Jillis Jacobsen Brand , *Bleskensgraaf 1697 , ~Bleskensgraaf 1-12-1697 , † <1752.
Zoon van Jacob (Jacob Ariensen) Brand en Sijgje Jilles (Cijgje Gillis) van de Graaf .
Get. bij de doop: Lena Jillisse .
Jillis Jacobsen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Claas Jilisse Brand .

Afb. Bleskensgraaf   


× Giessendam 8-4-1719
    Jannigje Teunisse de Vroeg , * 1693 , ~Giessen-Oudekerk 1-11-1693 , † ±1735.    
Get. bij de doop: Willem Jorisse en Willemijntje Gabriels Koijman .


    Dochter van Teunis Jorissen (de)( Vroeg) en Lijntije Gabriels ( Koijman) .
× Giessen-Oudekerk 29-3-1739
    Baligje Goverse Baartman , * 1717 , ~Giessen-Nieuwkerk 30-9-1717 , † Giessen-Oudekerk 1-1768, [] Giessen-Oudekerk 7-1-1768. Kinderen:
 1. Adriana Jilisse Brand , * 1719 , ~Giessendam 29-10-1719 .
  Get. bij de doop: Sijgje Jilles (Cijgje Gillis) van de Graaf en Jacob (Jacob Ariensen) Brand .
   Adriana, get. Jacob Ariense, Cijtje Jilis.


 2. Dirk Jillisse Brand , *Giessendam 1720 , ~Giessendam 13-10-1720 .
  Get. bij de doop: Sijgje Jilles (Cijgje Gillis) van de Graaf en Jacob (Jacob Ariensen) Brand .
   Dirk, zoon van Jilis Jacobse, Jannetje Teunis, get. Jacob Ariense, Cijgje Jilis.

  × ±1750   Jannetje Jacobze Rietveld , * ±1725 , † >1761.

   Jannetje Jacobze trad op als getuige bij de doop van Dirksje Jacobs Vroege .

  × Giessen-Oudekerk, Peursum 22-9-1765   Maria Verlek , *Peursum 1740 , ~Giessen-Oudekerk, Peursum 3-7-1740 .
   "Dirk Brand, weduwnaar, geboren te Giezendam, wonende op Peursum, met Maria Verlek, j.d. geboren en wonende te Peursum."

   Haar ouders zijn Jan Krijnen Verlek en Cornelia Bastiaanse Tuijtel.

  5 kind(eren)


 3. Jan Jielisse Brand , * 1722 , ~Giessendam 27-9-1722 , [] Giessen-Oudekerk ±4-10-1756.
  Get. bij de doop: Gabriel Teunisse en Dirckje Teunisse Vroege .
  Get. bij de aangifte begraven: Pietertje Goverde Baartman .
   Jilis Japikse, Jannigje Teunis, Jan, get. Dintese [??] Teunis, Gebriel, Teunisse.
   Aang. in Giessen-Oudekerk op 4-10-1756 van Jan Brant, man van aangeefster Pietertje Goverde Baardman.

  × Giessen-Oudekerk, Peursum 11-5-1755   Pietertje Goverde Baartman , * ±1719 , ~Giessen-Oudekerk 4-2-1720 .
      Dochter van Govert Ariense Baartman en Ariaantje Klaasse (Ariaentje Claes) Vergeer .
   Otr. op 19-4-1755 in Giessen-Oudekerk, Peursum.
   "Jan Jiellissen Brand, j.m., geboren onder Giessendam, en Pietertje Govertden Baardman, j.d. geboren op Peursum."
   Zij lieten in 1756 een dochter Jannigje dopen.
   Doopget. Marigje Klaes.

   Get. bij de doop: Maijgje Claesse Vergeer (?) .
   Pietertje Goverde trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Govert Ariense Baartman , de doop van Ariaantje Jillisse Brand , de doop van Claas Jilisse Brand , de doop van Ariaantje Jillisse Brand , de doop van Klaas Jilisse Brand , de begrafenis van Jan Jielisse Brand , de doop van Jannitje Gillisse (Jannigje Jillisse) Brand .

  1 kind(eren)


 4. Leentje Jillisse (Leijntje Jielis) Brand , * 1730 , ~Neder-Hardinxveld 24-12-1730 .
  Get. bij de doop: Dirckje Teunisse Vroege .
  Leijntje Jielis trad op als getuige bij de doop van Jannigje Jans Brand , de doop van Jannigje Dirks Brand .
   De ouders komen uijt Giessendam, doopget. Dirkje Teunis de Vroeg.

