Claes Adriaensz Brand , *Bleskensgraaf ±1616 , † ±1673.
Zoon van Arien Claesz Brant en Haesjen Gerrits Braenker .
Claes Adriaensz trad op als getuige bij de doop van Arijen Willemsz Bras (?) .


x ±1645
    Hilligje Teunisse , * ±1625 .
Kinderen:
 1. Arie Klase (Arije Claesz) Brand , *Bleskensgraaf ±1650 , † Bleskensgraaf 9-8-1728 , [] Bleskensgraaf 14-8-1728.

  x ±1670   Annechie Pieters Jas , *Bleskensgraaf ±1650 , † <1709.

  8 kinderen


 2. Gerrit Claesz Brand , *Bleskensgraaf ±1650 , † Bleskensgraaf 23-12-1709 .
   23-12-1709: "Gerrit Claasz Brand is z.w.n. overleden. Hij laat o.a. na de helft van 2 m 266 r land meest heremoes en mede nog omtrent de 2 voet onder water leggende. 25,-".

   4-6-1710: "De erfgenamen van Gerrit Claesz Brand, namelijk Arij, Jacob en Arij, en de kinderen van Haasge, Neeltie, Sijgie, Ysbrant en Dirck Claesz Brand, dragen over aan Hendrik Hendriksz Prins, die doorverkoopt aan Jacob Claesz Brand, 2 m 266 r; voor 306,-".

   Bleskensgraaf, 1704: Gerrit Claasz. Brand, j.m., met Marijgie Joosten, j.d, beide van Blesk.gr. en alhier wonende, zijn aangetekend den 28 Junij 1704, getroud den 20 Julij 1704.

  x Bleskensgraaf 20-7-1704   Marggie Joosten (Marijchie Jooste) ( Bergh) , *Bleskensgraaf 1687 , ~Bleskensgraaf 8-5-1687 .
      Dochter van Joost Sijmonsz Bergh en Trijntje Cornelisse (van der Graaf) .
   Otr. op 28-1-1704 in Bleskensgraaf.
   Get. Jan Sijmonsz., Cornelia Jansd. en Wijntie Dirksd.

   Get. bij de doop: Jan Simonsz van Bergh en Cornelia Jans van de Giessen .


 3. Ariaentje Claesse Brand , *Bleskensgraaf ±1650 , † Bleskensgraaf ±1691 .
  Ariaentje Claesse trad op als getuige bij de doop van Claas Hendriksz (Klaas Hendriksz) Swartbol .
   2-3-1692: "Ariaentjen Claes Brants, j.d. overleden z.w.n. Zij laat na: 1 m 400 r z.z. w.e. in de 2 oosterse weeren van Claes Ariensz Brants met 1/8 van de huysinge daerop staende. 200.-. West: Arien en Gerrit Claesz Brant c.s."


 4. Jacob Claesz Brand , *Bleskensgraaf >1650 , † 1730 , [] Bleskensgraaf 12-1-1730.
  Jacob Claesz trad op als getuige bij de doop van Claes Ariensz (Klaas Ariensze) Brand (?) , de doop van Sijgje Klaasse (Zeijgje Claes) Swartbol (?) .
   Kinderen: Claas (5x) en Ariaantje.

   Jacob Claasz Brandt werd in Bleskensgraaf in 1700 als lidmaat aangenomen.

   Melis Ariense Verschoor, gehuwd met Neeltje Klaesse Brand die inmiddels is overleden, verkoopt op 9 april 1696 aan zijn zwager Jacob Claesse 1 morgen, 410 roeden wei- hooi- en akkerland, door Neeltje geërfd van haar ouders.

  x Bleskensgraaf 24-4-1695   Pietertie Pieters Huisman , *Brandwijk ±1670 .
   Otr. op 9-4-1695 in Bleskensgraaf.
   Trouwboek Bleskensgraaf: "Jacob Claasz Brand, j.m. van Bleskensgraaf, met Pietertie Pietersd. Huisman, j.d. van Brandwijk, beide alhier wonende. Zijn aangetekend den 9 Apr. en getr. den 24 dito."

  6 kinderen


 5. Haesje Claesen (Haesje Klaes Ariens) Brand , * ±1651 , ~Bleskensgraaf 27-1-1651 , † Alblasserdam 20-3-1696 .
  Haesje Klaes Ariens trad op als getuige bij de doop van Hilligje IJsbrands Brand , de doop van Claes IJsbrands Brand , de doop van Hillichje Ariens Brand , de doop van Claes Melisz Verschoor , de doop van Teunis Melisz Verschoor , de doop van Arien Melisz Verschoor .
   Doopdatum is onzeker.

   Haesje Klaes Ariens Branden.

