Isaac Cornelisz Breetvelt .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Samuel Isaaxsen (Samewel Isackse) Breedervelt , † >7-1684 .
  Samewel Isackse trad op als getuige bij de doop van Aeltge Pieter Dircksdr , de doop van Abram Louwerens Barense , de doop van Philips Koenraets van den Ende , de doop van Willem Abrahams Breedervelt , de doop van Samuel Isacksz Breedervelt , de doop van Samuel Abrahamsz Breedervelt (?) , de doop van Leuntie van Hodenpijl , de doop van Samuel van Hodenpijl .

   SAMUEL Jsaakzz van Bredervelt, jg. van Schipluijde,
   & Leuntge Philps, jd. van Rijswijck; otr. 30-6-1641 in Schipluiden.

   Otr 05-05-1679 Zoetermeer tr 22-05-1679 attestatie naar Schipluiden:
   Samuel Isaacs Breedervelt; wpl. Schipluiden, wed. Annetje Cornelis, met
   Ludewij Cornelis Stompwijck; wpl. Zegwaart, wed. Jan Adriaens Starrenburgh.

   Rotterdam, 8-10-1664: Samuel Isaaxsen Breederveldt, huistimmerman, weduwnaar van Leuntge Philips, toekomende bruidegom en Annetge Cornelis, bejaarde dochter, toekomende bruid, stellen de huwelijksvoorwaarden op.

   Samuel Isackszn. Bredervelt was eigenaar van onroerend goe din Delft in’t Oosteijnde aende westsijde.

   Samuel Breedervel, Liedewij Cornelis Stompwijck en Trintie Lantslot waren op 16-6-1683 in Delft getuigen bij de doop van Leuntie, dochter van Aletta Bredervel en Bartholomeus Hodenpijl.

   Samuel Isaacksz. Bredervelt, won. in Schipluiden, werd in 1680 als gezinshoofd vermeld samen met 2 gezinsleden.

   Samuel Breedervelt wordt op 6-5-1680 in Zoetermeeer vermeld samen met Lijdewij Cornss. Stomwijcq, zijn vrouw.

   Samuel Bredervelt wordt in 1691 in Schipluiden vermeld.
   Beroep: Huistimmerman. van 1664 tot 1664

  x   Leuntge Philips (Lintge Filips) , *Rijswijk (ZH) ±1620 , [] Rotterdam <1665.
   Otr. op 30-6-1641 in Schipluiden.
   Wsl. kinderen: Abraham, Jannetie, Isack & Aeltge.
   Aang. begr. van Leuntje Philips, echtgen. van Samuel Isaacx Breedervelt op 20-4-1644 in Rotterdam. Wsl. moet dat 1664 zijn, want zij laat nog een dochter dopen in 1658. Er is ook een aang. begr. in Rotterdam op 31-10-1660 van een Lijntje Philips.

   Lintge Flijphs, Leuntge Philips

   Lintge Filips trad op als getuige bij de doop van Krintge Louwerens Barentsse , de doop van Abram Louwerens Barense , de doop van Isaack Pieters Donraet (?) .

  x   Annetge Cornelis , † <5-1679.
   Otr. op 8-10-1664 in Rotterdam.

  x Schipluiden 1679   Lidewij Cornelis Stompwijck , * ±1640 , † >11-1684.
   Otr. op 5-5-1679 in Zoetermeer.
   Samuel Isaacs Breedervelt; wpl. Schipluiden, wed. Annetje Cornelis, met Ludewij Cornelis Stompwijck; wpl. Zegwaart, wed. Jan Adriaens Starrenburgh.

   Lijdewij Cornss. Stomwijcq.

   Ged. op 11-10-1671 in Zoetermeer, wpl. Lijdsche Wallen: Ariaentje, v: Jan Arents Starrenburgh, m: Ludewij Cornelis Stompwijck, g: Cornelis Gerritz, Maertje Jans.

