Cornelis Gijsberts de Boschman , * ±1605 , † >17-5-1681.
Zoon van Gijsbert Gerrits Boschman en Centje Cente .


±1630
    Maritge Pieters (Maergien Pieters) , * ±1610 .
Kinderen:
 1. Liedewij Cornelisse Bosman , * ±1631 , ~Puttershoek 1-1-1632 , † >7-1680 .
  Liedewij Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Maria (Marijtje Gijsberts) Bosman , de doop van Marigie Pieters Bosman .
   Doopget. Cornelis Cornelis, Anneke Pieters en Neetlje Ariens.

   Lidewij/Lijdui Bosman.

  Puttershoek 12-5-1652   Imbert Willems (IJmert Willemsz) Verhave , * ±1630 , † <6-7-1674.
      Zoon van Willem Pietersz (Willem Pieter IJmertsz) (van der Have) en Lidewij Ingens Burger .
   IJmert/Jimmert was j.m., wonend in Strijen. Zij lieten 10 kinderen dopen in Strijen in de periode 1655-1673, o.a. Willem, Lidewij, Cornelis, Maria, Pieter en IJmert.
   Getuige bij het huwelijk: Cornelis Gijsberts Bosman .
   Imert van der Have/Verhave was eigenaar van een huis over de oude haven van Strijen met 2 haardsteden.

  10 kinderen


 2. Maritgien Cornelisse Bosman , * 1633 , ~Puttershoek 18-9-1633 .
  Getuige bij de doop: Stijntje Huiberts Couwenhoven .
   Doopget. Jan Pietersz, Stijntgie Huberts en Janneke Lenaerts.


 3. Neelke Cornelisse Bosman , * 1636 , ~Puttershoek 24-3-1636 .
  Getuige bij de doop: Cent Gijsbertsen ( Bosman) .
   Doopget. Sent Gijsbertsen, Jan Maertense, Adriaen Roellen en Maeike Dirks.

   Mogelijk trouwde zij Cornelis Corn. Duimelaar en kreeg zij een dochter Cornelia Duimelaar.


 4. Gerske Cornelisse Bosman , * 1636 , ~Puttershoek 24-3-1636 .
  Getuige bij de doop: Cent Gijsbertsen ( Bosman) .
   Doopget. Sent Gijsbertsen, Jan Maertense, Adriaen Roellen en Maeike Dirks.

   Tweeling met Neelke.


 5. Gijsbert Cornelisz Bosman , * 1638 , ~Puttershoek 13-6-1638 , † 15-12-1731 .
  Gijsbert Cornelisz trad op als getuige bij het huwelijk van Leendert Arents , de overlijdensaangifte van Leendert Arents , de overlijdensaangifte van Pieter Cornelisz Bosman , de doop van Marigie Pieters Bosman , de doop van Cornelis Pieters Bosman , de doop van Marigje Pieters Bosman , de doop van Gijsbert Jacobs Bosman .
   Doopget. Arije Cornelis en Nietien/Metie Willems.

   Gijsbert Cornelisz. Bosman transporteert in 1655 een huisje en erf op het dorp van Mijnsheerenland aan Lijsbeth Adriaens Cranendonck. Oost: Joris Huijgen, zuid: het land van de Heer van Moerkercken, west: Jacob Ariens Zevenhuizen en noord de Heerenstraat. Gijsbert Cornelis Bosman is getrouwd met Margrietta Jansdr., eerder weduwe van Hendrick Hendricks, lapper te Klaaswaal.
   Lijsbeth Adriaens Cranendonck is daarvoor 95 gulden schuldig aan Gijsbert Cornelis Bosman.

   N.B. Het overlijden van een Lijsbeth Gijsberts werd aangegeven in Puttershoek op 6-5-1719. Zij was echtgenote van Cornelis Jasperse de Heer, wiens overlijden in Puttershoek werd aangegeven op 22-7-1719.

