Genis Brand , *Wieldrecht 11-10-1857 , † Dubbeldam 21-9-1930.
Zoon van Arij Brand en Adriana Aaldijk .
Genis trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis Brand , het huwelijk van Arie Brand , het huwelijk van Bastiaan Goris van der Sijde , de geboorteaangifte van Jannigje Brand .


x Dubbeldam 20-3-1879
    Jannigje van Houweling , *Streefkerk 9-8-1857 , † Dordrecht 29-3-1936.
Kinderen:
 1. Arie Brand , *Dubbeldam 19-7-1879 , † Dubbeldam 30-8-1879 .


 2. Adriana (Adriaantje) Brand , *Dubbeldam 28-5-1880 , † 9-1965 .

  x Dubbeldam 5-6-1902   Pieter Klootwijk , *Dubbeldam 18-9-1875 23:00 , † Dordrecht 12-2-1964.

  10 kinderen


 3. Maria Brand , *Dubbeldam 13-9-1881 , † Dubbeldam 6-11-1947 .

  x Dubbeldam 5-12-1901   Cornelis Brand , *Dubbeldam 31-7-1875 , † >10-1947.
      Zoon van Pieter Brand en Jannigje Cornelisse van de Merwe .
   Otr. op 21-11-1901 in Dubbeldam.
   Get. bij het huwelijk: Pieter Brand en Genis Brand .

   Afkondiging op 24 nov. en 1 dec. Toestemming werd gegeven door de verschenen Pieter Brand en Genis Brand, beider vaders, die verklaarden dat ook hun echtgenotes toestemming gaven.
   Kinderen: Jannigje, Adriana, Pieter, Teuntje en Anna.

   Cornelis Brand was arbeider.

  5 kinderen


 4. Arie Brand , *Dubbeldam 15-10-1882 .

   Arie Gzn. Brand wordt in okt. 1905 in Dubbeldam genoemd bij de uitslag vande loting van de nationale meiitie.

  x Dubbeldam 20-5-1915   Pietje van den Boogert , *Dubbeldam 4-12-1890 .
      Dochter van Dirk van den Boogert en Willemijntje Brand .
   Get. bij het huwelijk: Genis Brand en Jurrie Brand .

   Zij waren neef en nicht. Beiden waren kleinkinderen van Arij Brand en Adriana Aaldijk.

   In 1922 beviel Pietje van een doodgeboren kind.


 5. Teuntje Brand , *Dubbeldam 7-12-1884 , † >1946 .

   Deze Teuntje Brand is de moeder van een buitenechtelijk kind, Jannigje Brand, die op 7-5-1931 in Dubbeldam trouwde met Cornelis Baks, zoon van Cornelis Baks en Aagje Verhoeven. Die Jannigje overleed op 23-3-1947 in Dubbeldam, 40 jaar oud. Die Jannigje was geboren op 18-4-1906 in Dubbeldam.

   In het jaar 1906 den 19den der maand april verscheen bij de Burgerlijken Stand van Dubbeldam:
   Genis Brand, oud 49 jaren, arbeider, wonende te Dubbeldam, welke mij verklaard heeft dat op den 18den dezer maand des voormiddags ten acht ure, te Dubbeldam [..] is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht: Teuntje Brand, zonder beroep, wonende alhier, aan welk wordt gegeven de voornaam van Jannigje. Verklarende de aangever bij de bevalling tegenwoordig te zijn geweest, terwijl de verloskundige door afwezigheid is verhinderd, de aangifte te doen.

  1 kinderen


 6. Willemijntje Brand , *Wieldrecht 3-9-1886 .

  x Dubbeldam 26-1-1911   Bastiaan Goris van der Sijde , *Strijen 12-10-1887 .
      Zoon van Adrianus van der Sijde en Neeltje Andeweg .
   Get. bij het huwelijk: Jannigje van Houweling en Genis Brand en Adrianus van der Sijde en Neeltje Andeweg .

   B. G. v. d. Sijde, 23 j.‚ j.m. en W. Brand, 24 j.
   Hun beider ouders zetten hun handtekening onder de huwelijksacte, dus zij waren allen aanwezig. Willemijntje werkte als dienstbode en had onlangs te Dordrecht gewoond.

   Zij kregen een dochter Neeltje, die in 1932 trouwde met Jan Kok. In 1913 kregen zij een zoon Genus. In de zomer 1921 beviel Willemijntje van een doodgeboren kind: levenl. geb. kind van B. G. v. d. Sijde en W. Brand.

   Hij was een zoon van Adrianus van der Sijde en Neeltje Andeweg. Zijn grootouders waren Goris van der Sijde en Janna de Heus en Bastiaan Andeweg en Adriaantje Timmers.

  2 kinderen


 7. Adrianus Brand , *Dubbeldam 11-7-1888 , † Dubbeldam 27-8-1890 .


 8. Adrianus Brand , *Wieldrecht 26-11-1890 .
   Bij GenLias wordt 15-10-1882 als zijn geboortedatum genoemd.

  x Dubbeldam 8-4-1926   Maaike Bijl , *Dubbeldam 23-6-1896 .
      Dochter van Cornelis Bijl en Cornelia van Ham .
   Get. bij het huwelijk: Leendert Pieter Bijl en Jacob Bijl .

   Adrianus Brand, oud vijf en dertig jaren, grondwerker, geboren en wonende alhier, en Maaike Bijl, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Cornelis Bijl, oud zes en vijftig jaren, grondwerker, en Cornelia van Ham, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier. Haar broers waren getuige bij het huwelijk.


 9. Joris (Joor) Brand , *Dubbeldam 6-11-1892 , † Dordrecht 21-5-1950 .
   Het Vrije Volk, 24-5-1950: Overleden: Joris Brand, 57 jr., Dubbeldam.

   Ome Joor was ongehuwd.


 10. Teunis Brand , *Dubbeldam 11-1-1895 , † Dubbeldam 16-8-1898 .


 11. Teunis Brand , *Dubbeldam 24-9-1898 , † Dubbeldam 13-6-1899 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.