Commertje Bastiaanse den Broeder , *Greup 26-7-1738 , ~Westmaas 3-8-1738 , † Klaaswaal 24-12-1823.
Dochter van Bastiaan Meeuwisse den Broeder en Ahrentje Corsse (Adriaentie Corsse) de Jong .
Get. bij de doop: Huibertje Hermans Burgemeester .
Commertje Bastiaanse trad op als getuige bij de doop van Ariaantje Maartens Meuselaar , de doop van Commertje Visser .


× (otr Westmaas 15-4-1768)
    Mattheus Hoek , * 1735 , ~Klaaswaal 6-3-1735 , † Klaaswaal 24-2-1817, [] 27-2-1817.

RECHTSBOVEN: Commertje den Broeder en Mattheus Hoek gaven zich op 15-4-1768 in Westmaas aan om te trouwen.

Kinderen:
 1. Pleuntje Hoek , * ±1768 , ~Klaaswaal 8-1-1769 , † <9-1797 .
   Doopget. Neeltje Ponse.

   Kind gedoopt op 14-12-1791 in ’s-Gravendeel: Commertje Visser, geboren 9-12-1791 ’s Gravendeel, V: Gerrit Visser M: Pleuntje Hoek, G: Commertje den Broeder.

   Gerrit Maartens Visser was weduwnaar van Neeltje Bastiaans van der Giessen en zou in 1797 hertrouwen met Cornelia Huijge Visser. Hij had kinderen bij alle 3 zijn echtgenotes.

   N.B. In 1832 in Zuid-Beijerl. trouwden een andere Gerrit Visser met een andere Pleuntje Hoek, die een dochter was van Willem Hoek en Elisabeth Kool.
   Overl. tussen de herfst van 1791 en de herfst van 1797.

  ×   Gerrit Maartens Visser , *’s-Gravendeel 2-1-1754 , † ’s-Gravendeel 4-2-1823.
      Zoon van Maarten Gerrits Visser en Judith (Judik Paulusse) (den) Hartogh .
   Otr. op 12-1-1790 in ’s-Gravendeel.
   Kinderen van Gerrit en Pleuntje: Maaike en Commertje.
   Gerrit Maartens Visser is volgens het Registre Civic van ’s Gravendeel op 2 januari 1754 geboren.

   ’s-Gravendeel, 1790, Januarij den 12e:
   Gerrit Visser, weduwenaar van Neeltje Bast. v.d. Giessen, geb. en woonende alhier, met
   Pleuntje Matth. Hoek, j.d. geb. onder Klaaswaal en wonende alhier. Pro Deo.

   Gerrit Visser, weduwenr. van Pleuntje Matteusdr. Hoek, gebooren en woonende onder ’s-Gravendeel, en Cornelia Visser, j.d. gebooren en woonende te Puttersh. Actum Puttersh. 22e Sept. 1797.
   Gerrit werd 69 jaar oud.

  2 kinderen


 2. Bastiaan Teeuwe Hoek , * ±1770 , ~Klaaswaal 10-2-1771 .
  Get. bij de doop: Grietje Jans Schutter .
   Doopget. Grietje Schutte.
   Mogelijk is Bastiaan al vóór 1794 overleden.


 3. Arijaantje Teeuwe Hoek , *Westmaas 13-4-1773 , ~Westmaas 18-4-1773 , † Westmaas 3-10-1841 .

   Hoogstwaarschijnlijk is zij de Arijaantje Hoek die in 1793 in Klaaswaal een buitenechtelijke zoon Bastiaan liet dopen, waarbij Geertje Schutter getuige was.
   Zij werd 73 jaar oud en was weduwe van Arie Bode.

  × Strijen 8-11-1795   Arie (Arij) van Bodigem , *Nieuw-Beijerland 1765 , ~Nieuw-Beijerland 4-8-1765 , [] Strijen ±18-11-1808.
      Zoon van Arij Aries van Bodighem en Willemtje Cornelisse Faassen .
   Arij van Bodegem, weduwenaar van Jannigje de Graaf, geb. van Nieuwbeijerland, met Aarjaantje Hoek, j.d. geb. van Westmaas, en beijde wonende alhier. Kinderen o.a. Kommertje, Willemtje en Mattheus.
   Hij werd op 4-8-1765 gedoopt als zoon van Arij Aries van Bodegem en Willemtje Cornelisse Fa(a)sen, die op 23-4-1764 in Nieuw-Beijerland trouwden.

   Arie van Bodigem/Bodegom/Bode/Botichem
   Aangeving gedaan [op 18-11-1808 in Strijen] van ’t Lijk van Arij Bodegom, oud 47 jaaren, nalatende drie kinderen in huwelijk verwekt bij deszelfs huisvrouw Adriaantje Hoek.

  5 kinderen


 4. Pieter Hoek , *Klaaswaal 1780 , ~Klaaswaal 7-5-1780 , † Cillaarshoek 30-1-1844 .

  × ±1810   Willempje in ’t Veld , * 1789 , ~Cillaarshoek 24-5-1789 , † Strijen 21-1-1823.

  × Strijen 24-12-1835   Metje Vermoen , *Klaaswaal 26-3-1792 , ~Klaaswaal 1-4-1792 , † Strijen 10-1-1843.
      Dochter van Cornelis Vermoen en Jaapje van ’t Hof .
   Otr. op 3-5-1835 in Klaaswaal.
   Metje Vermoen was weduwe van Gerrit Claasse van der Linden (1793-1830); de kinderen uit dat huwelijk waren jong overleden.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.