  Numansdorp 2-6-1669   Lijntje Willems , *Oosterhout ±1650 , † <1679.
  Lijntje Willems trad op als getuige bij de doop van Maria Jans (Marijken Jansse) Monster (?) .
   Ondertrouw op 6-5-1669 in Numansdorp.
   Gijsbert was j.m. van Puttershoek. Lijntje was j.d. van Oosterhout won. te Puttershoek. Kinderen van Gijsbert en Lijntje: Maria, Willemijntje, Neeltje en Cornelis.

   Lijntgen Willems had wsl. een broer Lauwerens Willems.

  Puttershoek 14-5-1679   Margrietta Jansdr (Grietje Jacobs) ( Helt) , *Puttershoek ±1650 .
      Dochter van Jacob Cornelisse (den) Helt (?) en ?
   Den 22 April zijn bij ons in ondertrouw aangetekent en den 14 meij hier getrouwt:
   Gijsbert Cornelisse Bosman, weduwnaer van Lijntje Willemsd. en Grietje Jacobsd., j.d. van Puttershoek, en beijde daar woonende. Getuijge Jacob Cornelisse Helt.

   Kinderen van Gijsbert en Grietje: Jacob en Frans.
   Getuige bij het huwelijk: Jacob Cornelisse (den) Helt .

  6 kinderen


 6. Maeijke Cornelisse Bosman , * ±1640 , ~Puttershoek 16-1-1641 , † >3-12-1689 .

  1663   Jan Heijndriks Monster , *Sint Anthoniepolder ±1633 , † >1720.

  10 kinderen


 7. Centje (Centie Cornelisse) Bosman , * 1643 , ~Puttershoek 18-10-1643 .
  Getuige bij de doop: Maergien Schalcken .
   Centie. Ouders: Cornelis Gijsberthse en Maergien Pieters. Doopget. Maergien Schalcken.


 8. Pieter Cornelisz Bosman , * 1649 , ~Puttershoek 12-9-1649 , † Puttershoek 10-9-1703 .
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Gijsbert Cornelisz Bosman .
  Pieter Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Maria (Marijtje Gijsberts) Bosman , de doop van Maria Jans (Marijken Jansse) Monster (?) .
   Zoon van Cornelis de Boschman en Maergien Pieters, doopget. Janneken Dirken.

  Puttershoek 3-4-1679   Annigie Florisse , * 1649 , ~Puttershoek 14-7-1649 , † Puttershoek 11-6-1711.
  Annigie Florisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Cornelis Pieters Bosman .

      Dochter van Fleuris Heijndrickse en Maritgien Hermans (Maergien Hermes) .
   Ondertrouw op 9-3-1679 in Puttershoek.
   Pieter Cornelisse Bosman, j.m. van Puttershoek, en Annigie Fleuris, j.d., [??] bij Puttershoek, beijde hier woonende. Getuijgen: Marigie Pieters en Fleuris Heijndricks. De vader was erbij, attestatie gegeven.
   Getuige bij het huwelijk: Fleuris Heijndrickse en Maritge Pieters (Maergien Pieters) .
   Annetje Fleuris/Florisdr. was een dochter van Floris/Fleuris Heyndricks en Maergie Hermes, die op 6-2-1641 in Puttershoek trouwden.

  5 kinderen


 9. Gijsbrecht Cornelisse de Boschman , * 1654 , ~Cromstrijen 22-2-1654 .
  Getuige bij de doop: Maartje Gijsberts Bosman (?) .
   Zoon van Cornelis Gijsbrechts en Marrigie Pieters. Doopboek Cromstrien.

   "Den 22 febr. 1654 heb ick voor de middach gedoopt het soontje van Cornelis Gijsbertse, wagenmaker op de Middelsluijs, en Marrigje Pieters, sijn huijsvrou, is ten doop geheft van Marrigje Gijse of Gijsberts, sonder meer overstaande getuigen. Het kint is genaamt Gijsbert."

   In 1679 ontving Gijsbert Bosman 0-18-0 van het dookleed van zijn vrouw.
   Beroep: Wagenmaker op de Middelsuis van 1654 tot 1654


 10. Pieter Cornelisse de Boschman , * 1656 , ~Numansdorp 15-10-1656 .
   "Pieter, soontje van Corn. Gijsberse en Maertje Pieter." Getuige: Lijsbet Hendrickx.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.