Hendrick Cornelisse Bravenboer , * 1609 , ~Barendrecht 20-12-1609 , † ±1677.
Zoon van Cornelis Pietersz Bravenboer en Adriaentgen Heijndricx .


x (otr Barendrecht 8-5-1633)
    Maritge Ponsse , *Rotterdam, Charlois ±1610 , † >1644.
x Barendrecht 16-1-1667
    Jannichie Jans , *Rotterdam, Charlois ±1630 , † >1668.    
Jannichie Jans trad op als getuige bij de doop van Marichie Dircks ( Bravenboer) (?) , de doop van Marijge Dircks Bravenboer (?) .

RECHTSBOVEN: Schematische weergave van de oude dorpskerk van Barendrecht in de periode 1512-1771.

Kinderen:
 1. Janneke (Anneke Hendrickx) Bravenboer , * 1634 , ~Barendrecht 16-4-1634 , † ±1683 .

  x Barendrecht 1662   Jan Cornelis Smit , *Elbervelt ±1630 , † >1722.

  1 kinderen


 2. Clement Heijndericks (Cleem Hendricksz) Bravenboer , * 1635 , ~Barendrecht 23-12-1635 , [] ±28-4-1707.
  Get. bij de doop: Neeltge Cornelisse Bravenboer (?) .
   Doopget. Neeltge Cornelis.

  x Rotterdam 1664   Jannichie Hermans (Tanneke Harmens) , *Rijsoord (ZH) ±1640 , † <1696.
   Otr. op 4-1664 in Barendrecht.
   Cleem Heindricks, j.m. van Barendrecht, en Jannichie Hermans, j.d. van Rijsoort, won. aldaer, getr. te Rotterdam.
   Zij kregen dochters Maeijke en Ploontie.
   Overl. in de periode 1674-1695.

  2 kinderen


 3. Pieter Heijndericks Bravenboer , * ±1637 , ~Barendrecht 1-1638 , [] ±18-10-1712.
   Doopget. Maritge Ponsse, de moeders suster.

   Pieter woonde op de sluijs in West-Barendr.

   Bij akte van 3 okt 1695 transporteerde dc onder West-Barendrecht wonende Pieter Hendncxz Biavenboei voor f 250 een huis onder Carnis in West-Barendrecht aan Maria Geerts van der Molen, weduwe van (zijn zoon) Anj Pietersz Bravenboer.

  x   Aeriaentie Koene (van der Wilt) , [] ±10-2-1714.
      Dochter van Coenraet (Coen Anthonisz) van der Wilt en Maritgen Dircx (Maijcken Dircks) ( Jongendijckgraef) .
   Otr. op 26-10-1659 in Barendrecht.
   Pietei Heijndnckx, j m. won Barendrecht, en Aeriaentie Teunis, won. Barendrecht, die op 26 okt 1659 te Barendrecht in het huwelijk traden.

   Zij hadden i.e.g. een zoon Arij en mogelijk waren er nog meer kinderen.

   Op 24 mei 1710 compareerden Gerrit Koene van der Wilt, Pieter Hendricxe Bravenboer, getrouwd met Aerjaentie Koene, Duckje Koene, Trijntie Koene, Andnes Pieterse, getrouwd met Geertruij Teunis, en Dirck Janse Ruijter, voor hem zelf als mede namens de verdere broers en zusters, en transporteerden vooi f 550 een huis met 100 roeden in
   het Oude Buitenland van West-Barendrecht aan de onder West-Barendrecht wonende Anj Willemse Plucknoot.

   Aeriaentie Koene trad op als getuige bij de doop van Jannetie Dircks ( Bravenboer) , de doop van Heijndrick Dircksz Bravenboer .

  1 kinderen


 4. Dirck Heijndericks (Dirck de Oude) (alias) Bravenboer , *Barendrecht ±1640 , [] ±22-3-1704.

  x Barendrecht 1670   Aechie Leenders Langebaert , *West-Barendrecht ±1645 , [] ±4-11-1721.
   Otr. op 18-10-1670 in Barendrecht.
   Dirck Hendrickse, j.m. van West Barendrecht, won. alhier, en Aechtie Leenders, j.d. van West Barendrecht, won. alhier, getr. Barendrecht.
   Kinderen: Marijgie (2x), Jannetie (3x) en Leendert.

   Aechie Leenders Langeb...

  6 kinderen


 5. Jacob Heijndericks alias Bravenboer , *Barendrecht ±1642 , † <1674 .
   Overl. 1670-73.

   O p 24 juni 1667 transporteerde de in Carnis van Barendrecht wonende Jacob Corn(elisz-) Kromendijck voor ƒ 120 een huisje aan sHeerendijck onder Carnis aan Jacob Heijndrickxz. jongen Bravenboer.

  x   Jannetie Cornelisse , *Barendrecht ±1645 , † >6-1674.
   Otr. op 28-12-1669 in Barendrecht.
   Jacob Hendrickse, j.m., en Jannetje Cornelis, j.d., beiden van Barendrecht, won. aldaer. Zij hadden een dochter Marigie.

  1 kinderen


 6. Jan Hendricksz Bravenboer , * <1665 , † <7-1681 .

   Jan was getrouwd en zijn vrouw en een kind overleefden hem. Mogelijk woonde hij elders.


 7. Dirck Heijndericks (Dirck De Jonge) Bravenboer , * 1669 , ~Barendrecht 21-7-1669 , † >3-1721 .
   Zoon van Heijnderick Cornelis en Janneken Jans, doopget. Arijaentie Dircx.

  x Barendrecht 5-5-1697   Jacomijntien Ariens , *Rijsoord (ZH) ±1675 , [] ±27-2-1706.
   Dirck Hendricksz. Bravenboer de Jonge, j.m. van Carnis, won. West-Barendrecht, met Jacomijntie Ariens, j.d. van Rijsoord, won. Carnisse.
   Zij hadden een zoon Heijndrick.

  x Barendrecht 3-10-1704   Ariaentje Jans van de Grient , * 1676 , ~Heerjansdam 6-6-1676 , † >7-1709.
      Dochter van Jan Ariensen van de Grient en Ariaentje Stevens .
   Ieder impost pro deo West-Barendrecht en Carnisse. Zij ws j.d. van Heerjansdam, won. Carnis.
   Zij kregen een dochter Arjaentie.
   Doopget. Dirck Stevensen en Ariaentje Leenderts.

   Get. bij de doop: Arijaantje Leenderts (?) en Dirck Stevens Snijder .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.