Arie Klase (Arije Claesz) Brand , *Bleskensgraaf ±1650 , † Bleskensgraaf 9-8-1728, [] Bleskensgraaf 14-8-1728.
Arije Claesz was getuige bij de doop van Aerd Bouwen Teeuwen , de doop van Hilligje IJsbrands Brand , de doop van Claes IJsbrands Brand , de doop van Arie Melisz Verschoor , de doop van Hilligie Dirks Brand , de doop van Claes Melisz Verschoor , de doop van Claas Hendriksz (Klaas Hendriksz) Swartbol , de doop van Claes Jacobs Brand , de doop van Claes Jacobs Brand , de doop van Pieter Jacobsz Brand , de doop van Maarten Maartens Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand .

Zoon van Claes Adriaensz Brand en Hilligje Teunisse .


◊ ±1670
    Annechie Pieters Jas , *Bleskensgraaf ±1650 , † <1709.

RECHTSBOVEN: Bleskensgraaf in 1733.

Kinderen:
 1. ? Jacob Brand , *Bleskensgraaf ±1675 , † Gijbeland (ZH) 5-9-1727 , [] Molenaarsgraaf 7-9-1727.

  ◊ Bleskensgraaf 20-1-1697   Sijgje Jilles (Cijgje Gillis) , *Bleskensgraaf 1675 , ~Bleskensgraaf 27-10-1675 , † >1738.

  13 kinderen


 2. Pieter Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1676 , ~Bleskensgraaf 4-8-1676 , † Bleskensgraaf 2-8-1683 .
   Doopget. Leendert Arienz, Ariaentie Pietersd. en Lijsie Woutersd.


 3. Claes Ariensz (Klaas Ariensze) Brand , *Bleskensgraaf 1678 , ~Bleskensgraaf 12-11-1678 , † 7-10-1748 , [] Brandwijk 14-10-1748.
  Doopgetuige: Jacob Claesz Brand (?) en Neeltje Claasse Brand .
  Klaas Ariensze was getuige bij de doop van Hilligje Jacobs Brand , de doop van Klaas Ariensz Brand .
   Doopget. Jakob Klaesse, Bastiaen Foppe, Neeltje Klaessen.
   1748. In de kerk onder het zegel v.3.gb.
   is gestorven op den 7 otob. ’s morgens ten 10 uuren.
   den 14 Octob. is begraven
   Klaas AriŽnse Brandt, voor Luijen en Graft maken, het graft 2 diep, het doodt kleedt gehadt, betlaat 3:4:0.

  ◊ Brandwijk 12-7-1705   Gerrigien Ariens (Gerrigje Balten) ( Kreukniet) , *Brandwijk ±1680 , † Brandwijk 5-1-1762.
   Ondertrouw op 20-6-1705 in Bleskensgraaf.
   Ao 1705. Claas Ariens Brandt, j.m. van Bleskensgraav, & Gerrigje Ariensd., j.d. alhier. Alhier getrouwt d& 12 Julij 1705.

   Zij was een dochter van Arien Balsen Kreukniet en Aegie Ariens van de Bergh.

  11 kinderen


 4. Maarten Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1681 , ~Bleskensgraaf 30-3-1681 , † <3-1716 .
  Doopgetuige: Dirk Claese Brand .
  Maarten Ariensz was getuige bij de doop van Pietertje Jacobs Brand , de doop van Annigje Jacobs Brand , de doop van Pieter Wouters Schoonderwoerd .
   Doopget. monsr. Blonk, Dirk Klaessen Brand, Ariaentje Pieters.

  ◊ Bleskensgraaf 27-10-1709   Lena Willems Schoonderwoert , * 1689 , ~Bleskensgraaf 24-4-1689 , † 1726, [] Bleskensgraaf 2-4-1726.
  Lena Willems was getuige bij de doop van Pieter Wouters Schoonderwoerd .

      Dochter van Willem Woutersz Schoonderwoert en Marijchie Sieren .
   Ondertrouw op 5-10-1709 in Bleskensgraaf.
   Doopget. Gerrit Leendertsz, Sijchie Willemsd. en Ariaentie.

   Maarten Ariensz. Brandt, j.m. met Lena Willemsd. Schoonderwoerdt, j.d., beijde van Blesk. gr. en alhier wonende zijn in ondertrouw aangetekend den 5 octob. en getrouwd den 27 octob. [in 1709 in Bleskensgraaf].

