Jan Brand , *Wieldrecht ±1776 , † Wieldrecht 11-7-1840.
Zoon van Jacobus (Jacob Jillisse) Brand en Jannigje Gerrits de Ruijter .


× Wieldrecht 17-12-1804 (otr Wieldrecht 30-11-1804)
    Teuntje Rozenbeek , *Dubbeldam 30-3-1782 , ~Dubbeldam 7-4-1782 , † Wieldrecht 6-12-1847.

Afb. De polder Wieldrecht nabij de stad Dordrecht   

Kinderen:
 1. NN. Brand , *Wieldrecht 5-1805 , † Wieldrecht 23-5-1805 .

   "Den 23 Meij 1805 geeft Jan Brand ’t lijk van zijn kind, ongedoopt gestorven, bij acte pro deo." [Wieldrecht]


 2. ?? Jannigje Brand , *Wieldrecht ±1806 , [] ’s-Gravendeel 28-9-1807.
   Begraven van Jannigje Brand van Wieldrecht, zijnde een kind van Jan Brand.


 3. ?? Jannigje Brand , *Wieldrecht 9-3-1809 , † Dubbeldam 20-12-1881 .

   Jannigje Brand werkte in 1827 in Zwijndrecht-Meerdervoort als dienstmeid bij het gezin van Gijsbert Visser en Marigje Prins. Zij kwam in mei 1827 uit Heeroudelandsambacht en vertrok in november 1828 naar De Mijl.

   Ook werkte Jannigje Brand, geboren in 1809 in Wieldrecht, in Zwijndrecht tot 3 jan. 1850 als dienstbode bij de weduwe Aagje Vliegenthart, waarna zij naar Barendrecht vertrok.
   Dat op den 20sten des voormiddags ten twee uren te Dubbeldam in het huis geteekend wijk D nummer 77 is overleden:
   Jannigje Brand, oud 74 jaren, zonder beroep, geboren te Wieldrecht, won. te Dubbeldam, ongehuwd, zijnde de ouders van de overledene de aangevers onbekend, maar wel dat zij beiden zijn overleden.
   Aangifte op 21-12-1881 door Hendrik Japer Degens, oud 37 jaren, aanspreker, won. te Dordrecht, en Johannes Nodelijk, oud 28 jaren, veldwachter, won. te Dubbeldam.


 4. Pieter Jansz Brand , *Dubbeldam 26-2-1814 05:00 , † Dubbeldam 13-5-1865 .

  × Wieldrecht 26-12-1842   Lena Leenderts Stam , *Wieldrecht 3-2-1819 , † Wieldrecht 12-8-1850.

  × Wieldrecht 20-12-1851   Neeltje Dorst , *’s-Gravendeel 24-12-1827 , † Dubbeldam 9-2-1890.
      Dochter van Gerrit Dorst en Cornelia Schouwenburg .
   Get. bij het huwelijk: Gerrit Dorst en Cornelia Schouwenburg .

   Huwelijksacte van Pieter Brand, weduwenaar van Lena Stam, met Neeltje Dorst, gehuwd te Wieldrecht (cum annexis) den 20sten December 1851. De ouders van Neeltje Dorst waren beiden bij haar tweede huwelijk tegenwoordig en verklaarden hunne toestemming te geven. Gerrit Dorst kon niet schrijven of tekenen, maar zijn vrouw schreef wel "C. Schouweneburg" onder de acte.

   De huwelijksafkondigingen waren op 7 en 14 december geweest.

   Neeltje was kort gehuwd geweest met Maarten Weda, die op 2-2-1851 te ’s-Gravendeel was overleden. Bij haar 2e huwelijk was Neeltje 27 j. oud, dochter van Gerrit Dorst, 53 j., en Cornelia Schouwenburg. Neeltje had een gelijknamig nichtje Neeltje van Houten, die getrouwd was met Cornelis Bos van Cillaarshoek.

   Neeltje trad op als getuige bij het huwelijk van Jan van Vuuren .

  7 kind(eren)


 5. NN. Brand , *Wieldrecht 17-5-1817 , levenloos geb. .
   Op 19-5-1817 werd een kind van Jan Jacobze Brand van Wieldrecht begraven in ’s-Gravendeel, ƒ 0.10,-.


 6. Adriana (Adriaantje) Brand , *Wieldrecht 1-9-1818 , † Wieldrecht met Louisapolder 19-12-1847 .

   Wieldrecht, 24-10-1840 [acte nr. 4]:
   - Leendert Stam (38), arbeider, won. te Wieldrecht, geb. 18-12-1802 te Wieldrecht, voldaan hebbende aan zijne verpligtingen tot de Nationale Militie, zoon van Arij Stam en Aartje de Kievit, beiden overleden, en
   - Adriaantje Brand (22), won. te Wieldrecht, geb. 1-9-1818, minderjarige dochter van Jan Brand, overleden, en Teuntje Rozenbeek, arbeidster, won. te Wieldrecht, alhier tegenwoordig en in na te melden huwelijk toestemmende.
   Huwelijksafkondigingen op zondag den 11den Oct. en den 18e jongstleden gedaan en zonder stuiting zijn afgelopen.
   De jonggehuwden en Teuntje Rozenbeek verklaarden het schrijven niet geleerd te hebben.

