Aeltge Pieters (Eelken Pieters) Bouman , * ±1619 , † <14-1-1687.
Eelken Pieters was getuige bij de doop van Aerien Cornelissen Stout , de doop van Pieter Ariensz Bouw , de doop van Ariaantjen Cornelis Spruijt .

Dochter van Pieter Ariensz Bouman en Leentgen Ariens .    Wouter Cornelissen Spruijt , * ±1616 .

RECHTSBOVEN: Alblasserdam in 1649.

Kinderen:
 1. Arijen Woutersen Spruijt , * 1644 , ~Alblasserdam 10-9-1644 .
  Arijen Woutersen was getuige bij de doop van Wouter Willemsz Spruijt .

   Te Alblasserdam op 8-10-1680 compareren:
   Aryen Wouters Spruyt en Berber Aryens, echtpaarte Alblasserdam. Aryen ligt ziek op bed.
   Zij maken hun testament:
   1. Zij herroepen alle vorige testamenten.
   2. Zij benoemen elkaar totenige enuniversele erfgenaam.
   3. De langstlevende moet de kinderenopvoeden, naar school laten gaan en een beroep laten leren totze 20 jaar zijn ofgetrouwd. Op dat moment moet hij/zij aan hen uitreiken een som van 200 gulden.
   4. Als eenvan detestateurs zou overlijden terwijl er nog onmondige kinderen zijn,danzal de langstlevende het vruchtgebruikvan deboedel genietentot de kinderen volwassen zijn geworden.
   5. Na het overlijden van de testateursmoeten de goederen onderde kinderengelijkelijk verdeeld worden.
   6. Zij stellen tot voogden W illemWouters Spruyt, broer van de testateur en Schalck Aryens, broer van de testatrice.
   Getuigen: Leendert Willems Spruyt en Adriaen Cornelis Coelhoeck, heemraad, beiden te Alblasserdam.

  Streefkerk 3-5-1671   Barber Ariens (Berber Arijens) , * ±1650 , † Alblasserdam 25-8-1707.
      Dochter van Arij en ?
   Zij hadden een zoon Wouter.

  4 kinderen


 2. Willem Woutersse Spruijt , * 1650 , ~Alblasserdam 27-2-1650 , † Alblasserdam ±29-9-1726 .

  ±1680   Deliaentje Claesse van Nes , * ±1650 , † Alblasserdam ±3-5-1725.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.