Cent Gijsbertsen ( Bosman) , *Puttershoek ±1590 , † ±1640.
Zoon van Gijsbert Gerrits Boschman en Centje Cente .
Cent Gijsbertsen trad op als getuige bij de doop van Neelke Cornelisse Bosman , de doop van Gerske Cornelisse Bosman , de doop van Ariaentie Adriaens Capiteijn .


x Puttershoek 25-10-1610 (otr Heinenoord 23-9-1610)
    Neeltgie Arijens (Neeltgen Ariensdr) , *Heinenoord ±1590 , † ±1634.    

x Puttershoek 2-7-1634
    Maergien Cornelisse (Maertge Cornelisse) , * ±1611 , † >12-1-1664.

RECHTSBOVEN: Puttershoek

Kinderen:
 1. Arije Centen ( Bosman) , *Puttershoek 1623 .
  Arije Centen trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Centen (Gerrit Senten) Bosman , de doop van Cent Cornelisse (?) .

  x Puttershoek 17-12-1644   Lijsbeth Schalckxsen (Lijske Schalcken) (van der Hoek) , *Puttershoek ±1620 .
      Dochter van Schalck Bastiaense (van der Hoek) en Elisbet Ariens (Lijsbeth Ariens) (?).
   Otr. op 10-11-1644 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Schalck Bastiaense (van der Hoek) .

   Arije Centen, j.m. van Puttershoeck, get. Cornelis Gijsbertse, en Lijsbet Schalken, j.d. van Puttershoeck, get. Schalck Bastiaense

   Dochter van Schalck Bastiaansz van der Hoek en Elisabeth Adriaens. Schalck hertrouwde op 30-10-1644 met Lijntje Maarten Cornelisdr.

   Lijske Schalcken trad op als getuige bij de doop van Neeltien Arijense , de doop van Marij Japicks (?) , de doop van Cent Gerrits Bosman .

  4 kinderen


 2. Gerrit Centen (Gerrit Senten) Bosman , * 1627 , ~Puttershoek 21-3-1627 , † >2-1690 .
  Gerrit Senten trad op als getuige bij de doop van Neeltien Arijense ( Bosman) , de doop van Cent Ariens ( Bosman) , de doop van Geertie Jans ( Molenaer) .
   Zoon van Vincent Gisberts en Neeltgen Ariens, doopget. Koenraad Gisberts, Cornelis Jaspers, Cornelis Hermans, Sichken Heijndrix en Marilen Jooris.

   Gerrit woonde in de periode 1665-79 in Kleine Lindt. In 1682 woonde hij onder Willemstad.

   In de periode 1665-79 woonde Gerrit Centen Bosman in Kleine Lindt. In 1682 woonde hij onder Willemstad.

   In een akte van 7-2-1676 is Geerit Sente genoemd als belander van een griend in de ’Twaelf Roeden’ in de polder de Hoge Nesse onder Groote Lindt.

   De onder de Kleine Lindt wonende Gerrit Cente transporteerde op 16-6-1679 voor 175 gld. aan de te Puttershoek wonende Andries Cornelise Groenewout een huis met de beterschap van het erf op het dorp aldaar, oostelijk belend door "den Boesem van Bonaventura" en westelijk door "den dijck van Moerkercke". Dezelfde dag werd ten behoeve van Gerrit een schuldbrief van 100 gld. gepasseerd, die later werd gelost.

   Pieter van Son, procureur en notaris te Dordrecht, als gemachtigde van Gerit Sente Bosman onder Willemstad, transporteerde op 10-10-1682 voor 375 Car. gld. aan juffr. Margrieta den Wilden, weduwe van Rocus van Wesel, een huis en erf aan "’s heeren dijck van Swijndreght" te Groote Lindt.

  x Puttershoek 2-3-1651   Maeijcken Huijgen (Maritge Huijgen) , *Puttershoek 1631 , ~Puttershoek 14-9-1631 , † >10-1689.
      Dochter van Huijch Florisz Molenaer en Jannetge Meuwis (Anneken Meus) .
   Otr. op 10-2-1651 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Jannetge Meuwis (Anneken Meus) en Arije Centen ( Bosman) .

   Zij waren j.m. en j.d. van Puttershoek.
   Op 21-10-1789 kreeg Maeijcken Huijge door de diaconie van Groote Lindt betaald voor kleding, knopen en maakloon vanwege Huijgh Meeuws en op 28-2-1690 kreeg Geerit Sente betaald voor het houden van die jongen.
   Maritge, doopget. Adriaen Jansz, Barbel Jans.

   Op 5 maart en 31 juli 1687 kreeg Maeijcken Huige (de vrouw van Gerrit Sente) betaald voor het houden van de jongen (van Meeus Huijge) en op 30 juli 1687 had Abram Veermans, ’serurgijn’ in Klundert van de diaconie van Groote Lindt 37 gld. 16 st. meesterloon meesterloon gekregen voor het zoontje van Meeus Huijge, die bij zijn ’noom’ Geerit Sente was besteed.

   Maritge Huijgen trad op als getuige bij de doop van Huijch Cornelisse Cuijper , de doop van Huijgh Jansz ( Molenaer) .

  5 kinderen


 3. Antonia Centen ( Bosman) , * 1629 , ~Puttershoek 17-6-1629 .
   Dochter van Vincentius Gisberts en Cornelia Adriaens, doopget. Maritge Jans en Jopge Jans.


 4. Gijsbert Centen ( Bosman) , * 1631 , ~Puttershoek 27-7-1631 , † ±1632 .
  Get. bij de doop: Centje Cente .
   Get. Vincentge Vincentsdr.


 5. Gijsbert Centen ( Bosman) , * 1633 , ~Puttershoek 17-7-1633 .
  Get. bij de doop: Maritge Pieters (Maergien Pieters) (?) .
   Zoon van Vincent Gijsberts en Neeltgie Arijens, doopget. Cornelis Cornelisz en Maritgie Pieters.


 6. Cornelis Centsz (Cornelis Senten) ( Bosman) , *Puttershoek 1637 , ~Puttershoek 26-7-1637 , † >1690 .

  x Heinenoord 19-9-1666   Barber Jans Boer , * 1641 , ~Puttershoek 4-5-1641 , † Puttershoek 3-8-1720.

  7 kinderen


 7. Coen Centen (Coene) ( Bosman) , * 1639 , ~Puttershoek 23-10-1639 .
  Get. bij de doop: Centje Cente en Adriaen Cornelisz de Jonge Capiteijn (?) .
   Zoon van Cent Gijsbertse en Maergie Cornelis. Doopget. Cent Goverse, Centie Centen en Arij Cornelis, zijn zwager.

  x Puttershoek 6-2-1664   Janneke Dircken , *Puttershoek ±1640 .
   Get. bij het huwelijk: Maergien Cornelisse (Maertge Cornelisse) .

   Ook Jacomijntie Joosten was getuige bij het huwelijk. Mogelijk was zij de moeder van de bruid.

   Janneke was waarschijnlijk een dochter van Dirk en Jacomijntje Joosten.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.