Cent Cornelisse Bosman , * 1666 , ~Puttershoek 3-10-1666 , † Strijen 23-8-1756.
Zoon van Cornelis Centsz (Cornelis Senten) ( Bosman) en Barber Jans Boer .


x ±1690
    Hendrikje (Hendrichie Teunisse) Dwarswaert , * ±1669 , † <1705.
x Numansdorp 20-1-1705
    Marike Gerrits Steen , *Mijnsheerenland ±1677 , ~Mijnsheerenland 9-1-1678 , † Strijen 7-2-1755.    
Get. bij de overl. aangifte: Cornelis Cente Bosman .
Marike Gerrits trad op als getuige bij de doop van Maaike Gerrits Bosman , de doop van Cent Gerritse (Cent Geerense) Bosman .


    Dochter van Gerrit Ariens Steen en Bastiaantje Jans de Ruijter .
Kinderen:
 1. Cornelis Cente Bosman , * 1691 , ~Strijen 10-6-1691 , [] Strijen ±21-6-1771.
  Get. bij de aangifte begraven: Cent Cornelisse Bosman .
  Cornelis Cente trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Marike Gerrits Steen .
   Strijen, 1771, Junij 21:
   Bragte Bosman Cent aan te begraven ’t lijk van sijn vader Cornelis Cente Bosman ... Prodeo.
   grf gedoopt "het kint van Cent Cornelis bij Hendrickie Theunis is genaemt Cornelis"

   Kornelis Cente Bosman wordt op 13-4-1724 vermeld op de lidmatenlijst van Strijen.

   In 1731 werd Cornelis Bosman in Strijen genoemd bij de verpondingen (voorheen f0.10.0, nieuw f1.3.0, huur f14.0.0). Idem in 1750 (f1-3-0).

  x ±1720   Jaapje Cornelisse Lamme , * 1696 , ~Strijen 1-1-1696 .

   Jaapje Lamme(n), Lam of Lemme, dochter van Cornelis Pieters Lamme en Lijntje Cornelisse Weeda. Jaapje Cornelisse Lamme had een zuster Neeltje Cornelisse Lamme, die trouwde met Cornelis Verhoef.

   Jaapje Cornelis Lamme was op kerstdag 25-12-1730 in Strijen getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Jan Willemse Kamp en Soetje Cornelisse Lamme.

  3 kinderen


 2. Pleuntje Sente (Pleuntje Cente) Bosman , * 1692 , ~Strijen 24-8-1692 , † Numansdorp 6-7-1767 .

  x ±1717   Leendert Cornelisse Bos , * 1693 , ~Numansdorp 6-12-1693 , † ±1725.

  x Numansdorp 25-4-1728   Laurens Jacobsz Lievaart , *Almkerk ±1675 , † Numansdorp 3-6-1740.
      Zoon van Jacob Lievaart en ?
   den 25 April Laurens Jacobsz. Lievaart, weduwenaar van Lijsbeth Biesbroek, wonende onder Numansdorp, met Pleuntje Sente Bosman, weduwe van Leendert Cornelis Bos, wonende onder Numansdorp.

   Laurens Jacobs Liefaart/Liefwaert.

   Van hem stamt oom Aren Looij af via zijn dochter Johanna.

   De familie Lievaart uit Almkerk-Emmikhoven staat beschreven in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant" 1978, 1981 en 1988.

  x ±1742   Tielmand Barendsz , * ±1692 .

   Tieleman / Tielmand Barendsz.

  5 kinderen


 3. ??? Jan Cente Bos , *Oud-Beijerland ±1695 , [] Oud-Beijerland 21-4-1760.
   Jan Sente Bos in de kerk f 8-10-0.
   Cent Cornelisse Bosman en Maaike Gerrits Steen lieten op 25-11-1714 een zoon Jan dopen, maar deze is te jong om op 1722 getrouwd te kunnen zijn.

   Jan Cente Bos(man).

