Marijgje Jans Brakband , *Lakerveld ±1685 , † ±1718.
Dochter van Jan Brakband .


Hei- en Boeicop 18-4-1706
    Kors Lammerts de Bruijn .
Kinderen:
 1. Ariaentje Cors de Bruijn , * 1706 , ~Hei- en Boeicop 24-11-1706 .
  Getuige bij de doop: Emmigje Willems .
   Den 24 Novemb. heeft Cors Lamberts, man van Marijtje Jans, sijn Dogter ten doop gebragt waar over [..] Emmigje Willems, en is genaemt Ariaentje.


 2. Lambert Corsse de Bruijn , * 1708 , ~Hei- en Boeicop 4-3-1708 , † <1713 .
   Den 4 maert heeft Cors Lamberts man van Marijtje Jans sijn soon ten doop gebragt [..] Grietje ....., en is genaemt Lambert.


 3. Celigje Korsse de Bruijn , * 1709 , ~Hei- en Boeicop 21-2-1709 .
   Den 21 Februarij heeft Kors Lammertz de Bruin, man van Marijgjen Jans, een dogter laten doopen genaamd Celigje.


 4. Pietertje Korsse de Bruijn , * 1710 , ~Hei- en Boeicop 30-11-1710 .
  Pietertje Korsse trad op als getuige bij de doop van Maria Lambertse de Bruijn , de doop van Cors Lamberts de Bruijn .

  ±1735   Daam Jansse Westerhout .
   Kinderen: Maria, Jan (2x), Emmigje en Aafje.

   Mogelijk was hij een zoon van Jan Damen van Westerhout en Katharina Joost van Werkendam, die in Vijfherenlanden woonden, wsl. in Schoonrewoerd.

  5 kinderen


 5. Lammert Korsse de Bruijn , * 1712 , ~Hei- en Boeicop 29-5-1712 , † <1718 .
   Den 29 Maij heeft Kors Lammertz de Bruin, man van Marijtje Jansz, een zoon laten doopen genaamd Lammert.


 6. Gijsbertje Korsse de Bruijn , * 1713 , ~Hei- en Boeicop 2-7-1713 , † ±1715 .
   Den 2 Julij heeft Dors Lammertsz de Bruin, man van Marijtje Jansz, een dogter laten dopen genmd Gijsbertje.


 7. Emmigje Korsse de Bruijn , * 1714 , ~Hei- en Boeicop 4-11-1714 .
  Getuige bij de doop: Neeltje Jans Peel (van Osch) (?) .
   Die zelve dag is ook laten doopen een dogter van Kors Lammertz de Bruin, man van Marijgje Jansz Brakhand, daar over, wijl de vader paaps is, als getuige stond Neeltje Jansz Deel en is hetzelve genmd Emmigje.


 8. Gijsbertje de Bruijn , * 1716 , ~Hei- en Boeicop 29-3-1716 .
  Getuige bij de doop: Aafje Jans Brakband .
   Den 29 is t dogtertje van Kors Lammertsz de Bruin, Paaps man van Marijtje Jansz Brakhand gedoopt, daar over als getuige stond Aagje Jans Brakhand, en is genaamd Gijsbertje.


 9. Lambert (Lammert Korsse) de Bruijn , *Hei- en Boeicop 1717 , ~Hei- en Boeicop 19-9-1717 .

  Zijderveld 28-10-1739   Johanna (Hanna) Vos , *Everdingen 1715 , ~Everdingen 1-12-1715 , † <1783.

  Ameide 18-8-1782   Cornelia Cornelisse Bogaert , *Schoonrewoerd ±1733 , ~Schoonrewoerd 13-1-1734 .
  Cornelia Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Gerrit Gerritsze van der Pouw .
   Ondertrouw op 2-8-1782 in Ameide.
   Getrouwd op 18-08-1782 in Ameide: Lammert de Bruin, geb. te Heikoop, won. te Ameide, weduwnaar, met Cornelia Bogaart, geb. te Schoonderwoerd, won. te Ameide. Lammert was weduwnaar van Johanna de Vos. Cornelia was weduwe van Gerrit van der Pouw.

   Cornelia was een dochter van Cornelis Cornelisse Bogaert en Heijltje Ariense de Jongh. Zij had een broer Arij en zusters Neeltje en Marike.

   Cornelia’s zoon en kleinzoon, beiden Gerrit Gerritsze van der Pouw geheten, hertrouwden beiden als weduwnaar met 2 zusjes, dochters van Hendrik Siebeling en Neeltje Diepenhorst.

   Gerrit Gerritsz. van der Pouw, wedr. van Annigje Jacobs Nieuwkerk, geboren en woonende te Lexmond, en Cornelia Cornelis Bogaart, j.d. geboren te Schoonderwoerd. Hebben haare drie huwelijken voorstellingen alhier gehad en zijn alhier getr. op den 8en Junij.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.