Pieter Jansz Brand , *Dubbeldam 26-2-1814 05:00 , † Dubbeldam 13-5-1865.
Zoon van Jan Brand en Teuntje Rozenbeek .
Pieter Jansz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teuntje Rozenbeek , de overlijdensaangifte van Lena Leenderts Stam .


× Wieldrecht 26-12-1842 (otr Wieldrecht 11-12-1843)
    Lena Leenderts Stam , *Wieldrecht 3-2-1819 , † Wieldrecht 12-8-1850.
× Wieldrecht 20-12-1851
    Neeltje Dorst , *’s-Gravendeel 24-12-1827 , † Dubbeldam 9-2-1890.    
Neeltje trad op als getuige bij het huwelijk van Jan van Vuuren .


    Dochter van Gerrit Dorst en Cornelia Schouwenburg .
Kinderen:
 1. Jan Brand , *Wieldrecht 1-3-1843 , † Dubbeldam 11-7-1878 .
   Jan Brand, geboren te Wieldrecht cum annexis den eersten maart 1843.

   Dubbeldam, 29-2-1872 [acte no. 1]:
   - Jan Brand, oud 28 jaren, arbeider, won. te Dubbeldam, zoon van Pieter Brand en van Lena Stam, beiden overleden, de eerste te Dubbeldam en de laatste te Wieldrech cum annexis, en
   - Fijgje Boertje, oud 18 jaren, zonder beroep, won. te Dubbeldam, minderj. dochter van Arie Boertje, arbeider, envvan Barendina de Wit, zonder beroep, beiden wonende te Dubbeldam.
   De afkondiging is geschied op de 18e en de 25e februari. Toestemming werd gegeven door de verschenen Arie Boertje, oud 42 jaren, die verklaarde dat ook zijne echtgenoote toestemming tot het huwelijk heeft gegeven.
   Er was een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van Jan Brand, afgegeven door den Commissaris des Konings in Zuidholland.
   Zijn gelijknamige zoon werd postuum geboren. zijn weduwe Fijgje hertrouwde in 1879 met Hermanus de Wit, zoon van Cornelis de Wit en Jaabje Brand.

  × Dubbeldam 29-2-1872   Fijgje Boertje , *Groote Lindt 25-11-1853 , † Zwijndrecht 13-2-1939.
      Dochter van Arie Boertje en Barendina (Barendje) de Wit .
   Get. bij het huwelijk: Arie Boertje .

   Kinderen: Helena, Pieter (1874-79), Arie (1876-77)
   en de postume Jan jr.
   Fijgje Boertje, geboren te Groote Lindt den 25sten November 1853.

   Fijgje Boer(tje) was een dochter van Arie Boertje, arbeider, en Barendina/Barendje de Wit.

   Zij had uit alle 3 haar huwelijken kinderen.

   Zij woonde op een gegeven moment met Eeuwout Timmers aan de Lindche Benedendijk 99 in Zwijndrecht.
   Weduwe van Eewout Timmers. Eerder gehuwd geweest met Jan Brand en Hermanus de Wit.

  4 kinderen


 2. Adriana Brand , *Wieldrecht 22-5-1845 01:00 , † Dubbeldam 6-2-1880 .

  × Dubbeldam 24-5-1866   Samuel Klootwijk , *Wieldrecht 22-6-1835 , † Dubbeldam 30-6-1912.

  8 kinderen


 3. Teuntje Brand , *Wieldrecht 25-12-1848 , † Wieldrecht 26-5-1885 .
  Get. bij de overl. aangifte: Samuel Klootwijk .
   Teuntje Brand, geboren te Wiledrecht cum annexis den vijfen twintigsten december achttien honderd acht en veertig.
   Beroep: dienstbode

  × Dubbeldam 5-5-1870   Arie Klootwijk , *Wieldrecht 12-7-1838 , † Dubbeldam 30-11-1909.
      Zoon van Arij Klootwijk en Alida van Ham .
   De eerste afkondiging van het huwelijk was op 24 april.
   Teuntje werkte als dienstbode. Zij stond onder voogdij van Arie Schouwenburg met Cornelis de Wit als toeziend voogd, want haar beide ouders waren inmiddels overleden. Arie Schouwenburg verklaarde niet te kunnen schrijven.

   Op 22-7-1874 in Dubbeldam was sprake van een doodgeboren zoontje van dit echtpaar. Andere kinderen: Alida, Pieter, Lena, Arie en Adriana Sara.
   Arie Klootwijk, gebore te Wieldrecht cum annexis den taalfden juli achttien honderd acht en dertig.

   Arie Klootwijk is arbeider van beroep.
   Beroep: Arbeider

   Arie trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Alida van Ham , het huwelijk van Samuel Klootwijk , het huwelijk van Jan de Wit .

  6 kinderen


 4. Gerrit Brand , *Wieldrecht met Louisapolder 19-4-1852 , † Dordrecht 1-3-1939 .
  Gerrit trad op als getuige bij de geboorteaangifte van Cornelis Brand , de overlijdensaangifte van Cornelis Brand .
   Op een maart des voormiddags ten kwart na twaalf ure is overleden:
   - Brand, Gerrit, oud 86 jaren, geboren te Wieldrecht thans gemeente Dubbeldam, wonende te Dordrecht, zonder beroep, ongehuwd, zoon van
   - Brand, Pieter, en van Dorst, Neeltje, beiden overleden.
   Aangifte door de aanspreker.


