Joost Gerit Jans Brock .
Zoon van Gherit Jans Brock en Odilia Wouters van Haren .


x ?
    Maria Cornelis Jans van Beurden .
x ? <1563
    Jenneke Peters Criellaert , † <1590.    

Kinderen:
 1. Geraert Joosten Brock .

   In 1632 reisde hij naar Antwerpen om er wollen lakens heen te brengen.
   Jan Daneels van Beruden contra Geraert Joosten Brock hebben in 1632 onenigheid over rogge.
   In 1634 bezat hij een huis in de herdgang Kerk en Heuvel.

   Rond 1648 was er een geschil tussen mr. Herman de Roij, schout, contra Gerit Joost Brock, betreffende betaling voor het gebruik van twee percelen wei- en zaailand, gelegen ontrent Eijnthoven en In Spijckers heijvelt te Tilburg.

   Joost Gerit Brock, geb. in Tilburg, trouwde ald. op de Heuvel met Maria Peter Scheuren op 30-5-1658 na een otr. op 5-3-1658. Get. vader van de bruidegom en Adriaen Kerckhoff, zwager van de bruid.
   Joost Gerit Brock (her)trouwde op 27-7-1674 in Tilburg met Maria Jan(s) van Aelst van Tiblurg na een otr. ald. op 1-7-1674.


 2. ?? Cornelis Joosten Brocken .

   Op 18-5-1650 is sprake van een Cornelis Joost Brocken, wnd. Helvoirt, man van Laureijnsken, d.w. Eijmbert Gijsbert Heestes, aan Cornelia Martens, wede. Antonie Doncerks, 7 gld. 10 st6. betr. hoeve dries Haeren op de Raem.

   Op 8-10-1846 is sprake van Cornelia, z.v. Joost Brocken, man van Laureijnsken, d. Christina en w. Eijmbert.

   Gerit Joost Brock wordt op 19-2-1657 genoemd over de kinderen van wijlen [een niet vermelde vrouw], daer vader aff is Remeijs Jansen Roeffe.

  1 kinderen


 3. Jan Joost Brock .

   Mr. Herman de Roij, stadhouder van de heer, contra Jan Goijaert Jan Daniels, worden in 1621 genoemd betreffende een betaling van een som geld
   - vanwege het verwonden van Jan Joost Brock, contra Adriaen Sijmons,
   - vanwege het verwonden van de zoon van Gerit Laureijs Eelkens, contra Jan Jan Noten,
   - vanwege het verwonden van Peeter Cornelis Neleman, contra Adriaen Cornelis neleman,
   - vanwege het verwonden van Jan Tielmans, en contra de zoon van Bastiaen Daniels,
   - vanwege het verwonden van Jan Jan Peeters de Bont.


 4. ? Peter Joost Brock , † <1668 .

  x ??   Jenneken Peter Cornelis van Eethen .
   Er waren 4 onmondige kinderen.

   Peter Cornelis van Eethen, momboir, ende Joost Gerit Brock, toesiender over 4 onm.k. van wijlen Jenneken Peter Corn. van Eethen, daer vader aff is Peter Joost Brock, worden op 15-2-1667 genoemd.

   Joost Brock, momboir, en Jan van Eeten, toesiender, over de 4 onm. kinderen van wijlen Peeter Brock en Jenneken Peeters van Eeten, worden op22-1-1675 genoemd.

  x ??   Dorothea van Heijst .

   Anthonij van Heijst, momboir, en Joost Brock, toesiender, over 3 onmondige kinderen van wijlen Dorothea van Heijst, dear vader aff is Peter Joost Brock, worden op 19-2-1693 vermeld.


 5. Willem Joosten Gerit Brock , *Goirle 16-4-1600 , † 6-1681 .

  x 9-1624   Maeijken Hendricks Heijmans , * ±1605 , † 29-11-1668.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.