Lijsbet (Lijbje Andriese) Brouwer , * 1745 , ~Alblasserdam 19-9-1745 , † Alblasserdam 8-10-1811.
Dochter van Andries Arijse Brouwer en Dilliaantje Wouters Spruijt .
Get. bij de doop: Anna Arienszen (Annigje Ariens) Brouwer .
Lijbje Andriese trad op als getuige bij de doop van Andries Wouters Brouwer , de doop van Jan Gerritse Stolk .


x Ammerstol 10-8-1772
    Jan Arijse Keesmaat , * 1742 , ~Alblasserdam 6-5-1742 , † Alblasserdam 4-12-1806.
x Alblasserdam 20-12-1809
    Jan Hendriks van der Kuijl , * 1743 , ~Alblasserdam 19-10-1743 , † ±1810.    

RECHTSBOVEN: Zicht op Alblasserdam in 1781

Kinderen:
 1. NN. Keesmaat , *Alblasserdam 2-4-1773 , levenloos geb. .
   Op 1773-04-2: doodgeboren kind van Jan Ariensz Keesmaat, pro deo


 2. Anna Keesmaat , * 1774 , ~Alblasserdam 17-4-1774 , † Alblasserdam 7-8-1776 (in de bermsloot voor hun huis verdronken) .


 3. Andries Jans Keesmaat , *Alblasserdam 6-5-1776 , ~Alblasserdam 12-5-1776 , † Alblasserdam 9-5-1834 .
  Get. bij de doop: Anna Arienszen (Annigje Ariens) Brouwer .
   Jan Keesmaat, Cornelia Keesmaat, Gerrit Keesmaat en Aart Keesmaat zijn de enige nagelaten kinderen van Andries Keesmaat, in leven werkman, te Alblasserdam overleden op 9-5-1834. Zij werden ald. op 4-1-1848 vermeld.
   Doopget. Anna Arijse Brouwer.

   Andries was werkman.

  x ±1810   Jannigje (Annigje Aarts) Schit , * 1781 , ~Alblasserdam 2-9-1781 , † Alblasserdam 29-6-1859.
   Kinderen: Jan, Cornelia, Aart (2x) en Gerrit.
   Doopget. Pieternelletje Schit.

   Zij was een dochter van Aart Aartsz Schit en Cornelia Gerritsen van Es.

   KLAASJE GERRITSDR. SCHIT, geboren te Abd. op 28 januari 1813, gedoopt aldaar op 10 februari 1813 (doopgetuige was Annigje Schit, e.v. Andries Keesmaat), overleden te Abd (BS) op 27 maart 1835. Klaasje was een dochter van Gerrit Aartsz. Schilt uit Alblasserdam en Dirkje Dingemans Groenevelt.

   Jannigje Smit, weduwe van Andries Keesmaat, zonder beroep, te Alblasserdam, als moeder en voogdesse over de minderjarige Aart Keesmaat, werd begin 1848 in Alblasserdam vermeld.

   In Dordrecht op 19.2.1848 compareerden:
   a) Anna Keesmaat, weduwe van Gerrit Stolk, zonder beroep, te Zwijndrecht;
   b) Johannis Woerlee, commissaris bij de nachtwacht, te Gouda, gehuwd met Geertrui Keesmaat;
   c) Jan Keesmaat Andrieszoon, werkman te Alblasserdam;
   d) Cornelia Keesmaat, ongehuwd, zonder beroep, te Alblasserdam;
   e) Gerrit keesmaat, werkman, te Alblasserdam;
   f) Jannigje Schit, weduwe van Andries Keesmaat, zonder beroep, te[??], als moeder en voogdes over de minderjarige Aart Keesmaat.
   Aart, Jan, Cornelia en Gerrit zijn de enige nagelaten kinderen van Andries Keesmaat, in leven werkman en op 9.5.1834 te Alblasserdam overleden.
   g) Jan Keesmaat Jan Willemszoon, timmerman te Alblasserdam;
   h) Grietje Zaanen, weduwe van Jan Willem Keesmaat, winkelierster te Alblasserdam, als moeder en voogdes over de minderjarigen Willem Keesmaat, Leendert Keesmaat en Johannis Keesmaat, die de neige nagelaten kinderen zijn van Jan Willem Keesmaat, in leven
   werkman, te Alblasserdam overlden op 7.6.1836.
   i) Johannis Woerlee voornoemd, als toeziend voogd over alle minderjarigen hiervoor genoemd.
   j) in tegenwoordigheid van mr. Antonie Paulus Weggeman Guldemont, kantonrechter kanton Sliedrecht, wonende te Papendrecht.
   De comparanten willen een boedelscheiding van de nalatenschap van Andries Brouwer, in leven zonder beroep, op 27.12.1847 overleden te Alblasserdam. Bij testament van 10.9.1847 had Andries tot zijn erfgenamen benoemd Anna Keesmaat en Geertrui Keesmaat, ieder voor ¼; de kinderen van wijlen Andries Keesmaat samen voor ¼; en de kinderen van wijlen Jan Willem Keesmaat samen voor ¼. De inventaris van de boedel was al opgemaakt op 4.1.1848.
   De executeur-testamentair, Gijsbert Kuijpers, griendbaas te Alblasserdam. heeft ten gunste van de boedel ontvangen ƒ 3252,08 (waaronder de lening ten laste van Cornelis Smit), en uitgegeven ƒ 693,47. er resteert dus aan geld ƒ 2558,61. De roerende goederen waren geschat op ƒ 91,55. Zodat te verdelen is totaal ƒ 2650,16. Elk van de rechthebbenden krijgt dus ƒ 662,54. Getuigen: Aart Korteland, rietdekker en Willem Slagboom, touwslager, beiden te Alblasserdam.