   Jan Cente Bos was lidmaat van de hervormde gemeente Oud-Beijerland.

  x Oud-Beijerland 3-5-1722   Jannetje Jans van Tis , *Oud-Beijerland 1700 , ~Oud-Beijerland 13-10-1700 , [] Oud-Beijerland 7-11-1766.
   Otr. op 18-4-1722 in Oud-Beijerland.
   Jan Centz. Bos, j.m., en Jannetje Jansd. van Tis, j.d., beijde geboren en wonende in Oud-Beijerland. Hier getrouwd den 3 Meij zond. n.d.m.
   Kinderen in de periode 1724-1743: Cent, Jan (3x), Gerrit, Pieternel en Pieter.
   Voor een kind van Jan Cente Bosch werd op 18-1-1752 het begraven betaald. Idem op 11-4-1736.
   Jannetje van Tis in de kerk f 8-10-0.

   Jannetje van Ti(t)s was een dochter van Jan Hendriks van Tis en Pieternelletje Cornelisse. Zij had zusters Lidewij, Marietje, Cornelia en Neeltje en een broertje met de naam Hendrik.

  7 kinderen


 4. Gerrit Cente Bosman , *Strijen 1705 , ~Strijen 8-11-1705 , † ±1778 .
  Get. bij de doop: Teuntje Gerrits Steen en Jan Gerrits Steen .
   Hij kan op 23-2-1776 (Gerrit Bosman) of 6-1-1780 (Gerrit Bos) in Oud-Beijerland zijn overleden.

  x Mijnsheerenland 22-10-1730   Maaike Jacobs Neuteboom , *Westmaas 1708 , ~Westmaas 19-8-1708 , [] Oud-Beijerland 5-9-1744.
   Otr. op 29-9-1730 in Mijnsheerenland.
   Mijnsheerenland, 1730, 29 Septemb. ondertrouwt: "Gerrit Sente Bosman, j.m., geboortig te Strijen, met Maaijke Jakobs Noteboom, geboortig onder de Westmaas, beijde wonende alhier. Nadat hunne drie geboden gehad hebben, zijn alhier op 22 Octob getrouwd".
   "vrouw van Gerrit Bosman met desselfs kind" f 3-0-0.

   Zij was een dochter van Jacob Hendriks Neuteboom en Claasje Isaaks Houwaart, die op 5-10-1707 in Oud-Beijerland trouwden.

  x Oud-Beijerland 17-1-1745   Magteltje Leenderts Mastenbroek , *Ridderkerk 1715 , ~Ridderkerk 8-12-1715 .
      Dochter van Leendert Paulusze (Leedert Pouwelsz) Mastenbroek (?) en ?
   In Nieuw-Beijerland is ondertrouwd Gerrit Centz Bosman, wednr. van Maaike Jakobsd. Neuteboom, geb. in Strijen en won. in O.B., met Maccheltje Leendertsd. Mastenbroek, j.d. geb. in Ridderkerk en won. onder N.B., in Oud-Beijerland getrouwd op 17 januari.

   Haar vader is Leendert Pauwels Mastenbroek, gedoopt op 9-2-1676 te Charlois, overlijden aangegev. aldaar op 30-11-1735, en haar moeder is Niesje Hendricks van der Steen.

  12 kinderen


 5. Barbara Zente Bosman , * 1708 , ~Strijen 12-12-1708 , † ±1737 .
  Get. bij de doop: Maria (Marya Cornelisse) Bosman .
  Barbara Zente trad op als getuige bij de doop van Cent Leenderts Bos , de doop van Cent Cornelisse Bosman , de doop van Cent Gerrits Bosman , de doop van Cent Gerrits Bosman .
   Doopget. Marijchje Cornelis Bosman.

   Barber Bosman werd in 1728 vermeld op de lidmatenlijst van Strijen.

  x ±1736   Pieter Willemsz de Geus , * 1702 , ~Strijen 17-4-1702 , † ±19-11-1746.
      Zoon van Willem Pieters de Geus en Maria Adriaens (Maria Ariens) Merenburg .

   Zoon van Willem Pieters de Geus, die op 5-11-1727 in Strijen overleed, en Maria Ariens Merenburg, die op 27-7-1659 in Strijen werd gedoopt en aldaar overleed op 10-8-1719.

  1 kinderen


 6. Jan Cente Bosman , * 1714 , ~Strijen 25-11-1714 .
  Get. bij de doop: Maria (Marya Cornelisse) Bosman (?) .
   Doopget. Marij Kornelisse Bosman


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.