   Te Alblasserdam werd op 10-2-1701 een rekening opgemaakt door Aryen Claesse Brant , oom van ’s moederszijde, en Crijn Aryense, neef van vaderszijde, bloedv oogden van de nagelaten kinder en van Bouwen Aerse Teeuwe en Haesje Claes. Rekening over 5 jaar.
   Uit de ontfangh: Aryen Teeuwe , huur land in Blokweer.
   Uit de uytgeeff: Leendert van A speren, gaarmeester; mr. Boudewijn, doodschuld (20.3.1696); mr. Jan Latingh , (30.3.1696); Corneli s de Focker , geleend geld; Pieter de
   Croon, schoenmaker; Aryen Aryense, geleverde boter; Sijgje Aers, werfhuur; Aert de Cramer, geleverd goed; Pietertje Jaspers , gehaalde waren; Frans Ruy selaer, arbeidsl oon;
   mr. Cornelis Muye, medicamenten; Margareta Vissers, gehaalde waren; Mary Muys, sout en zeep; Neeltje C rijsm an, gehaalde waren; Lij ntje Vlas wijff ; Meynsje, goed lappen; Claes Bouwense; Huygh den Bouw , hooirijden; Jan de Beenhack er, slachten van een vark en; Geertje Evers, verdienste; Pieter Biesevelt s wijf, verdiens te; Teunis Jansse, kaas; Teunis Willemse Smith(7.4.1696); Leendert Andr iesse Back er(25.7.1696); Cornelis Gijsberse, schoenmaker te Oud Alblas ; Aeryaentje Aers ; Aert Cornelisse, te Oud Albl as, weven; Hagendijck, pachter; Teunis van Asperenvoor Meynsje Bouwens; mr. Van der Linde, verdienste; Mergje Aryens Pijl; de weduwe Hordijck; Marigj e Middel koop; mr. Van der Heck, medicamenten; Jan van den Ber gh, kleermaker; Soetje Aeryens Pijl, arbeidsloon; Jordaen Aeryense, schoenmaker; Neeltje Pieters, maken van hemden; Jordaen Lamberse, schoenmaker; Aert Bouwenseen Claes Bouwense; Hilli gje Bouwens .
   Compareer den op 10.2.1701 de kinderen v an Bouwen Aeryenseen Haesje Cl aesen verklaarden de rendanten te onts laan van hun administr atie en voogdij.
   Compareer den op 7.3.1701 de kinderen ( Hilli gje Bouwens , Aert Bouwense, Claes Bouwenseen Meynsje Bouwens) die ver zochten de ko oppeningen van h et land, 868
   gulden, die h eden door de kop ers werde n betaald, " naer haer te mogen nemen"en deselve te geb ruycken, alsoo sij die n ootsaeckelijck van d oen hebbe n ter wijle Hilligje is
   meerderjarigh, Cl aes den bruyd egom, Mey nsje met k int gemaeck t, twelck wij nie t en kunnen weyger en.

  x 1671   Boudewijn Aerts (Bouwen Aertsen) Teeuwen , *Oud-Alblas 1631 , ~Oud-Alblas 9-3-1631 , † 12-1681.
   Otr. op 22-2-1671 in Bleskensgraaf.

   Hij was een zoon van Aert Adriaensz Teeuw en Meijnsge Bouwens.

  4 kinderen


 6. IJsbrand Claesz Brand , * <1660 , † <1697 .
  IJsbrand Claesz trad op als getuige bij de doop van Hilligje Bouwen Teeuwen (?) , de doop van Hillichje Ariens Brand , de doop van Teunis Melisz Verschoor , de doop van Jacob Melisz Verschoor , de doop van Wouter Wouters Schoonderwoerd , de doop van Pieter Ariensz Brand (?) .

   IJsbrandt Claesz Brand en Maeijken Woutersd. werden op 31-3-1684 in Bleskensgraaf als lidmaat aangenomen.

  x Bleskensgraaf 1-3-1679   Marijken Wouters Schoonderwoerd , * ±1655 .
      Dochter van Wouter Wouters Schoonderwoert en Sijchgen Corssen .
   IJsbrand Klaessen Brand, j.m., en Maeijken Wouters, j.d., beijde van Bleskensgraaf en won ald.

   Marijken/Maeijken was een dochter van Wouter Woutersz Schoonderwoerd en Sijgje Corsen.

   Marijken Wouters trad op als getuige bij de doop van Hilligie Dirks Brand (?) , de doop van Aechie Wouters Schoonderwoerd (?) .

  4 kinderen


 7. Dirck Claesz Brand , *Bleskensgraaf ±1660 , † <1693 .
  Dirck Claesz trad op als getuige bij de doop van Klaes Bouwen Teeuwen , de doop van Maarten Ariensz Brand .

   Beskensgraaf, 1684:
   Dirck Claesz. Brandt, j.m., met Lijsie Woutersd., j.d., beijde van Bleskens-Grave. Zijn in ondertrouw aengeteeckent den 8 Apr. en getrouwt den 23 April.

  x Bleskensgraaf 23-4-1684   Lijsien Wouters Schoonderwoerd , *Bleskensgraaf ±1660 .
      Dochter van Wouter Wouters Schoonderwoert en Sijchgen Corssen .
   Otr. op 8-4-1684 in Bleskensgraaf.

