Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelisz den Ouden) Bouman , † >1606.
Zoon van ? .


x
    Maricken Cornelis .
Kinderen:
 1. Huijbertgen Cornelisse Bouman , † Hardinxveld ±13-4-1644 .

  x <1606   Gijsbert Cornelisz Clop , † <5-1650.

  7 kinderen


 2. Dirck Cornelisz (Dirrick Cornelisz) Bouman , † ±1618 .
   Dirck is overleden tussen 2-10-1617 en 28-6-1618.

   Hardinxveld, 28-6-1618:
   Adriaentgen Adriaensdr., laatste huisvrouw van za Dirrick Cornelisz BOUMAN, geassisteerd met Engbert Lenaertsz en Peter Adriaensz, te eenre en Cornelis Cornelisz BOUMAN als bestevader en zijn zoon Cornelis Cornelisz als voogd v/d kinderen, te andere, nopens de erfenis die de weeskinderen, genaamd Jan en Andries Dirricksz, vanvoorn Dirrick Cornelisz BOUMAN za X Adriaentgen Adriansdr. Deling als volgt:
   1. voorn moeder moet kinderen opvoeden en bij mondigheid 140 cg uitreiken: mitsgaders 42h in ‘Peter V(=C?)lissensens weer’ en 1m1h en 25 roeden in ‘Ghijs Jan Thijsen weer’, gelegen i/d Bovenpolde van Hdvt.

   Hardinxveld, 2-10-1617 :
   Jan Jansz BRININCK transporteert aan Dirck Cornelisz BOUMAN, 1m5h i/d Bovenpolder in ‘Jan Ghysen weer’, strekk v/d landscheiding t/d 2e buitendijkse sloot, ow de erfgenamen van Adriaen Jansz en en ww Dirck Adriaensz weer.

   Hardinxveld, 7-5-1636:
   Henrick VAN OLMEN schout, Jan Aertsz BUIJS en Cornelis Cornelisz BOUMAN schepenen.
   Ariaen Bastiaensz X Aeltgen Jansd won te Alblasserdam en Henrick Michielsz X Mariken Jacobsd won alhier, Ghysbert Cornelisz CLOP en Lysken Ariaensd, tr aan Ariaentgen Ariaensd wde van Dirck Cornelisz BOUMAN met haar kinderen (waaronder Jan Dircksz BOUMAN), 42h op de Bovenpolder in Jan Ghysen weer, strekk v/d landscheiding van Giessen-Nieuwkerck zw t/d 2e buitendijkse sloot.

  x <1616   Ariaentgen Ariaens (Ariaenken Ariens) , † >1635.
   Zij hadden zonen Jan en Adriaen, die op 12-6-1618 in Hardinxveld worden vermeld.

   Hardinxveld, 12-6-1618:
   Adriaen Ghysbertsz en Willem Adriaensz beide won alhier, transportereen aan Ariaentgen Adriaensd laatst wde van Dirck Cornelisz BOUMAN en haar nakinderen verwekt door voorn Dirck, met name Jan en Adriaen Dircksz, 450 roeden land in Ghys Jan Ghysen weer, i/d Bovenpolder en hun gerechtigheid i/d buitendijkse griend voor voorn weer gelegen, strekk v/d landscheiding t/h schoor v/d Merwe, ow Schouten weer en ww Jan Boonszweer.

   Hardinxveld, 1-6-1621:
   De gemene erfgenamen van za Adriaen Petersz in leven gewoond hebbende alhier, tr Ariaenken Ariensd wde van Dirck Cornelisz BOUMAN, 42h i/d Bovenpolder in ‘Ghysen weer’, ow ‘Schoutsweer’ en ww Jan Boonse.

   Hardinxveld, 7-5-1636:
   Henrick VAN OLMEN schout, Jan Aertsz BUIJS en Cornelis Cornelisz BOUMAN, schepenen.
   Ariaen Bastiaensz X Aeltgen Jansd won te Alblasserdam en Henrick Michielsz X Mariken Jacobsd won alhier, Ghysbert Cornelisz CLOP en Lysken Ariaensd, transporteren aan Ariaentgen Ariaensd., wde van Dirck Cornelisz BOUMAN, met haar kinderen (waaronder Jan Dircksz BOUMAN), 42h op de Bovenpolder in Jan Ghysen weer, strekk v/d landscheiding van Giessen-Nieuwkerck zw t/d 2e buitendijkse sloot.

   Hardinxveld, 14-5-1641:
   Jan Dircksz BOUMAN, procuratie hebbende van zijn moeder Ariaentgen Ariaensd, transporteert aan Ariaen Crijnen een huis en erf en ca 18 roeden dijcx, zowel bov als ben voorn huis met de beterschap v/d dijkstal, ow Willem Cornelisz en ww Cornelis Cornelisz BOUMAN, strekk v/d binnendijkse barmsloot t/d 2e buitendijkse sloot, gelegen i/d Bovenpolder voor Doctoors weer.

