Ariaentie Leenderts Broeder , * ±1645 , † >10-1692.
Dochter van Leendert Ariens Boender en Commertje Bastiaans .
Ariaentie Leenderts trad op als getuige bij de doop van Jan Corssen den Broeder , de doop van Commertje Claasse van Dalen .


x Numansdorp 13-6-1666
    Meeuwis Corsz (Meeuwis Korsse) (den Broeder) , * ±1645 .
Kinderen:
 1. Leendert den Broeder , * 1667 , ~Westmaas 17-7-1667 , † <23-3-1704 .
   Wsl. overleden vóór 4-12-1684.
   Doopgetuige: Jannetje Leenders, wsl. zuster van moeder.


 2. Cors Meeuwisse den Broeder , * ±1668 , ~Westmaas 31-3-1669 , † >1740 .
  Cors Meeuwisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Bastiaan Meeuwisse den Broeder .

   In oktober 1702 werd Cors niet toegelaten tot het Heilige Avondmaal in de kerk te Westmaas vanwege "vechterij en twist met zijn broeder Bastiaan".
   Ook in 1705 is er heibel met Cors, omdat hij regelmatig mensen spottend nariep, terwijl hij vlas aan het zwingelen was. Hij had zijn zuster Commertje na geroepen: "daer gaet sij, sij siet soo suur of sij borsten sou, men sou wel een huspot van haar lippen hacken". Cors en zijn vrouw worden dan opnieuw het Heilige Avondmaal ontzegd.
   In 1740 meldde Cors de kerkeraad dat hij zich met zijn wijlen zijn vader had verzoend, waarna hij eindelijk weer werd toegelaten tot het Heilige Avondmaal.
   Beroep: belijdenis te Westmaas van 1688 tot 1688

  x Westmaas 2-4-1690   Jannetje Janse van Es , *Dordrecht ±1665 , † >1749.
   Otr. op 11-3-1690 in Westmaas.
   Den 11 Maart 1690: Cors Meuwisse den Broeder, j.m. van de Westmaas. Jannetje Jans van Es, j.d. van Dordregt, den 2 april hier getrout.
   Een Jan Aerts van Esch en Grietje Jans gingen op 3-2-1664 in Dordrecht in otr. Een Aert Janssen en Jacopje Teunis lieten rond 1665 kinderen dopen.

   Jannetje Janse trad op als getuige bij de doop van Jannitje den Broeder , de doop van Cors den Broeder , de doop van Jannigjen den Broeder , de doop van Ariaantje den Broeder .

  8 kinderen


 3. Baertje Meeuwsen den Broeder , * 1671 , ~Westmaas 20-9-1671 , † ±1672 .


 4. Baertje Meeuwsen den Broeder , * 1672 , ~Westmaas 2-11-1672 .


 5. Bastiaan Meeuwisse (den Broeder) , * 1675 , ~Westmaas 21-4-1675 , † ±1677 .
  Get. bij de doop: Jannigje Leenderts Broeder .
   Den 21 April Bastiaan. O. Meeuwe Korsse, Ariaentje Leenderts, G. Jannigje Leenderts.


 6. Commertje Meeuwsen den Broeder , * 1678 , ~Westmaas 20-2-1678 .
  Get. bij de doop: Commertje Bastiaans .
  Commertje Meeuwsen trad op als getuige bij de doop van Cleijs Leenderts den Broeder , de doop van Adrianus Leenderts den Broeder , de doop van Jan Leenderts den Broeder , de doop van Jan Claasse van Dalen , de doop van Ariaentje Bastiaene den Broeder , de doop van Adrianus Bastiaanze den Broeder , de doop van Adriaentje Bastiaense den Broeder , de doop van Ariaantje Jans den Broeder , de doop van Meeuwis Bastiaens den Broeder , de doop van Kors Bastiaans den Broeder , de doop van Neeltje Bastiaans den Broeder , de doop van Baertje Bastiaens den Broeder , de doop van Commertje Pieters den Broeder , de doop van Soetje den Broeder .
   Commertje, den 20 febr. hier geboren. O. Meeus Corsse, Ariaentje Leenderts, G. Commertje, grootmoeder.
   Beroep: belijdenis te Westmaas van 1698 tot 1698

  x Westmaas 8-12-1709   Herman Hermanse Burgemeester , *Dordrecht 1684 , ~Dordrecht 17-7-1684 .
   Otr. op 16-11-1709 .
   Zij hadden een dochter Hubertje.

   Zoon van Herman Burgemeester, die op 8-2-1682 in Dordrecht in ondertrouw ging met Hubertie Jans.

  1 kinderen


 7. Bastiaan Meeuwisse den Broeder , * 1680 , ~Westmaas 16-6-1680 , † Westmaas 30-12-1738 .

  x Westmaas 7-5-1702   Adriana Willems Vlasblom , *Sint Anthoniepolder ±1680 , † <9-1732.
      Dochter van Willem Arijens Vlasblom (?) en Neeltie Arijens Stoute (?).
   Otr. op 14-4-1702 in Westmaas.
   den 14de April 1702 Sijn in wettige ondertrouw bij ons aengeschreven
   Bastiaen Meeuwisse den Broeder, j.man geboortig van en woonende op de Westmaas, met
   Adriana Willems Vlasblom, j.dogter geboortig van de Polder, tegenwoordig woonende in de Groep,
   en hier getrouwt den 7de Meij.

  x Westmaas 28-9-1732   Ahrentje Corsse (Adriaentie Corsse) de Jong , * 1703 , ~Westmaas 25-11-1703 , [] Westmaas ±10-7-1752.

