Bastiaan Meeuwisse den Broeder , * 1680 , ~Westmaas 16-6-1680 , [] De Group ±30-12-1738.
Zoon van Meeuwis Corsz (Meeuwis Korsse) (den Broeder) en Ariaentie Leenderts Broeder .
Get. bij de doop: Commertje Bastiaans .
Get. bij de overl. aangifte: Cors Meeuwisse den Broeder .

Afb. Bastiaan Meeuwisse den Broeder trouwde op 7-5-1702 in Westmaas met Adriana Vlasblom   


× Westmaas 7-5-1702 (otr Westmaas 14-4-1702)
    Adriana Willems Vlasblom , *Sint Anthoniepolder ±1680 , † <9-1732.    

    Dochter van Willem Arijens Vlasblom (?) en Neeltie Arijens Stoute (?).
× Westmaas 28-9-1732 (otr Westmaas 5-9-1732)
    Ahrentje Corsse (Adriaentie Corsse) de Jong , *Strijen 1703 , ~Westmaas 25-11-1703 , [] Westmaas ±10-7-1752. Kinderen:
 1. Willem Bastiaansz den Broeder , * 1703 , ~Westmaas 16-9-1703 , † ±1729 .
  Get. bij de doop: Lijsbeth Cleijsse van der Pligt .
   Willem is In de Groep/Greup geb.; O. Bastiaen Meeuwisse en Adriana Willems; G. Lijsbet Cleijsse.
   Bij de doop van Willem leefde zijn gelijknamige vader al niet meer. Willem’s weduwe is in april 1731 hertrouwd.

  × Westmaas 5-1728   Martijntje Pieters den Ouden , *Oud-Beijerland 1701 , ~Oud-Beijerland 25-12-1701 .
   Otr. op 27-4-1728 in Oud-Beijerland.
   Get. Bastiaentie Cornelis.

   Ook "Martijntje Pieters Houten" genoemd. Zij is een dochter van Pieter Cornelis den Ouden en Pietertie IJsbrands.

   Oud-Beijerl., 27-4-1728: In Westmaas ondertrouwd Willem Bastiaansz den Broeder j.m. geb. onder de Greup en Martijntje Pietersd den Ouden j.d. geb. onder OB, att. naar Westmaas op 15 mei.

  2 kind(eren)


 2. Ariaentje Bastiaene den Broeder , * ±1706 , ~Westmaas 23-1-1707 , † <1712 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
   Doopget. Kommertje Meuwis.


 3. Adrianus Bastiaanze den Broeder , * 1708 , ~Westmaas 3-6-1708 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
   Doopget. Kommertje Meeuwis.

  × Zuidland 22-9-1737   Neeltje Claasze van der Vliet , * 1712 , ~Zuidland 14-8-1712 .
   Otr. op 30-8-1737 in Zuidland.
   Adrianus Bastiaanze den Broeder, j.m., geb. van de Westmaas & wonende alhier met Neeltje Claasze van Vliedt, j.d. geb. van & Wonende tot Zuijdlandt zijn Wettig Ondertrout Den 30 Augustus Ende Alhier Getrout Den 22 Septemb.

   Zij lieten de volgende kinderen dopen in Zuidland: Claas, Bastiaan (2x), Willem, Arie en Adriana.

   Zij was een dochter van Klaas Hendriks van der Vliet en Annetje Arends van Boere.

  6 kind(eren)


 4. Adriaentje Bastiaense den Broeder , * 1711 , ~Westmaas 13-12-1711 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
  Adriaentje Bastiaense trad op als getuige bij de doop van Pietertje Pieters den Otter .
   Doopget. Kommertje Meeuwis.

  × Oud-Beijerland 22-1-1741   Leendert Gillisz den Otter .
      Zoon van Jillis Jansz den Otter (?) en Sijtje Willems de Jongh (??).
   Otr. op 29-12-1740 in Poortugaal.
   Leenderd Gillisz den Otter, j.m. won. te Poortugaal, en Ariaantje Bastiaansd. den Broeder, j.d. won. op de Beer onder OB, in OB getrouwd.
   Kinderen: Ariaantje en Jillis (2x).

   In de eerste helft van 18e eeuw woonden aan de Rijsdijk te Rhoon in de buurtschap het Sluisje, o.a Leendert den Otter en Leendert Willemsz. Hordijk.

   Het oudste kind van Leendert Hordijk, Catalijntje oud 16 jaar, komt op 11 november 1748 ’s morgens rond 10 uur langs het huis van Leendert den Otter, niet ver van haar vaders huis.