   Jan Adriaensz. Starrenburgh, overl. Zoetermeer tussen 30-4-1666’ en 4-5-1674. Hij trouwde
   tr. 1e Zoetermeer 15-4-1640 Ariaentgen Ariensdr. Rockeveen (dochter van Arien Poulusz. en Janneken Crijnendr.), uit Zegwaart, overl. vóór 19-11-1656,
   tr. 2e Bleiswijk 19-11-1656 Angenietgen Gerritsdr. (Hojwegen) (dochter van Gerrit Comelis Roeien en Jannetgen Adriaensdr. (Broer), uit Bleiswijk,
   tr. 3e (ondertr.) Zoetermeer 29-4-1661 Liedewij Cornelisdr. Stompwijck. Zij tr. 2e Zoetermeer 22-5-1679 Samuel Isacksz. Breedervelt.

   --
   In 1686 was in Zegwaart sprake van
   "Lendert Cornelisz Stompwijck, man en vrouw, een weeskind" en
   "Willem Cornelisz Stompwijck man en vrouw, drie kinderen beneden 10 jaar".

   Tryntge Cornelisdr., geh.m. Cornelis Gerritss Stompwyck wordt op 23-5-1632 en 4-6-1635 in Zoetermeer vermeld.

   "Trijntgen Cornelis, wede. v. Corneliss Gerritss Stompwijcq" wordt op 14-12-1668 in Zegwaart vemrled.

   Lidewij Cornelis trad op als getuige bij de doop van Geertje Gerrits Starrenburgh , de doop van Leuntie van Hodenpijl , de doop van Samuel van Hodenpijl , de doop van Jan Gerritsz Starrenburgh .

  5 kinderen


 2. ?? Cornelis Isaackssen Breedervelt , † <5-1654 .

   "Cornelis Isacsz Bredervelt en syn vrou Lijsbeth Cornelisdr., sijn huysvrouw; doot" worden in 1635 genoemd als lidmaten in Schipluiden.

   CORNELIS Isackss van Bredervelt, wednr., van Schipluij,
   & Aeltge Willems, jd., won. op Vlaerdijnbroeck; otr. 10-1-1638 [in Schipluiden].

   In 1642 was in Schipluiden een graf dat toebehoorde aan Cornelis Isaackssen Breedervelt.

   Delftland, hoorngeld 1672: "Cornelis Isackse Breedervelt: 6 koeien; 2 vaarsen; 4 pinkvaarsen; 1 hokkeling en 16 voeren hooi".

   --

   In sept. 1689 was in Zevenhuizen sprake van een mr. Cornelis Breederveld, schoolmeester te De Lier. Er was toen ook sprake van
   - za[liger] Elisbeth Cornelis Brederveld,
   - Jannitje Corns. Brederveld, geh.m. Corns. Bubbeson,
   - Lidia Cornelisdr. Brederveld, en
   - Maertie Cornelis Brederveld.

   Een Ingetje Cornelis Breedtvelt (of Breedervelt) uit Zevenhuizen werd op 31-3-1694 in de Vlaamse gemeente te Rotterdam doopsgezind gedoopt.

   Een Sara Cornelisdr. Bredervelt, wed. van Ary Matheuszn, te Delft, verkocht op 15-2-1680 een huis tegenover de Doesbrug in Zoeterwoude, bel. ten O. de Rijn, voor fl.875,- aan Ant. Pzn. van Linschoten.
   Weeskamer Delft: Inventaris, rekening en staten met scheiding van de boedel
   van Sara Cornelis Bredervelt, weduwe van Adriaen Maartensz. Sprockenburg, overgrootmoeder en erflater van de kinderen van Cornelis Schaepman en Maria Wiltschut, 1677-1678, 1693.
   Sara Conrelisz. Breedervelt, won. a/h Noordeinde in Delft, aan de straat van de Haagpoort af, ontving in 1654 compensatie vanwege de buskruitramp.
   Aang. begr. op 1-8-1677 bij de Oude Kerk in Delft van Sara Cornelis van Brederveld, won. Haagpoort, weduwe van Arij Maertensz. van Sprokenburg.