  × Wieldrecht 24-10-1840   Leendert Stam , *Wieldrecht 18-12-1802 , † Dubbeldam 11-6-1866.
      Zoon van Arie Leenderts (Arij Leendertsz) Stam en Aartje Ariens (Aartje Arends) de Kievit .
   Otr. op 8-10-1840 in Wieldrecht.
   Get. bij het huwelijk: Teuntje Rozenbeek .

   Leendert stam (38), arbeider, die aan zijne verpligtingen betrekkelijk de nationale militie voldaan heeft, en Adriaantje Brand (22), beide wonende te Wieldrecht, "welke ons hebben te kennen gegeven dat zij voornemens waren om met elkander in den echt te treden".
   Zij hadden een zoon Arie Stam (1846-1895) die 48 jaar oud werd.

   Zijn ouders zijn Arij Leendertsz Stam, arbeider, en Aartje Arisse de Kievit.
   Leendert hertrouwde eerst met Cornelia v/d Wulp en later met Mijntje de Wit, dochter van Manes de Wit en zuster van Gerrit en Cornelis de Wit.
   Beroep: Arbeider en vrachtrijder

   Leendert trad op als getuige bij het huwelijk van Cornelis van Ballegooijen .

  3 kind(eren)


 7. Teuntje Jans Brand , *Wieldrecht 10-9-1820 , † Wieldrecht 25-1-1891 .
   Teuntje werd 70 jaar. Zij was weduwe van Willem de Jong.

  × Wieldrecht 19-6-1841   Gerrit de Wit , *Dubbeldam 17-9-1812 , † Wieldrecht 2-2-1845.
      Zoon van Hermanus (Manus) de Wit en Barendiena Frederika (Barentje) Weekhout .
   Get. bij het huwelijk: Teuntje Rozenbeek en Barendiena Frederika (Barentje) Weekhout .


   Wieldrecht, 19-6-1841 [acte n° 4]:
   - Gerrit de Wit (28), arbeider, won. te Wieldrecht, geb. 17-9-1812 te Dubbeldam, voldaan hebbende aan zijne verpligtingen tot de Nationale Militie, zoon van Hermanus de Wit, overleden, en Barendje Weekhoud, zonder beroep, wonende te Wieldrecht, de welke alhier tegenwoordig is en in het huwelijk toestemt. En
   - Teuntje Brand (20), zonder beroep, won. te Wieldrecht, geb. den tienden september 1820 te Wieldrecht, minderj. dochter van Jan Brand, overleden, en Teuntje Rosenbeek, zonder beroep, wonende te Wieldrecht, dewelke alhier tegenwoordig en mede verklaarde in het huwelijk toe te stemmen.
   Huwelijksafkondigingen op Zondag 6 junij en de 13e laatstleden, gedaan zonder stuiging.

  × Wieldrecht 21-10-1848   Willem de Jong , *’s-Gravendeel 22-6-1821 , † Dubbeldam 28-4-1887.

   Zijn ouders zijn Pieter de Jong, arbeider, en Jannigje Smitskamp.

  5 kind(eren)


 8. Jaapje (Jaabje) Brand , *Wieldrecht 3-10-1824 , † Dubbeldam 4-3-1866 .
   Dochter van Jan Brand, 49 jaar, en Teuntje Rozenbeek.

  × Wieldrecht 10-10-1850   Cornelis de Wit , *Wieldrecht 13-11-1818 , † Dubbeldam 26-1-1898.
      Zoon van Hermanus (Manus) de Wit en Barendiena Frederika (Barentje) Weekhout .
   Jaapje trouwde met de broer van haar zwager Gerrit de Wit, gehuwd met Jaapje’s zus Teuntje Brand.
   Beroep: Arbeider

  2 kind(eren)


 9. Jacob Jansz Brand , *Wieldrecht 21-6-1827 , † Dubbeldam 5-1-1908 .

   Dubbeldam, 13 julij 1860 [acte no. 13]:
   - Jan Brand (32), arbeider, geb. te Wieldrecht en won. te Dubbeldam, zoon van Jan Brand, arbeider, en van Teuntje Rozenbeek, beiden overleden, voldaan hebbende aan de nationale militie. En
   - Adriaantje Brand (22), geb. en won. te Dubbeldam, dochter van Hendrik Barnd, arbeider, en van Ariaantje Stam, beiden won. te Dubbeldam. Welke Hendrik Brand (53), alhier tegenwoordig en toestemming gevende.
   Onder de getuigen was Cornelis Brand (26), arbeider, "broeder van den bruidegom" [=bruid].

  × Dubbeldam 13-7-1860   Adriaantje Hendriks Brand , *Dubbeldam 19-4-1838 .
      Dochter van Hendrik Cornelisse Brand en Adriana (Adriaantje) Stam .
   Get. bij het huwelijk: Hendrik Cornelisse Brand en Cornelis (Cees) Brand .

   Zij hadden een als baby overleden zoontje Jan.

  1 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.