Hendrick Gerritszn Branderhorst , * ±1615 , † Hengelo (Gld) ±1677.
Zoon van Gerrit Branderhorst en Engele Derricksdr (van Gogh) .
Hendrick Gerritszn trad op als getuige bij de doop van Jan Jans Branderhorst (??) .

RECHTSBOVEN: De kerk van Hengelo (Gld) wordt in 1152 voor het eerst vermeld en was gewijd aan Remigius die in de 2e helft van de 5e eeuw bisschop was van Reims. In de toren hangen klokken uit 1406 en 1612.

Kinderen:
 1. ? Gerrit Hendricks Branderhorst , * ±1645 .

   Gerrit trouwde te Hengelo (Gld) op 20 februari 1678 willemken Berentsdr, geboren te Hummelo rond 1654.

   Den 8 decemb. 1677 in Hengelo (Gld) : Heefft Gerrit Branderhorst op Mullers stedesijn kint HERMAN laten dopen". Getuijgen: Sijn broeder Jan Coops Muller.

   Den 30 meert 1679 in Hengelo (Gld) "Heefft Gerrit sone van Branderhorst op Muller stedesijn kint DERRISKEN laten dopen". Getuijge: Jan Rerinck.

   Op 29.10.1682 in Hengelo (Gld) heeft "Gerrit Branderhorst heef tsijn kint WILLEMKEN laten doopen". Get. Jan Branderhorst en Evert Heijsterboom en Aeltien Rerink.

  x Hengelo (Gld) 10-2-1678   Willemken Berentsen (Willemken Berent Janssen) , *Hummelo ±1655 .
   Den 10 feb. inges. Gerrit Hendricksen, nagelatene sone van wijlen Hendrick Branderhorst van Hengeloo, ende Willemken Berentsen, dochter van Berent Janssen van Hummeloo.

  3 kinderen


 2. Lutgert Henricks Branderhorst , * 1647 , ~Hengelo (Gld) 26-9-1647 .
   Den 26 septemb. "Heeff t Henrick Branderhorst sijn kint LUTGERT selve aen den doop gepresenteert".


 3. ? Henrick Henricks Branderhorst , * 1649 , ~Hengelo (Gld) 27-10-1649 .
   Henrick Boerviants kint HENRICK gedoopt.


 4. Herman Hendricks Branderhorst , *Hengelo (Gld) 1653 , ~Hengelo (Gld) 6-3-1653 , † >1693 .

  x Hengelo (Gld) 29-9-1675   Berentien Gerritsen , † ±1676.
   Herman Hendricksen, j .m., nagelatene sone van zall. Hendrick Branderhorst, ende Berentien Gerritsen, weduwe van zall . Jan Herinck, beijde van Hengeloh, ende inwoonders tot Hengeloh. Den 19 septemb. gecopuleert.
   Berentien Gerritsen had al kinderen uit haar eerste huwelijk.

   Berentien was weduwe van Jan Henrick.

  x Hengelo (Gld) 27-12-1677   Jenneken Hendriks Lentinck , *Zelhem ±1652 .

  5 kinderen


 5. Elsken Hendrickse Branderhorst , * ±1654 .

   Te Hengelo (Gld) op 11-11-1683 "Heeft Teunis, wever, bij Lijse wonende, sijn kint JENNEKEN laten doopen". Get. Holter Derck, Swene Branderhorst en sijn suster Else.


 6. Willem Hendricks Branderhorst , * <1655 .
   Beroep: soldaat van 1671 tot 1671

  x Hengelo (Gld) 1671   Stijntien Daniels (Stijntien Daniel Tijssen) , *Velp ±1650 .
   Willem Henricksen, nagelatene soon van zall. Henrick Branderhorst, soldaet onder mijnheer Rhode, capiteijn over een compagnie te voet, liggende binnen Doesborgh, ende Stijntien Daniels, dochter van Daniel Tijssen van Vellep, famulerende tot Doesborgh.

   "Stijntien, dochter van Daniel Tijssen van Vellep"


 7. Jan Hendricks Branderhorst , * 1658 , ~Hengelo (Gld) 25-7-1658 .
  Get. bij de doop: Derck Gerritszn Branderhorst genaemt Boerviant .
   Henrick Boerviant issijn kint JAN gedoopt. Getuijge: Branderhorst, Derck Boerviants.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.