  5 kinderen


 4. Anna Keesmaat , * 1778 , ~Alblasserdam 14-6-1778 , † Zwijndrecht 22-6-1850 .

  x ±1798   Gerrit Pieters Stolk , *Groote Lindt 1778 , ~Groote Lindt 14-6-1778 , † Zwijndrecht 2-12-1846.

  11 kinderen


 5. Jan Willem (Willem) Keesmaat , * 1781 , ~Alblasserdam 8-7-1781 , † Alblasserdam 7-6-1836 .
  Get. bij de doop: Aaltie Keesmaat .
   Grietje Zaanen, weduwe van Jan Willem Keesmaat, winkelierster te Alblasserdam, werd ald. op 4-1-1848 vermeld als moeder en voogdes over de minderjarige Willem Keesmaat, Leendert Keesmaat en Johannes Keesmaat. Zij en Jan Keesmaat zijn de enige nagelaten kinderen van Jan Willem Keesmaat, werkman, overleden te Alblasserdam op 7-6-1836.
   Doopget. Jan Willem Baeijens, Aaltje Keesmaat.

   Willem Keesmaat diende in 1811 op Zijne Majesteit’s schip van oorlog genaamd Pacificateur. Het schip was dat jaar gelanceerd en bevatte 80 kanonnen. Het schip zou zinken in 1824.

  x Alblasserdam 25-1-1823   Grietje Saanen , *Alblasserdam 1788 , ~Alblasserdam 15-6-1788 , † Alblasserdam 22-6-1867.
      Dochter van Willem Saanen en Lijsje Marcelis .
   Get. bij het huwelijk: Lijsje Marcelis .

   Doopget. Cornelia Zanen.

   Alblasserdam, 25-1-1823 (acte nr. 1):
   - Jan Willem Keesman, jongman, oud 41 jaaren, werkman, geboren [=gedoopt] den agtste July 1781 te Alblasserdam, en aldaar woonagtig, zoon van Jan Keesmaat en Lijbjen Brouwer, beide te Alblasserdam overlede, als mede grootouders van vader en moeders zijde overleden blijken doodcedullen, ter eenre. En
   - Grietje Zanen, jonge dogter, oud 34 jaeren, zonder beroep, geboren [=gedoopt] den 15den Junij 1788 te Alblasserdam en aldaar woonagtig, dochter van Willem Zanen en Lijsje Marcelis, zonder beorep, eerst genoemde te Alblasserdam overleden en laatst genoemde aldaar woonagtig, alhier present en haare toestemming tot dit tegenwoordig huwelijk gevende, ter andere zijde.
   Grietje Zaanen en Lijsje Mercelis, weduwe van Willem Zanen, na daer toe te zijn aangemaand, verklaarden niet te kunnen schrijven of hun naam te tekenen.