   Haar ouders zijn Wouter Woutersz Schoonderwoerd en Sijgje Corsen.

   Lijsien Wouters trad op als getuige bij de doop van Cijgen IJsbrands Brand , de doop van Sijchien IJsbrands Brand , de doop van Pietertie Ariens Brand (?) , de doop van Ariaentie Hendriks Swartbol (?) , de doop van Hilligien Dirks van Krimpen .

  2 kinderen


 8. Neeltje Claasse Brand , *Bleskensgraaf ±1660 , † <2-1696 .
  Neeltje Claasse trad op als getuige bij de doop van Claes Ariensz (Klaas Ariensze) Brand , de doop van Klaes Bouwen Teeuwen .

   Neeltje Klaesse Brand had volgens de weeskamer 19 jan 1696 broers te weten Arien en Jacob; haar zuster Haesje trad meerdere malen op als getuige bij de doop van haar kinderen.

   Comp. Melis Aeryense, weduwnaar van Neeltje Claes, ter eenre; Aryen Claesse en Jacob Claesse, oom en bloedvoogden van Aeryen Melisse, Claes Melisse, Teunis Melisse en Jacob Melisse, ter andere zijde. De vader zal de kinderen opvoeden.

  x Bleskensgraaf 21-3-1683   Melis Ariensz Verschoor , † Alblasserdam ±28-10-1717.
   Melis Ariaense Verschoor j.m. van Sleewijk woonende tot Alblas, met Neeltje Klaes Brand j.d. van Bleskensgrave en alhier woonende. Sijn in dese kerk in egt bevestigd den 21 maert.
   Melis was bij zijn overlijden minvermogend, maar werd voordien niet in de rekeningen van de diaconie aangetroffen, zodat hij kennelijk geen beroep op steun heeft hoeven te doen

   Melis Ariense Verschoor was boer. Hij was waardsman van de Vinkepolder in 1684-86. Ook "Den Nieuwenboer" genoemd. In 1686-88 was hij H.G. armmeester in Alblasserdam.

   Melis zou een zoon zijn van landbouwer Arien Hermensz. Verschoor en Lijsbeth Aarts.

   Bij de doop op 18 juli 1683 te Woudrichem van het kind van Pieterken Ariens Verschoor en Matthijs van Balen, genaamd Adriaen (Arien) van Balen, treedt Melis Ariens Verschoor als getuige op.

   "Melis Arijensz, weduwnaar van Neeltje Claes Brant, draagt over aan Jacob Claesz Brant, sijn swager, 1 m 410 r weij, hooij en ackerlant s.s. in Claes Brande hofstede in de 2 oosterse weren, ongecavelt, geerfd van haer ouders, streckende.. plus twee kennipwerfies in ’t 3e weer aen de oostzijde van de huysinge" op 9-4-1696.

  5 kinderen


 9. Sijgje Claasse (Sijchie Claes) Brand , *Bleskensgraaf ±1665 , † <18-10-1705 .
  Sijchie Claes trad op als getuige bij de doop van Arie Melisz Verschoor , de doop van Hilligie Dirks Brand (?) , de doop van Arij Aerds van der Velden .

   Kinderen:
   1. Claes Swartbol, b. 1687,
   2. Hendrik Hendriksz Swartbol, b. 1693,
   3. Ariaantje Swartbol, b. ±1695.

  x Bleskensgraaf 22-12-1686   Hendrik Hendrikse Swartbol , * 1656 , ~Streefkerk 26-12-1656 .
      Zoon van Hendrik Swartbol en ?
   Otr. op 7-12-1686 in Bleskensgraaf.
   Sijchie Claasd. Brand, j.d., en Hendrik Hendriksz Swartbol, j.m., beide van Bleskensgraaf en ald. won.

   Hendrik Hendrikse Swartbol hertrouwde wsl. op 18-10-1705 in Bleskensgraaf met Lijsbeth Pieters Donk en liet in Bleskensgraaf de volgende dochters dopen: Sijgje (1705), Geertje (1709) en Neeltjen (1712).

   Een Lauris Hendrikz. Swartbol, j.m. van Brandwijk, trouwde in Bleskensgraaf met Cornelia Joosten de Groot, weduwe van Jan Janz. de Jonh, beijde alh. wonende, aangeteekend den 19 Maart en getrouwd den 10 April 1718. Lauris Hendriksz. Swartbol liet met Ariaantje Maertens vanaf 1725 de volgende kinderen dopen: Maarten, Ariaantje en Cornelia. Laurens Hendrikze hertrouwde met Pietertje Elden Maat en liet met haar op 3-6-1734 in Brandwijk nog een dochter Leentje dopen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.