   Zij weet dat bij Leendert den Otter op dat moment niemand thuis is en klimt dan door een raam naast de deur naar binnen. Uit een kast in de keuken, die zij eerst open breekt, neemt zij 5 ducaten, 4 rijksdaalders, één gulden of drie dubbeltjes, een paar gouden (oor)bellen, een bloedkoralen kettinkje, twee oude stofdoeken, 4 hemden, 2 beddenlakens, een neusdoek, 2 of 3 ruggen stukjes spek, en een nieuwe koornzak waar zij alles in stopt en de zak vervolgens verbergt in de slootkant.

   Dan gaat Catalijntje naar Poortugaal om voor haar moeder een achtste deel tarwe te halen. ’s Middags komt zij zonder tarwe terug in Rhoon en gaat naar school. Na afloop koopt zij bij bakker (en herbergier) Huijgh Groenendijk op het Rhoonse Veer 4 broden. Zij haalt vervolgens op de terugweg de zak met gestolen goederen op en verbergt die met medeweten van haar vader onder de bedstede. Dan haalt zij bij Jacob Barendregt een half pond boter en betaalt de schuld van de eerder gehaalde levensmiddelen. Bij Ary Oosthoek koopt zij voor een stuiver olie en betaalt ook daar wat er nog schuldig is.

   De volgende morgen om 4 uur wordt Catalijntje door de dienaar van de justitie van haar bed gelicht en in het kasteel van Rhoon opgesloten. Voor de vierschaar verklaart Catalijntje tot haar verschoning dat zij uit armoe en honger tot dit kwaad was gekomen. Van enig mededogen is bij de vierschaar echter geen sprake, de uitspraak is dat Catalijntje wordt gestraft met de koorde " tot de dood er op volgt ".

   Uiteindelijk komt de vierschaar tot een iets mildere straf! Catalijntje wordt veroordeeld tot 25 jaar tuchthuis of in plaats van dien, bij de eerst volgende bekwame gelegenheid transport naar de Coloniën in de West Indiën. (Actum op de huize en Sloote van Roon 21 mei 1749.)

   Op 21 juli 1749 wordt Catalijntje Hordijk door de dienaar van justitie aan boord van het schip St. André gebracht, met de kapitein James Aber Crombie, om naar Nieuw Engeland getransporteerd te worden. Al die tijd had Catalijntje dus gevangen gezeten op het kasteel van Rhoon.

   De verdere lotgevallen van Catalijntje Hordijk zijn niet bekend, vermoedelijk is zij in Rhoon teruggekeerd, althans in 1778 overlijdt in Rhoon Catalijntje Hordijk: voor het luiden en doodskleed wordt ƒ 2.4,-. betaald. Daar er geen andere Catalijntje Hordijk bekend is moet het wel dezelfde zijn.

  3 kind(eren)


 5. Meeuwis Bastiaens den Broeder , *De Greup 1714 , ~Westmaas 23-12-1714 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder en Ermtje Jacobs (Ermpie Jacobse) van (der) Vliet .
   In de Group geb. Cors en Meeuwis, O. Bastiaen Meeuwisse en Adriana Willems, G. Kommertje Meeuwis en Ermtje Jacobs.


 6. Kors Bastiaans den Broeder , *De Greup 1714 , ~Westmaas 23-12-1714 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder en Ermtje Jacobs (Ermpie Jacobse) van (der) Vliet .
   In de Group geb. Cors en Meeuwis, O. Bastiaen Meeuwisse en Adriana Willems, G. Kommertje Meeuwis en Ermtje Jacobs.

   Kors BAstiaansz den Broeder, op belijdenis [in] 1744, naar Den Briel vertrokken [in] maart 1757.

  × Oud-Beijerland 4-6-1741   Willemijntje (Willemtje Theunisse) van Bokhoven , *Piershil ±1705 , ~Nieuw-Beijerland 7-3-1706 , † <1775.
      Dochter van Teunis Aartsz Bokhoven en Joosje Gerrits van der Cruijs .
   Otr. op 12-5-1741 in Oud-Beijerland.
   Korstiaan den Broeder j.m. van Westmaas en Willemtje van Bokhoven, wed. laatst van Jan Pietersz van Rees, beiden won. onder OB, hier getrouwd op 4 juni.

   Willemijntje was weduwe van (1) Maarten Konijnendijk en (2) Jan Pietersz van Rees. Bij elk had zij 2 kinderen.
   Kinderen met Kors: Adriana, Jannigje, Theuntje en Bastiaantjen den Broeder.

