Maaike van Driel, beiden wonende te Maasdam. En
   - Neeltje van Dongen (21), geboren en wonende te Maasdam, meerderjarige dochter van Cornelis van Dongen, melkboer (=veehouder) en van Krijna Noordermeer, beiden wonende te Maasdam.
   De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid verschenen voor de ambtenaar en verklaarden hun toestemming te verlenen. De moeder van de bruid (die 6 dagen later is overleden) had schriftelijk toestemming verleend. Afkondiging te Rotterdam op zaterdag 21 januari.
   Getuigen bij het huwelijk waren:
   - Krijn van Dongen (33), boerenarbeider, wonend te Strijen, broeder der bruid, en
   - Cornelis den Tuinder (28), boerenarbeider, wonend te Strijen, zwager van de bruidegom.
   Tante Neel ging naar het bejaardenhuis in Strijen, toen oom Jan in het ziekenhuis lag.

  1 kind(eren)


 11. Hendrik (Henk) Bos , *Cillaarshoek 2-12-1901 , ~Cillaarshoek 23-2-1902 , † Cillaarshoek 4-5-1985 (hartstilstand, terwijl hij sliep) , [] Cillaarshoek 8-5-1985.

  × Dubbeldam 12-5-1927   Jannigje (Jansje) Klootwijk , *Dubbeldam 7-5-1906 , † 27-11-1965 (maag-darmkanker), [] Cillaarshoek 2-12-1965.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.