  ×   Jacob Leenderts Vroege , *Giessen-Oudekerk ±1730 .
      Zoon van Leendert Willemze Vroege en Leijntie Jacobze .
   Otr. op 2-5-1755 in Giessendam.
   Jacob Leendertse Vroegej.m. van Giessen Oudkerk en Leijntie Jillis Brant, j.d. van Giessendam.

   Jacob Leenderts Vroege(n) en Lijntie Jielis Brand kregen de volgende kinderen: Jannigje, Lena, Leendert, Dirksje, Jan, Willem, Stijntje en Bastiaantje. Doopgetuigen waren veelal leden van de familie Vroege.

   Hij woonde te Giessendam.

   Voor de familie Vroege, zie: Gens Nostra nr. 53 (1998), blz 625.

  9 kind(eren)


 5. Jacob Jillisse Brand , *Giessendam 26-4-1740 , ~Neder-Hardinxveld 1-5-1740 , † ±1741 .
   Doopget. Leijgje Jilles.


 6. Ariaantje Jillisse Brand , *Giessen-Binnendam 30-4-1741 , ~Neder-Hardinxveld 7-5-1741 .
  Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
   Ariaantje, dochter van Gellis Jacobse Brand en Baligje Goverde Beerdman, Binnendams. Getuige was Pietertje Beerdman.


 7. Jacobus (Jacob Jillisse) Brand , *Neder-Hardinxveld 1743 , ~Neder_Hardinxveld 22-9-1743 , † Wieldrecht 14-4-1796 , [] ’s-Gravendeel 16-4-1796.

  × ’s-Gravendeel 1774   Jannigje Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel ±1750 , † Wieldrecht 28-9-1804, [] ’s-Gravendeel 2-10-1804.

  11 kind(eren)


 8. Claas Jilisse Brand , *Giessen-Binnendam ±1746 , ~Giessen-Binnendam 15-1-1747 , † 1748 , [] Giessendam 22-3-1748.
  Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
  Get. bij de overl. aangifte: Jillis Jacobsen Brand .
   Den 15 Jan. Giessen-Binnendams, gedoopt Claas, soon van Jilles Brand & ’Marigje’ Govers Baartman, Get. Pietertje Goverse Baertman.
   Jilis Brand deed aangifte van ’t lijk van zijn kind, Klaas Jillisse Brandt genaamd, behorend onder de classis van de onvermogende.


 9. Ariaantje Jillisse Brand , * ±1748 , ~Hardinxveld 2-2-1749 .
  Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
  Ariaantje Jillisse trad op als getuige bij de doop van Baligje Klaasse Brand , de doop van Cornelia Klaasse Brand , de doop van Jiellis Klaasse Brand , de doop van Jiellis Klaasse Brand .
   Get. Pietertie Goverde Baardman.


 10. Sijgje Jillisse Brand , * 1752 , ~Hardinxveld 12-3-1752 , † <1760 .
  Get. bij de doop: Cornelia Jacobse Brand .
   De vader wordt "Dirk Jacobse" genoemd. Get. Cornelia Jacobs Brant.


 11. Klaas Jilisse Brand , * 1755 , ~Hardinxveld 15-6-1755 , † Giessendam 10-2-1826 .
  Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
  Klaas Jilisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jiellis Klaasse Brand .
   Get. Pietertje Goverde Baartman.

   Klaas Brand, j.m., en Maria Vonk, j.d. van Goudriaan mochten pro deo trouwen. Klaas zette zijn naam.
   Klaas Brand, 71 jaar oud, man van Maria Vonk, zoon van Jilles Brand.

  × Giessendam 14-1-1781   Maria Vonk , * 1754 , ~Goudriaan 23-5-1754 , † Giessendam 1-11-1844.
   Otr. op 22-12-1780 in Giessen-Oudekerk.
   Hun zonen Jiellis (1788-1871) en Antonie (1791-1871) bleven ongehuwd.

   Maria is een dochter van Anthonij Cornelisse Vonck en Cornelia Cornelisse Steehouwer.
   Maria Vonk, 90 jaar oud, weduwe van Klaas Brand, dochter van Anthonie Vonk en Cornelia Steehouwer.

  7 kind(eren)


 12. Sija (Sijgje) Brand , *Giessendam ±1758 , [] Dordrecht 18-10-1803.

   Sija/Sijgje/Cija Brand ging in Giessendam op 16 mei 1781 pro deo in ondertrouw met Willem vander Koog, wonende te Dordregt, en tekende met een kruisje.
   Zij werd 44 jaar oud. Begraven in de Augustijnenkerk "Zeijgie Brant, huijsvrouw van Willem van der Koog, in de Lijnbaan, laat kinders na, met staasie. Out 44 kramp."