  14 kinderen


 8. Jan Meeuwisse den Broeder , *Westmaas 1682 , ~Westmaas 11-10-1682 , † Mijnsheerenland 13-8-1760 .
  Get. bij de doop: Lijsbet Abrahamse en Cors Corssen de Jonge (?) .
   Doopget. Cors Corssen, Lijsbet Abrahams.

  x Westmaas 10-5-1711   Ermtje Jacobs van (der) Vliet , * 1689 , ~Mijnsheerenland 3-4-1689 , † Mijnsheerenland 24-10-1780.
   Otr. op 18-4-1711 in Westmaas.
   Den 18 April 1741 Sijn hier in wettige ondertrouw aengeschreven: Jan Meeuwisse den Broeder, Jongman van Westmaas, en Ermtje Jacobse van Vliet, j.dogter van Westmaas, en alhier getrouwt 10den Meij.

   Kinderen: Ariaantje, Jacob, Pietertje, Bartje en Jaapje.

   Zij was een dochter van Jacob Hendriks van Vliet en Pieterje Jans Tuck.

   Ermtje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Meeuwis Bastiaens den Broeder , de doop van Kors Bastiaans den Broeder .

  5 kinderen


 9. Leendert Meeuwisse den Broeder , *Westmaas 1684 , ~Westmaas 4-12-1684 .
  Get. bij de doop: Commertje Bastiaans .
   Beroep: belijdenis te Westmaas van 1704 tot 1704

  x Westmaas 10-7-1703   Lijsbeth Cleijsse van der Pligt , *Sint Anthoniepolder ±1680 .
      Dochter van Cleijs Thonis van der Plicht (?) en ?
   Otr. op 29-6-1703 in Westmaas.
   "Leendert Meeuwisse den Broeder, jongman, geboren tot Westmaas, aldaar woonagtig, met Lijsbet Cleijsse van der Pligt, j.d., geboren in de Polder, tegenwoordig woonende onder den Hitzert, alhier getrouwd."
   Kinderen: Kleijs, Adrianus, Jan, Ariaantje, Leendert en Marij.

   Lijsbeth Cleijsse trad op als getuige bij de doop van Willem Bastiaansz den Broeder .

  6 kinderen


 10. Pieter Meeuwisse den Broeder , * ±1686 , ~Westmaas 20-4-1687 .

   Op 04-03-1710 in Klaaswaal trouwde Piter Meeuwisz met Marike/Marietje/Marie Cornelisse Surendonck, kinderen: Ariaantje, Cornelis, Meeuwis, Grietje, Commertje (2x) en Hendrik.

  x Klaaswaal 4-5-1710   Marietje Cornelisse Surendonk , * ±1685 .

   Haar zuster [??} Lijsbeth Cornelis Surendonk, j.d., trouwde met Hendrik Ariensz van Es, j.m,, beijde geboortig van Claaswaal [en daar ??] wonende, trouwden op 17 juli 1701 in Klaaswaal.

  7 kinderen


 11. Andries Meeuwisse den Broeder , * 1689 , ~Westmaas 29-5-1689 .

   "Andries Broeders"

   Andries Meeuwse den Broeder kocht in 1731 het huis naast de pastorie van Peiter Barendrecht Klaaszn.
   Beroep: Schepen van Cillaarshoek. van 1730 tot 1730

  x Cillaarshoek 6-2-1712   Mensje Hendrix Renoij , *Cillaarshoek ±1690 , † <1735.
      Dochter van Hendrik Renoij en ?
   Otr. op 15-1-1712 in Cillaarshoek.
   Andries Meuwsen den Broeder, j.m. van de Westmaes, en Mesje Hendrix Renoij, j.d. alhier geboortigh. Kinderen o.a. Dirck en Meus.

   Mensje had wsl. zusters
   - Adriaantje, gehuwd met Pieter Hermanse van der Heijden en
   - Geertien, gehuwd met een Klootwijk.

   Op 18-4-1633 werd een Henrick Corn. Rennooij genoemd bij de weeskamer van Cromstrijen.

   In ’s-Gravendeel op 10-1-1746 betaalde Arij van d& Broek de sa. van drie gulden voor begraven van het lijk van "sijn swager Gerrebrandt de Renooij".

  x Cillaarshoek 1-5-1735   Heijltjen Japiks Kleijnendorst , * 1693 , ~Cillaarshoek 29-3-1693 .
      Dochter van Jacob Cornelisse Kleijnendorst en Aeghje Jansse Steenhoek .
   Andries was weduwnaar van Mensje Hendrix Renoij met wie hij zonen Dirck en Meus had.
   Gedoopt op Sillershouck.

   Heijltjen/Heijltie/Heijltje.

   Heijltjen Japiks trad op als getuige bij de doop van Aagie Pieters Kleijnendorst , de doop van Jan Jacobz Waaldijk (?) , de doop van Aagje (Aagie Pieters) Kleijnendorst , de doop van Teunis Pieters Kleijnendorst , de doop van Teunis Pieters Kleijnendorst .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.