   In Dordrecht op 19.2.1848 compareerden:
   a) Anna Keesmaat, weduwe van Gerrit Stolk, zonder beroep, te Zwijndrecht;
   b) Johannis Woerlee, commissaris bij de nachtwacht, te Gouda, gehuwd met Geertrui Keesmaat;
   c) Jan Keesmaat Andrieszoon, werkman te Alblasserdam;
   d) Cornelia Keesmaat, ongehuwd, zonder beroep, te Alblasserdam;
   e) Gerrit keesmaat, werkman, te Alblasserdam;
   f) Jannigje Schit, weduwe van Andries Keesmaat, zonder beroep, te[??], als moeder en voogdes over de minderjarige Aart Keesmaat.
   Aart, Jan, Cornelia en Gerrit zijn de enige nagelaten kinderen van Andries Keesmaat, in leven werkman en op 9.5.1834 te Alblasserdam overleden.
   g) Jan Keesmaat Jan Willemszoon, timmerman te Alblasserdam;
   h) Grietje Zaanen, weduwe van Jan Willem Keesmaat, winkelierster te Alblasserdam, als moeder en voogdes over de minderjarigen Willem Keesmaat, Leendert Keesmaat en Johannis Keesmaat, die de neige nagelaten kinderen zijn van Jan Willem Keesmaat, in leven
   werkman, te Alblasserdam overlden op 7.6.1836.
   i) Johannis Woerlee voornoemd, als toeziend voogd over alle minderjarigen hiervoor genoemd.
   j) in tegenwoordigheid van mr. Antonie Paulus Weggeman Guldemont, kantonrechter kanton Sliedrecht, wonende te Papendrecht.
   De comparanten willen een boedelscheiding van de nalatenschap van Andries Brouwer, in leven zonder beroep, op 27.12.1847 overleden te Alblasserdam. Bij testament van 10.9.1847 had Andries tot zijn erfgenamen benoemd Anna Keesmaat en Geertrui Keesmaat, ieder voor ¼; de kinderen van wijlen Andries Keesmaat samen voor ¼; en de kinderen van wijlen Jan Willem Keesmaat samen voor ¼. De inventaris van de boedel was al opgemaakt op 4.1.1848.
   De executeur-testamentair, Gijsbert Kuijpers, griendbaas te Alblasserdam. heeft ten gunste van de boedel ontvangen ƒ 3252,08 (waaronder de lening ten laste van Cornelis Smit), en uitgegeven ƒ 693,47. er resteert dus aan geld ƒ 2558,61. De roerende goederen waren geschat op ƒ 91,55. Zodat te verdelen is totaal ƒ 2650,16. Elk van de rechthebbenden krijgt dus ƒ 662,54. Getuigen: Aart Korteland, rietdekker en Willem Slagboom, touwslager, beiden te Alblasserdam.

   Get. bij de doop: Cornelia Jans Sanen .

  4 kinderen


 6. Deliaantje Keesmaat , * 1783 , ~Alblasserdam 11-12-1783 .
  Get. bij de doop: Maria Jans Heukelman .
   Mogelijk is zij het op 1790-4-12 aangegeven kind van Jan Keesmaat, pro deo.
   Doopget. Maria Heukelman.


 7. Geertrui Keesmaat , * 1786 , ~Alblasserdam 3-9-1786 , † Gouda 20-7-1864 .
  Get. bij de doop: Zijgje Arijse Keesmaat .
   Doopget. Sijgje Keesmaat.

   Geertrui Keesmaat werd in 1811 in Gouda vermeld.
   Als weduwe woonde Geertrui in bij haar oudste zoon Gerardus Martinus Woerlee.

   Gouda, 27-12-1805:
   Johannes Woerléé, geb. alhier, met Geertruij Keestmaat, jdr. geb. te Alblasserdam, beide wonende alhier. De Bruidegom 3:-. De Bruid acte Prodeo.

  x   Johannes (Jan) Woerlee , * ±1783 , † Gouda 2-12-1848.
      Zoon van Gerardus (Gerrit) Woerlee en Martina Brammers .
   Otr. op 27-12-1805 in Gouda.
   Hij werd 65 jaar oud.

   Johannis Woerlee, commissaris bij de nachtwacht te Gouda, gehuwd met Geertrui Keesmaat, werd in 1848 vermeld. Bij de huwelijken van zijn zoon David en zijn dochter Elisabeth Peteronella, beiden in 1849, was Johannes Woerlee reeds overleden.

   Hij was pijpenmakersknecht en woonde aan het Raam in Gouda.

   Johannes Woerlee, commissaris bij de nachtwacht, te Gouda, gehuwd met Geertrui Keesmat wordt begin 1848 vermeld.

   Volgens zijn overlijdensacte is Johannes een zoon van Gerrit Woerlee en Martina Brammert.

   In juli 1801 verkochten Gerrit Woerlee en familie
   - een huis aan de Spieringstraat in Gouda voor f505,- aan Martinus Scholte;
   - een huis aan de Kuiperstraat in Gouda voor f60,- aan Cornelis Spieringshoek;
   - een huis aan de Kuiperstraat in Gouda voor f208,15,- aan Jan Kabel;
   - 2 huisjes aan de Kees Faessens Rolwagensteeg in Gouda voor f25,- aan Hendrik van Nassau en Pieter van Veen;
   - 2 huizen resp. 3 huizen aan de kees Faessens Rolwagensteeg resp. Nieuwehaven nz. in Gouda voor f291,11,- aan Hermanus van Wijk.

   In maart 1802 verkocht Gerrit Woerlee namens zijn vrouw een huis vaan de Vuilsteeg bij de Dwarsstraat wz. in Gouda voor f209,15,- aan Abraham van Waas.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.