Hendrick Klaasse (Henric Claasz) van Bree , * ±1691 , ~Dubbeldam 6-1-1692 , † 1735, [] Dubbeldam 16-5-1735.
Zoon van Nicolaes (Claas Hendrixz) van Bree en Cornelia Wouters Eijkendonk .
Get. bij de aangifte begraven: Bastiaan Jansz van Pelt .


x Dubbeldam 24-11-1720
    Sara (Saartje Cornelisse) van der Sluijs , * 1693 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 21-6-1693 .

RECHTSBOVEN: De rond 1630 gebouwde hervormde kerk van Dubbeldam op een aquarel uit 1745 van Aart Schouman

Kinderen:
 1. Cornelia (Cnelia Hendriks) van Bree , * 1722 , ~Dubbeldam 17-5-1722 , † Dubbeldam ±1723 .


 2. Cornelia Hendriks van Bree , * 1723 , ~Dubbeldam 6-6-1723 .
  Cornelia Hendriks trad op als getuige bij de doop van Cornelis Huijgens Brand .

   Dubbeldam, den 4e Septemb. 1750 is aengeving gedaan door Corn. Molendijk dat souw trouwe met Cornelia van Bree, onder het middel op trouwen geemaneert [..] dus ses [..] f6:0:-.

  x ? Dubbeldam 20-9-1750   Cornelis Cornelisse (Crelis de Oude) Molendijk , * 1722 , ~Dubbeldam 15-3-1722 , † Dubbeldam ±6-1-1784.
      Zoon van Cornelis Cornelisz (Cnelis) Molendijk en Jannetje Ariense (Jannegje Ariensze) Bosch .
   Otr. op 4-9-1750 in Dubbeldam.
   Kinderen: Cornelis, Hendrik, Arij, Saartje, Jannigje (2x) en Claas.
   Den 6 Januarij 1784 geevt Jan Schipper aan ’t lijk van sijn vrouws vader, Cornelis Cornelisz Molendijk, in de 3e classe, dus ontfangen ƒ6.

   Stamvader van de Oude Hoekse Waardse Tak.

   In feb. 1754 deed Cornelis Corn.se Molendijk aangifte van zijn vrouws ongedoopt overl. kint, pro deo.

   Cornelis Cornelisse vertrok naar Strijen.
   Zijn nakomelingen verspreiden zich door de hele Hoekse Waard.

   Zie: http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/erid.htm.

   Get. bij de overl. aangifte: Jan Arisen Schipper .

  8 kinderen


 3. Kaatje (Caatje Hendriks) van Bree , *Dubbeldam ±1725 , ~Dubbeldam 10-2-1726 , [] Dubbeldam ±27-2-1789.

  x Dubbeldam 19-5-1748   Klaas Jorisse Booij , * 1718 , ~Dubbeldam 14-8-1718 , † Dubbeldam 2-1760, [] Dubbeldam ±21-2-1760.

  x Dubbeldam 7-12-1760   Hendrik Mossessen Lievaart , * ±1733 , ~Dubbeldam 14-2-1734 , [] Dubbeldam ±20-5-1789.
      Zoon van Mozes Laurensz Lievaart en Jannetje Hendricks Moerkerken .
   Otr. op 21-11-1760 in Dubbeldam.
   Hendrick Mosessen Lievaart, j.m., met Caatje Hendriksen van Bree, weduwe van Claas Jorissen Booij, bijden woonende op Dubbeldam.
   "Geeft Jan van Harthals het Lijk van Hendrik Livaert in de Vierde Classe contvangen ƒ3:-:-".

   Hij was een kleinzoon van Laurens Jacobs Lievaart, die was hertrouwd met Pleuntje Cente Bosman, de weduwe van Leendert Cornelisse Bos.

   Hendrik Mossessen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Jannigje Hendriks Lievaart .

  9 kinderen


 4. Jannetje van Bree , * 1727 , ~Dubbeldam 23-3-1727 , † Dubbeldam ±1728 .


 5. Jannigje Hendriks van Bree , * 1728 , ~Dubbeldam 22-8-1728 , † Dubbeldam 17-5-1782 .

  x Dubbeldam 20-11-1757   Huijg Hendriksen Brand , *Dubbeldam 1723 , ~Dubbeldam 22-8-1723 , † Dubbeldam 18-10-1810.

  9 kinderen


 6. Aaltje van Bree , * ±1729 , ~Dubbeldam 15-1-1730 , [] Dubbeldam 6-2-1731.
  Get. bij de doop: Maria (Marij Cornelisse) van der Sluijs .
   Dubbeldam impost op trouwen en begraven:
   "Den 6 do [6-2-1731] door Hend[ri]k van Bree van ’t lijck van zijn kint Aeltje en gehoorde pro deo, memorie."
   Doopget. Marij Cornelisse van der Sluis.


 7. Maaijke Hendriks (Marijcke Hendricksen) van Bree , * ±1731 , ~Dubbeldam 20-1-1732 .
  Get. bij de doop: Hermen Jacobs Langstrate en Lijsbeth Claasse van Bree .
  Marijcke Hendricksen trad op als getuige bij de doop van Jan Meijntjeszn Booij .
   Doopget. Hermen Jacobse Langstraat, Lijsbeth Claasse van Bree.

   Maaike kreeg op 02-10-1757 een onechte zoon Hendrick van Bree.

  x   Hendrik Weijdemans .
   Otr. op 15-3-1761 in Dubbeldam.
   Hendrik Weijmans, jongman, met Maaijcke Hendriksen van Bree, jonge dogter, bijde woonende in Dubbeldam.
   Kinderen o.a. Johannes, Sara, Jannigje, Daniel en Claas.

   Hendrick Weij(de)man(s)

  8 kinderen


 8. Nicolaas Hendriks (Claas Hendriksen) van Bree , * 1734 , ~Dubbeldam 3-10-1734 , † Dubbeldam 8-12-1809 .
  Get. bij de doop: Cornelia Wouters Eijkendonk .
   Doopget. Cornelia Wouterse IJkendonk.

   Claas Hendriksen van Bree werd op 4-5-1785 verkoren tot diaken en bevestigd op 26-12-1785.

  x Dubbeldam 7-11-1762   Maria (Maaijke Florisse) van den Berg , * ±1740 , ~Dubbeldam 17-4-1740 .
      Dochter van Floris Arisz van den Berg (?) en Jannigje Embregts van Tol (?).
   Otr. op 22-10-1762 in Dubbeldam.
   Claas Hendricksen van Bree, j.m., en Maaijke Florissen van den Bergh, j.d., beiden won. Dubbeldam. Kinderen: Hendrik en Floris.
   Doopget. Ariaantje van der Linden en Marijke van den Bergh.

   De doopdatum is van Maaijke, dochter van Floris Arisz v.d. Berg en Jannetje Embregtse van Tol. In Ridderkerk was nog een Floris Jansz v.d. Berg gehuwd met Jenneken Jacobusse (van) Nugteren.

   Maaijke Florisse trad op als getuige bij de doop van Saartje Huigens Brand .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.