   Lena Willemsd. Schoonderwoert, weduwe van Maarten Ariensz. Brandt, met Claas Hendriksz. Swartbol, j.m. van Bleskensgrave, beijde alhier wonende. Zijn alhier aangetekend den 12 Junij, en getroud den 4 Julij 1717 [in Bleskensgraaf]. Kinderen: Sijgje, Willem, Mijnsje en Teunis Swartbol.

  3 kinderen


 5. Hillichje Ariens Brand , *Bleskensgraaf 1683 , ~Bleskensgraaf 12-10-1683 .
  Doopgetuige: Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) (?) en Haesje Claesen (Haesje Klaes Ariens) Brand en IJsbrand Claesz Brand .
   IJsbrant Claesz Brant en Haessien Claasdr Br. en Neeltie Bastijaensd.


 6. Pietertie Ariens Brand , *Bleskensgraaf 1686 , ~Bleskensgraaf 4-8-1686 .
  Doopgetuige: Lijsien Wouters Schoonderwoerd (?) .
  Pietertie Ariens was getuige bij de doop van Pieter Jacobsz Brand (?) , de doop van Annigje Jacobs Brand , de doop van Maarten Maartens Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand .
   Doopget. Leendert Ariensz, Ariaentie Pieters en Lijntie Wouters.

   Wouter Woutersz, j.m, met Pietertie Ariensd. Brandt, j.d., beijde van Bleskensgrave en alhier wonende zijn aangetekend den 2 octob. 1711, getrouwd den 25 dito [in Bleskensgraaf].

   Weeskamer Bleskensgraaf 3-5-1714: Pietertje Ariens Brand, wede. van Wouter Woutersz., geass. met Wouter Woutersz, als grootvader van het weeskind van sijn soon geproc. bij Pietertje Ariens, genaamd Pieter Wouters oud ca 2Ĺ jaar. Zij zal het kind onderhouden, bij 18 jaar 15 gld. 15 stuivers.

   Cornelis Jillisz, j.m. van Blesk., met Pietertien Ariensd. Brandt, weduwe wijlen Wouter Woutersz, beijde alhier wonende, zijn aangetekend den 15 Decemb. 1714 en getrouwd den 6 Janu. 1715 [in Bleskensgraaf].

  ◊ Bleskensgraaf 25-10-1711   Wouter Wouters Schoonderwoerd , *Bleskensgraaf 1688 , ~Bleskensgraaf 10-10-1688 , † ±1713.
  Doopgetuige: Dirk Bastijaenz Corperaal (?) en IJsbrand Claesz Brand .

      Zoon van Wouter Wouters Schoonderwoerd en Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
   Ondertrouw op 2-10-1711 in Bleskensgraaf.
   Doopget. IJsbrand Claesz, Dirk Bastiaenz. en Maeijken Woutersd.
   Overleden tussen mei 1711 en november 1715.

  ◊ Bleskensgraaf 6-1-1715   Cornelis Jilisz de Jonge , * 1681 , ~Bleskensgraaf 6-7-1681 , [] Bleskensgraaf 26-7-1724.
  Doopgetuige: Arien Cornelis Joppen (?) en Arien Cornelisz (van der Graaf) (??) en Trijntje Cornelisse (van der Graaf) (?) .

      Zoon van Jillis Cornelisse (van der Graaf) en Cornelia Jans van de Giessen .
   Ondertrouw op 15-12-1714 in Bleskensgraaf.
   Doopget. Cornelis Ariens, Arien Cornelisse en Trijntje Cornelis.
   Begraafdatum is onzeker.

  5 kinderen


 7. Pieter Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1690 , ~Bleskensgraaf 24-12-1690 , † Bleskensgraaf 7-9-1696 .
  Doopgetuige: IJsbrand Claesz Brand (?) en Teuntie Cornelisse Brand .
  Pieter Ariensz was getuige bij de doop van Pietertje Jacobs Brand .
   Doopget. Leendert Ariensz, Sigbrand Claasz Brandt, Teuntie Cornelisd. Brandt.


 8. ? Ariaantje Ariens Brand , * >1690 .

  ◊   Adriaan Cornelisse Joppe .
   Kinderen gedoopt in Bleskensgraaf: Arij (1728) en Annigje (2x).


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.