Thijs Jansz Bosch , *Bodegraven ±1610 , † Bodegraven <4-1672.
Zoon van Jan Hendricks (Jan Heijndricksz) Bos (?) en Neeltgen Leenderts (?) .


x ? Reeuwijk
    Annichje Jans .    

x ±1640
    Marrigje Maartens , *Bodegraven ±1610 , † Bodegraven <6-1672.
Kinderen:
 1. ? Trijntgen Tijssen Bosch , * ±1630 , † 1674 .

   Trijntgen Tijsz. Bosch, won. Woerden, wordt op 17-3-1653 vermeld als erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant: Cornelis Barentsz Slegt, getrouwt hebbende Trijntge Tijs Bos.

  x <4-1653   Cornelis Barents Sleght .

   Kinderen vermeld op Internet: Chieltje, Cornelia, Heijnderick, Jan, Jakemyntje, Annetje, Mattys, Pieternelletie, Cornelius, Abraham, Maria Magdalena & Trijntje.

  1 kinderen


 2. Jan Thijssen Bos , *Bodegraven ±1640 , † <1677 .
   Hij is wsl. jong overleden, want deelde niet in de boerderij in de Noordzijderpolder.

   Een Jan Thijs Bos wordt op 24-3-1651 als getuige in Woerden vermeld.


 3. Maarten Thijssen (Maerten Tijsz) Bos , *Bodegraven <1647 , † Bodegraven 12-1724 , [] Bodegraven 12-12-1724.

  x Woerden 14-12-1666   Annigje Louwrens (Annetje Louwen) van der Pauw , * 1639 , ~Woerden 18-9-1639 , † 12-1725, [] Bodegraven 19-12-1725.

  10 kinderen


 4. Arij Thijssen Bos , * 1647 , ~Bodegraven 28-7-1647 , † ±1648 .


 5. Arien Matthijsz (Arij Thijssen) Bos , * 1648 , ~Bodegraven 29-11-1648 .

   Op 29-4-1676 transporteerde Arien Matthijsz Bos in Bodegraven een vijfde deel van een boerderij met tien morgen en vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk.

   Arij Tijsz Bos werd op 7-2-1707 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.


 6. Heijndrick Thijssen Bos , * 1650 , ~Bodegraven 16-10-1650 .

   Op 29-4-1676 transporteerde Heijndrick Matthijsz Bos in Bodegraven een vijfde deel van een boerderij met tien morgen en vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk.

   Hendrik Tijsz Bos werd op 7-2-1707 en 21-8-1724 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.


 7. Neeltie Tijsse Bosch , *Bodegraven ±1650 .
  Neeltie Tijsse trad op als getuige bij de doop van Aert Heijndrickse Vijffwinckel .

   Volgens het trouwboek was zij waarschijnlijk afkomstig uit Bodegraven.

   Op 29-4-1676 in Bodegraven transporteerde Neeltje Matthijsz Bos een vijfde deel van een boerderij met tien morgen en vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk.

   Maerten Tijsz Bos, Arien Tijsz, Heijndrick Tijsz en Trijntje Tijsz Bos, en Huijbert Jansz Bos, als voogd van Leendert Tijsz Bos, mede Maerten Tijsz Bos met procuratie van Dirck Aertsz Vijffwinckel, wonend te Barendrecht, getrouwd met Neeltje Tijsz Bos, allen kinderen en erfgenamen van Thijs Jansz Bosch,
   verkochten op 9-2-1677 in Zwammerdam aan Adrijaen Loeff, raad en vroedschap van Gouda, 4 morgen 5 hond land in het Broekveld, strekkend van het land van de heer van Berckenrode tot aan de Wellewetering, nog 4 morgen 250 roeden land in het Broekveld, strekkend van de heer Visch tot de Wellewetering, belend ten westen aan de koper. Koopsom 400 gulden.

   Neeltje was in Barendrecht op 4-4-1695 getuige bij de doop van Aert, zoon van Heijndrick Aerents Vijfwinckel en Maijke Heijndricks de Heer.

  x Bodegraven 1675   Dirck Aertsz Vijffwinckel .
      Zoon van Aert Vijffwinckel en ?
   Otr. op 27-1-1675 in Barendrecht.
   Dirck was j.m. van Barendrecht.

   Dirck had een zuster Lena Aerts Vijfwinckel, die getuige was bij de doop van een aantal van zijn kinderen, en broers Arien en Heijndrick. Arien was achtereenvolgens gehuwd met Zijtie Pieters Vermaet, Ariaentje Pieters van der Wael en Neeltien Aelbertde van der Spuij. Heijndrick was achtereenvolgens gehuwd met Grietje Claesse en Maeijken Heijndricks de Heer.

  5 kinderen


 8. Trijntje Thijssen Bos , * 1653 , ~Bodegraven 2-6-1653 , † Bodegraven 7-11-1729 .

   Op 29-4-1676 transporteerde Trijntje Matthijsz Bos in Bodegraven een vijfde deel van een boerderij met tien morgen en vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk.

   Trijntje Thijssen Bos werd op 9-5-1692 genoemd als echtgenote van Jan Fredricksen Boer.

   Trijntje Bos werd op 9-5-1706 in Bodegraven genoemd als de wed. F. Boer. Samen met Jan Verhoeff en Cornelis Outshoorn verkocht zij een huis, erf en schuitenhuis in het dorp van Bodegraven, gelegevn tussen de Hogendijk in het noorden en het jaagpad in het zuiden voor ƒ915.

   Op 7-2-1707 bij de weeskamer van Bodegraven werden Maarten Tijsz, Arie Tijsz, Hendrik Tijsz, Trijntje Tijsz en Leendert Tijsz Bos genoemd.

   Trijntje Tijs Bos werd op 7-2-1707 en 7-5-1721 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

   Frederik Jansz Boer en Cornelia Willemse Bos hadden in 1722 de volgende kinderen Boer: Jan, Willem ,Dirk en Ariaantje Fredriks Boer.

   Trijntje Tijse Bos nam op 2-4-1725 in Bodegraven een hypotheek op een boerderij met 34 morgen 275 roede land in de Zuidzijderpolder. De hypotheek werd afgelost op 19-5-1731.

  x   Jan Fredricksen Boer .


 9. Leendert Thijssen Bos , * ±1655 , ~Bodegraven 16-2-1656 .

   Op 29-4-1676 transporteerde Leendert Matthijsz Bos in Bodegraven een vijfde deel van een boerderij met tien morgen en vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk.

   Huijbert Jansz Bos was begin 1677 voogd van Leendert Tijsz Bos.
   Leendert Tijsz Bos werd op 7-2-1707 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

  x ±1680   Grietje Pieters van der Pauw .
      Dochter van Pieter van der Pauw en Feijtgen Pieters Lelijevelt .
   Getrouwd vóór 8-9-1684.

   Grietje Pieters van der Pauw werd op 8-9-1684 in Bodegraven vermeld als mede-erfgename van Fijtje Pieters Lelijevelt, weduwe van Pieter van der Pauw. De andere erven waren Maria Pieters van der Pauw, weduwe van Cornelis Jacobsz Brevelt, Trijntje Pieters van der Pauw en Jannetje, dochter van Dirck Pietersz van der Pauw. Zij verkochten toen een erf met een verwoest huis in Nieuwerbrug aan Claes Rijerse van Wijck, meester timmerman, voor ƒ 165.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.