   Pijnacker, anno 1673: Den 17e december Jan Jacobsz Schoon weduwnaar en Lijsbeth Sijvers weduwe van Leendert Cornelisz Bredervelt beyde van Delft.

   Rotterdam, Vlaamse doopsgezinde gemeente, 1694, april 4: Engeltie Cornelis Breedervelt, van Sevenhuijse, is heden hier door den waterdoop de gemeente.

   Weeskamer Delft: Inventaris, rekening en staat met scheiding van de boedel van Elijsabeth Sijevers of Sijmons, gehuwd met Leendert Cornelisz. van Breedervelt en Jan Jacobsz. Schoon, met inventaris en staat met scheiding van de boedel van Jan Cornelisz. Breedervelt, oom en erflater, 1679, 1686, met bijlagen. Kinderen van Willem Cornelisz. Breedervelt waren mede-erfgenamen.

   Weeskamer Delft: Inventaris van de boedel van Willem Cornelisz. Bredervelt en Pleuntje Baijaarts, met rekeningen van de goederen van Grietje, hun dochter, 1685-1868; met bijlagen.

   Att. van Schipluiden naar Maasland in 1670 voor Jacob Cornelisz. Bredervelt, die ook weer is "vertrocken".
   Aang. begr. van Jacob Corneliss Bredervelt op 17-10-1673 in Maassluis.

  x   Lijsbeth Cornelis , *Zevenhuizen ±1610 , † 1635.
   Otr. op 17-9-1634 in Schipluiden.

   CORNELIS Isaacsz, jg. van Schipluij,
   & Lijsbeth Cornelis, jd. van Sevenhuijsen; otr. 17-9-1634 [in Schipluiden].

  x   Aeltge Willems (Aeltgen Willem Jansdr) (van Vleuten) .
   Otr. op 10-1-1638 in Schipluiden.

   Vlaardingen, 2 of 3 jan. 1638:
   Cornelis Isacqsz. van Bredervelt, wedr. van Schipluiden & Aeltgen Willemsdr. j.d. wonende op Vlaardingerbroek, geass. met Willem Jansz. haar vader.

   Delft, otr. 23-5-1654, att. naar Schipluiden 19-6-1654:
   Willem Cornelisz. Lantslot, wed. won. Buitenwatersloot, &
   Aeltgen Gerrits van Vleuten, wed. van Isacq Cornelisz. Bredervelt, won. Buitenwatersloot.

  1 kinderen


 3. ??? Jacob Isaacsz Bredervelt .

   JACOB Jsaacsz van Bredervelt, jg., woon. tot Schipluijde,
   & Janneken Ariens, jd., woon. in de Ketel aen den Oudendijck;
   otr. 2-2-1642; getr. alhier [in Schipluiden].

   Op 2-9-1650 was in Rotterdam sprake van een obligatie ten laste van Jacob Ysaacxsz Bredervelt, wonende te Schipluy.

   Jacob Isaacksz. Bredervelt, won. in Schipluiden, werd in 1680 als gezinshoofd vermeld samen met 2 gezinsleden en behorend onder de armen.

   --
   In april 1702 werd een Jacobus Breetvelt aang. om te worden begraven in Krimpen a/d Lek voor f3.

  x   Janneken Ariens , *Schiedam, Kethel ±1620 .
   Otr. op 2-2-1642 in Schipluiden.


 4. ? Jannetge Isaackx , * ±1620 .
  Jannetge Isaackx trad op als getuige bij de doop van Dirck Pieter Dirckse , de doop van Aeltje Pieter Dircksdr .

  x ±1644   Louwerens Barentsse (Louris Barentse) .
   Kinderen: Krintge, Abram, Hilletge, Isaack, Maria en Jacob.

   Louris Barentse trad op als getuige bij de doop van Dirck Pieter Dirckse , de doop van Abraham Pietersz Donraet .

  6 kinderen


 5. ? Neeltge Isaax (van) Bredevelt , * ±1625 , † <8-1664 .

  x Delft 19-5-1647   Pieter Dirckse Donraet , *Zuidland (ZH) ±1620 , † <7-1668.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.