  2 kinderen


 3. Cornelis Cornelise Bouman .

   Hardinxveld, 28-6-1618:
   Adriaentgen Adriaensdr., laatste huisvrouw van za Dirrick Cornelisz BOUMAN, geassisteerd met Engbert Lenaertsz en Peter Adriaensz, te eenre en Cornelis Cornelisz BOUMAN als bestevader en zijn zoon Cornelis Cornelisz als voogd v/d kinderen, te andere, nopens de erfenis die de weeskinderen, genaamd Jan en Andries Dirricksz, vanvoorn Dirrick Cornelisz BOUMAN za X Adriaentgen Adriansdr. Deling als volgt:
   1. voorn moeder moet kinderen opvoeden en bij mondigheid 140 cg uitreiken: mitsgaders 42h in ‘Peter V(=C?)lissensens weer’ en 1m1h en 25 roeden in ‘Ghijs Jan Thijsen weer’, gelegen i/d Bovenpolde van Hdvt.

   Hardinxveld,13-4-1650:
   - Jan Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Bastiaen Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cuijnder Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Dirck Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cornelis Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Hendrick Janssen VAN DER LUSDONCK won te Pouderoijen X Annegien Ghijsbertse CLOP en
   - Cornelis Cornelise BOUMAN (schepen alhier) als oom en voogd van Bastiaentien Ghijsbertse CLOP; Allen kinderen en erfgenamen van Ghijsbert Cornelise CLOP za X Huijbertien Cornelis za, in leven won te Hdvt; zij delen de erfenis van hun ouders als volgt: 1. Jan Ghijsbertse CLOP 7h op Boven Hdvt in ‘Breeweijs weer’, aan 2 stukken, het ene stuk
   genaamd ‘de voorste dwarsakker’ en het andere stuk genaamd ‘de akker achter de quellinghe’ met het oosterse eind v/d thiendeweg,
   2. Bastiaen Ghijsbertse CLOP, een buitendijkse griend i/d Bovenpolder van Hdvt, voor Pieter Vlis weer: nog in ‘Jan Reijers weer’ binnen de thiendeweg de griend,
   3. Cuijnder Ghijsbertse CLOP 5h in ‘Breeweijs weer’: nog de buitendijkse put voor ‘Schaerlaeckens weer’: nog het huis en het erf waarin Cuijnder nu woont,
   4. Dirck Ghijsbertse CLOP de hoocht a/d nz v/d Santwetering groot 3h mede in ‘Breeweijs weer’: nog de avelinghe in ‘Cornelis Claessensz weer’, v/d thiendeweg af t/d 42roeden v/d hogedijk,
   5. Cornelis Ghijsbertse CLOP 7h achter de hoocht i/h ‘Breeweijs weer’,
   6. Hendrick Janssen 600 cg,
   7. Bastiaentien Ghijsen 8h i/h ‘Breeweijs weer’ a/dlandscheiding.


 4. Pleuntgen Cornelis Bouman .

   Hardinxveld, 21-5-1658:
   Pleuntgen Cornelis, wde van Pieter Ariensen BACKER, won. alhier, geassisteerd met haar vader en onze medeschepen Cornelis Cornelissen BOUMAN, te eenre, en Joris Ariensen BACKER, won. alhier, als oom en bloedvoogd v/d onm nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar, genaamd Arien, Pieter, Lijsjen en Pauwels Pietersz,te andere. Deling als volgt: de moeder behoudt alles maar moet kinderen opvoeden tot hun mondige dagen en 100 cg uitreiken.

  x   Pieter Ariensen Backer , † <1659.
   Kinderen: Arien, Pieter, Lijsjen en Pauwels Pietersz.

   Pieter had een broer Joris Ariensen Backer en was een zoon van Arien Pietersz. Backer en Marichgen Joris.

   Hardinxveld, 23-6-1668:
   - Bastiaen Ariensen HEUVEL X Marichgen Ariens BACKER, - - Arien Jacobsen VAN DEN HEUVEL X Arjaentgen Ariens BACKER,
   - Bastiaen Jacobsen VAN DEN HEUVEL X Lijsgen Ariens, als vader en voogd van Marichgen Bastiaensd; mitsgaders Cornelis Cornelisz BOUMAN als grootvader v/d gezamenlijke kinderen van
   - Pieter Ariensen BACKER za X Pleuntgen Cornelisd;
   Zij transporteren aan Joris en zijn broer Jacob Ariensz BACKER won. alhier, hun aandeel in Jacob Ariensens weer, grooot totaal 6m, i/d Benedenpolder, en wat Marichgen Joris, in leven wde van Arien Pietersz BACKER, met de dood geruimd heeft en comparanten aangekomen is.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.