   Cors Bastiaansz den Broeder met zijn huisvrouw Willempje Teunis van Bokhoven en zijn 4 kinderen, Pieter, oud 17 jaar, Adriana, oud 13 jaar, Jannigje, oud 12 jaar, en Bastiaantje, oud 7 jaar, naar Den Briel, 25-2-1757.

   Dochter van Teunis Aarts van Bokhoven en Joosje Gerrits van der Kruijs, die in 1703 trouwden. Teunis was weduwnaar van Geertje Ariens Visser met wie hij in 1687 was getrouwd.

  × 1774   Dirkje Hendriks van Pel , * 1715 , ~Klaaswaal 23-12-1715 .
   Corstiaan den Broeder, wednr. van Willempje Teunis van Bokhoven, geb. te Westmaas en won. onder OB, en Dirkje Hendriksdr. van Pel, wed. van Jacob Bol, geb. te Klaaswaal en won. onder NB, att. naar NB.
   Doopdatum van Dirkje, dochter van Hendrik Bastiaans van Pelt en Erkje Abrahams van Looije.

  4 kind(eren)


 7. Neeltje Bastiaans den Broeder , *De Greup ±1716 , ~Westmaas 7-3-1717 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
   In de Group geb., Neeltje, dochter van BAstiaan Meeuwisse en Adriana Willems, doopget. Kommertje Meeuwis.
   Wsl. vóór 1734 overleden.


 8. Baertje Bastiaens den Broeder , * 1720 , ~Westmaas 14-7-1720 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
   Doopget. Kommertje Meeuwis.


 9. Soetje den Broeder , *Westmaas, Stougjesdijk 17-9-1723 , ~Westmaas 19-9-1723 .
  Get. bij de doop: Commertje Meeuwsen den Broeder .
   geboren den 17 sept. aan Stouwkens Dijk en gedoopt op de Westmaas den 19 September 1723: Soetie
   O. Baastiaan Meuwsen den Broeder, Adriana Willemse Blasbloem
   G. Kommertjen Meuwsen den Broeder


 10. Neeltjen Bastiaans den Broeder , *Greup 4-6-1733 , ~Westmaas 7-6-1733 .
  Get. bij de doop: Neeltje Antonise (Neeltje Tonis) Kamp .
   Doopget. Neeltjen Antoni Camp.


 11. Willem Bastiaans den Broeder , *Group 7-5-1734 , ~Westmaas 16-5-1734 .
  Get. bij de doop: Hubertje Hermans Burgemeester .
   Doopget. Huijbertje Hermansse Burgemeester.


 12. Willempje Bastiaans den Broeder , *Group 16-7-1735 , ~Westmaas 17-7-1735 .
  Get. bij de doop: Hubertje Hermans Burgemeester .
   Doopget. Huijbertje Hermans Burgemeester.


 13. Corstiaan Bastiaansz den Broeder , *Group 20-12-1736 , ~Westmaas 23-12-1736 .
  Get. bij de doop: Crijntje Simons (Kreijntje Simons) Vrijland .
  Corstiaan Bastiaansz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Ahrentje Corsse (Adriaentie Corsse) de Jong .
   Doopget. Crijntje Vrijland.

  × Zuid-Beijerland 30-10-1763   Claasje Bastiaans Moerkerken , *Zuid-Beijerland ±1722 , ~ 10-1-1723 .
   Otr. op 7-10-1763 .
   Claasje Moerkerken was weduwe van Joost Joosten Verrijp met wie zij diverse kinderen had gekregen. Uit haar huwelijk met Cors den Broeder had Claasje een dochter Ariaantje.

   Zij was dochter van Bastiaan Jans van Moerkerke(n) en Erkenraatje Gerrits van Houten, die op 3-10-1717 in Zuid-Beijerland in ondertrouw gingen.

   Klaasje is een verre voorouder van Mabel Wisse Smit.

   Zuid-Beijerland, 30-12-1740:
   Joost Jooste Verrijp, wedr. van Neeltje Romeij, woonende onder den Hitzert, met
   Claesje Bastiaene Moerkerken, j.d. gebooren van en woonende onder den Hitzert.

  1 kind(eren)


 14. Commertje Bastiaanse den Broeder , *Greup 26-7-1738 , ~Westmaas 3-8-1738 , † Klaaswaal 24-12-1823 .

  ×   Mattheus Hoek , * 1735 , ~Klaaswaal 6-3-1735 , † Klaaswaal 24-2-1817, [] 27-2-1817.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.