  × Dordrecht 10-6-1781   Willem van der Koog , * 1734 , ~Dordrecht 6-3-1734 , [] Dordrecht 20-7-1809.
      Zoon van Jacobus (Jacob) van der Koogh en Margrieta (Grietje) Kleijn .
   Otr. op 16-5-1781 in Giessendam.
   Willem van der Koogh, j.m., geboren te Dordrecht, woont op den Noordendijk, met schriftelijk consent van sijn vader, Jacobus van der Koogh, met Sijgje Brant, j.d., geboren te Giessendam, woont op den Hallingendijk, heeft een acte van indemniteit overhandigt.
   Kinderen: Jakobus, Baliena (j†) en Jillis. Oudste zoon Jacobus was gehuwd met Catharina Boeser en had een zoon Willem.

   Willem van der Koogh stelde paltrokzaagmolen "De Goudvink" verschillende keren als onderpand bij een lening tussen 1798-1801. Uiteindelijk verkocht Willem de molen in 1804 om zijn schuld af te lossen.
   Beroep: Molenaar op de houtzaagmolen "De Goudvink" aan de Lijnbaan van 1798 tot 1804
   Willem is in ouderdom overlden. Begraven in de Augustijnenkerk "Willem van der Koogh, in de Lijnbaan E 815, laat kinders na, best graft, ruim 75 jaar, verval van krachten".

   Willem trad op als getuige bij de ondertrouw van Jakobus Willems van der Koog .

  3 kind(eren)


 13. Jannitje Gillisse (Jannigje Jillisse) Brand , * 1760 , ~Hardinxveld 30-11-1760 , † Numansdorp 17-10-1795 , [] Numansdorp 19-10-1795.
  Get. bij de doop: Pietertje Goverde Baartman .
  Get. bij de overl. aangifte: Dirk Gerrits de Ruijter .
   Jannitje. Get. Pietertje Goverze Bartman.

   Giessen-Oudekerk, Ao 1779, 2 Maij:
   - Dirk Gerritsz de Ruijter, j.m. geboren en woonende onder ’s Gravendeel, en
   - Jannigje Brand, j.d. van Giessen Oudekerk.
   Na vertoond bewijz van voldoening an ’s Lands Regt.
   De gewoone proclamatien on&hindert geschied zijnde zoo hier als te ’s Gravendeel.

   Op 27-3-1780 kwam Jannigje Jilisse Brand, echtgen. van Dirk de Ruijter, met indem. van Giessendam naar ’s-Gravendeel. Zij verkreeg indemn. van Giessendam naar Numansdorp op 3-5-1790. Bron: Streekmuseum.
   Numansdorp, 17-10-1795, "heeft Dirk de Ruijter aangeving gedaan van ’t lijk van zijn vrouw, genaamd Jannetje Brand, pro deo."
   Jannigje Brand, klokken geluid, f 3.

  × Giessen-Oudekerk 2-5-1779   Dirk Gerrits de Ruijter , *’s-Gravendeel >1745 .
      Zoon van Gerrit Hendrixs de Ruijter en Elisabeth (Lijsje Pouwlis) Geervliet .
   Otr. op 8-4-1779 in ’s-Gravendeel.

   ’s-Gravendeel, 8-4-1779:
   "Ontvangen van Dirk Gerritse de Ruijter, won. alh., zullende trouwen met Jannigje Brandt, won. te Giessendam, voor den bruijdegom in de vierde classe f 3:0:0."
   Giessen-Oudekerk, 2-5-1779:
   "Dirk Gerritze de Ruijter, j.m., geb. en won. onder ’s-Gravendeel, en Jannigje Brand, j.d. van Giessen-Oudekerk. Na vertoond bewijz van voldoening proclamaties, zowel hier als in ’s-Gravendeel."
   Kinderen o.a. Gerrit, Baligje, Lijsbet, Adriana en Jannigje.

   Kinderen van Dirk de Ruijter werden begraven in ’s-Gravendeel op 30-11-1779 en 21-12-1780.
   Op 10-4-1784 kocht Dirk Gerrits de Ruijter een huis aan de Havendijk in ’s-Gravendeel van Dirk Bijl, die last had van zijn broer, Andries Bijl. Gerrit deed daarbij een schuldbekentenis aan Aart Leendertse van Prooijen.
   Dirk Gerrits de Ruijter vertrok met acte van indem. van ’s-Gravendeel naar Buitensluis op 3-5-1790, samen met zijn kinderen Gerrit, Baligje en Lijsbet, resp. 8, 4 en 3 jaar oud.

   Dirk Gerrits trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jannitje Gillisse (Jannigje Jillisse) Brand , de overlijdensaangifte van Adriana (Ariaantje) de Ruijter .

  8 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.