 5. Cornelia Brand , *Wieldrecht 10-1-1855 , † Dordrecht 5-11-1928 .
  Get. bij de overl. aangifte: François Langeweg .
  Cornelia trad op als getuige bij het huwelijk van Willem van Ham , het huwelijk van Cornelis van Vuuren .

   Deze Cornelia Brand had vóór haar huwelijk een zoontje Cornelis (1877-1878) bij een onbekende man.
   Cornelia Brand, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te Wieldrecht thans gemeente Dubbeldam en wonende te Dordrecht, gescheiden van echt van Jan van Vuuren, dochter van Pieter Brand en Neeltje Dorst, beiden overleden. Aangifte door François Langeweg, 68 jaren, aanspreker, en Willem van der Wal, oud 65 jaren, sigarenmaker, beiden won. te Dordrecht.

  × Dubbeldam 11-5-1882   Jan van Vuuren , *Dubbeldam 26-3-1857 , † Dordrecht 17-1-1939.
      Zoon van Jan van Vuren en Adriana (Adriaantje) van Gent .
   Get. bij het huwelijk: Cornelis (Cornelis Cornelisse) van Ham en Jan van Vuren en Neeltje Dorst en Genis (Geen) Brand en Jacob van Ham .

   Arbeider Jan van Vuuren (25) met Cornelia Brand (27), beiden geb. en won. te Dubbeldam.

   Kinderen: Cornelia, Neeltje, Pieter, Gerrit en een levenloos kind geboren op 13-11-1882 in Dubbeldam.

   Na de echtscheiding zijn geen van beiden hertrouwd.

   Jan van V(u)uren jr. woonde te Dordrecht en was een zoon van Jan sr., arbeider, en Adriaantje van Gent.

   In 1908 werkte Jan van Vuuren als spoorwachter. In 1913 werkte Jan van Vuuren als seinwerker en woonde hij in Dordrecht.

   Jan van Vuuren stemde op 29-5-1913 in Dordrecht toe in het huwelijk van zijn zoon Pieter van Vuuren met Johanna Kleijn Hesseling uit Dordrecht.
   17 jan. des voormiddags ten half vier ure is overl. Van Vuuren, Jan, oud 81 jaren, geboren te Dubbeldam, zonder beroep, won. te Dordrecht, gescheiden van echt van Brand, Cornelia, zoon van Van Vuuren, Jan, en van Van Gent, Adriaantje, beiden overleden. Aangifte door de aanspreker Willem Cornelis Wegman.

   Jan trad op als getuige bij het huwelijk van Willem van Ham , de geboorteaangifte van Gerrit van Vuuren .

  Gesch. 6-6-1912
  5 kinderen


 6. NN. Brand , *Dubbeldam 26-4-1858 , levenloos geb. .


 7. Petronella Brand , *Dubbeldam 25-6-1864 , † Breda 6-11-1933 .
   dat op zes nov. namiddags ten half vijf ure is overl. Petronella Brand, zonder beroep, oud negen en zestig jaren, geboren te Dubbeldam en wonende alhier, echtgenote van Marinus Cornelis Verschoor, dochter van Pieter Brand en van Neeltje Dorst, beiden overleden.

  × Breda 31-10-1892   Marinus Cornelis Verschoor , *Zevenbergen 5-9-1867 , † Breda 13-6-1934.
   Marinus Cornelis Verschoor (25), dagloner, en Petronella Brand (28). Afkondigingen op de 16e en 23e okt. De moeder van de bruidegom, de enige nog levende ouder, was bij het huweijk aanwezig en gaf haar toestemming, maar verklaarde "door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen".

   Hun enig kind stierf als baby.

   Marinus Cornelis Verschoor is een zoon van Coenraad Verschoor en dienst 2e echtgenote, Cornelia de Kivit.

   Coenraad Verschoor, geb. in Hooge en Lage Zwaluwe, zoon van Coenraad Verschoor sr. en Willemina van Beek, was weduwnaar van Baatje Dekkers, toen hij op 31-5-1867 in Zevenbergen trouwde met Cornelia de Kivit, buitenechtelijke dochter van Jenneke de Kivit. Drie maanden na hun huwelijk werd zoon Marinus Cornelis geboren.
   Coenraad Verschoor is overleden op 20-6-1880 in Hooge en Lage Zwaluwe. Hij was geboren op 4-9-1818 in Hooge en Lage Zwaluwe. Op 8 februari 1842 is zijn achternaam veranderd van Christie in Verschoor.
   Coenraad Verschoor was op 3-3-1842 in Hooge en Lage Zwaluwe getrouwd met Baatje Dekkers, dochter van Jacob Dekkers en Neeltje de Graaf. Marinus Cornelis Verschoor had een oudere halfbroer genaamd Pieter Coenraad Verschoor, die is geboren op 12-5-1842 in Hooge en Lage Zwaluwe.
   Dat op dertien juni des namiddags ten tien ure is overl. Marinus Cornelis Verschoor, oud 66 jaren, geboren te Zevenbergen en wonend alhier, weduwnaar van Petronella Brand, zoon van Coenraad Verschoor en van Cornelia de Kivit, beiden overleden.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.