Thomas Thomasz Brullee , * 1655 , ~Zwijndrecht 11-4-1655 .
Zoon van Thomas Thomasz Brullee en Jannetje Stevens .


× ±1681
    Ariaantje Pieters ( Mugh) , * 1649 , ~Zwijndrecht 4-4-1649 , † >1-1707.

Afb. Walvisvaarders aan de rand van het pakijs   

Kinderen:
 1. Steven Thomasse Brullee , * ±1681 .
  Steven Thomasse trad op als getuige bij de doop van Thomas de Bondt , de doop van Cornelis Jooste de Bondt .

   Steven Thomasse Brullee was weduwnaar van Jaapje Jacobs Blom. Hij hertrouwde op 5-1-1730 (ondertrouw op 18-12-1729) in Zwijndrecht met de weduwe Jannetje Cornelis Mooijman.

  × Zwijndrecht 11-11-1703   Jaapje Jacobs Blom , * ±1680 , † <1711.

  × Zwijndrecht 10-2-1711   Neeltje Cornelisse de Bondt , * 1689 , ~Zwijndrecht 18-8-1689 , † <1730.
      Dochter van Cornelis Arijens de Bondt en Annetje Arijens Visser .
   Otr. op 16-1-1711 in Zwijndrecht.
   Steven Brullee, wed. van Jaapje Jacobs Blom, onder Swijndr., met Neeltje Corn. De Bond, j.d., wonende onder ’t Ambagt.

   Neeltje Cornelisse de Bondt was j.d. van "onder ’t Ambagt".

   Neeltje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelis Jooste de Bondt , de doop van Thomas Cornelisse Spekmes (?) , de doop van Aaltje Jooste de Bondt .

  × Zwijndrecht 5-1-1730   Jannetje Cornelisse Mooijman , * ±1685 .
   Otr. op 18-12-1729 in Zwijndrecht.
   Zij waren allebei eerder gehuwd geweest.

  2 kind(eren)


 2. Jannigje Thomasse Brullee , * ±1684 , † Zwijndrecht 3-2-1747 .

  × Zwijndrecht 23-12-1703   Joost Cornelisse de Bondt , * ±1680 , † Zwijndrecht 2-8-1753.

  14 kind(eren)


 3. Aaltje Thomasse Brullee , *Zwijndrecht ±1685 .
  Aaltje Thomasse trad op als getuige bij de doop van Thomas de Bondt , de doop van Pieter Jooste de Bondt .

  × Zwijndrecht 27-9-1711   Cornelis Cornelisse Spekmes .
   Otr. op 11-9-1711 in Zwijndrecht.
   Cornelis Cornelisse Speckmess, j.m., met Aaltje Thomas Brulee, j.d., beijde van Swijndrecht.
   Kinderen: Cornelis (2x), Thomas, Ariaantje (3x), Cornelia en Antonia.

   Aaltje Cornelis Speckmes, j.d. van Swindregt, trouwde ald op 4-11-1708 met Pieter Johannisse ’t Hart, j.m. van Meerdervoort, na een otr. op 12 okt. in Zwijndrecht.

  10 kind(eren)


 4. Pieter Thomasz Brullee , *Zwijndrecht, Meerdervoort ±1685 .
  Pieter Thomasz trad op als getuige bij het huwelijk van Dirk Soeteman , de ondertrouw van Cornelis Brullee , de doop van Thomas Isaacs van Es , de doop van Johannes (Jan Jooste) de Bondt .

   Pieter Thomasse trouwde op 29-9-1709 in Zwijndrecht met Maaijke Cornelisse van der Net. Zij hadden kinderen.

   De Mijl: "Den 11e Meij 1746 is aengeving gedaen door Pieter Brulle voor zijn zoon die zig in den huwelijken staat zouw begeven met Commerijna Bouw met verklaring dat waren gehoorende onder de onvermogende en daarom versogt acte pro deo."
   De Mijl: "Den 29e April 1746 is aengeving gedaen door Pieter Thom: Brulle van ’t lijk van Ariaentje Brulle en versogt acte pro deo."

  × Zwijndrecht 29-9-1709   Maaijke Cornelisse van der Net , *’t Ambagt ±1685 , † De Mijl 13-6-1753.
      Dochter van Cornelis van der Net en ?
   Otr. op 13-9-1709 in Zwijndrecht.
   Pieter Thomasse Brulee, j.m. van Meerdervoort, met Maijke Cornelis van der Net, j.d. op ’t Ambagt. Zij kregen zonen Cornelis en Thomas.
   De Mijl: "Den 13e Junij 1753 is aengeving gedaen door Corns. Brulee van ’t lijk van sijn moeder Marijke Brulee en versogt acte pro deo."

   Maaijke Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Thomas Isaacs van Es , de doop van Johannes (Jan Jooste) de Bondt .

  4 kind(eren)


 5. Cornelia Thomasse Brullee , * 1693 , ~Zwijndrecht 10-5-1693 .
   Cornelia, dogter van Thomas Thomasz en Ariaantje Pieters.

  × Zwijndrecht 15-9-1715   IJsack Ariens (Isac Ariens) van Es , * ±1693 .
      Zoon van Arij Isaacksz van Es en Geertruijd Pieters Swartbol .
   Otr. op 5-8-1715 in Zwijndrecht.
   Isac zal wsl. zijn geboren tussen okt. 1691 en nov. 1694.

   Deze Isac is een zoon van ARY ISAACKSZ. VAN ES(CH), ged. Zwijndrecht 1 januari 1667, j.m. van Zwijndrecht (1691), begr. Zwijndrecht 18 november 1699. Hij huwde Zwijndrecht (ondertr. Wijngaarden 27 oktober) 18 november 1691 met Geertruid Pietersdr. Swartbol, ged. Wijngaarden 22 maart 1671, j.d. van Wijngaarden (1691), overl. na 31 oktober 1715, dochter van Pieter Cornelisz. Swartbol, boer te Wijngaarden, en Aechje Geemans Bouman. Geertruid huwde 2e Zwijndrecht (ondertr. ald. 25 september) 17 oktober 1700 met Leendert Michielsz. Kool, ged. Zwijndrecht 26 april 1671, j.m. (1700), lidmaat18 te Zwijndrecht 19 april 169592, begr. Zwijndrecht april 1713, zoon van Michiel Leendertsz. Cool, rietdekker te Zwijndrecht, en Neeltje Aryensdr.

   Geertruyd Swartbol, laatst weduwe Kool, deed op 16 januari 1716 voor 200 Car. gld. transport van een huisje en erf te Meerdervoort, onderdeel uitmakend van de woning met verschillende huizen, aan haar zoon Isaac van Esch.

   Zie: ‘Kronieken’ 1999 en 2000.

  6 kind(eren)


 6. Thomas Thomasz Brullee , * 1697 , ~Zwijndrecht 14-7-1697 .
  Thomas Thomasz trad op als getuige bij de doop van Adriana Jooste (Ariaentie Jooste) de Bondt (?) , de doop van Ariaantje Brullee .
   Thomas, zoon van Thomas Thomasze & Ariaantje Pieters, attestatie gelegt na. Dordt.

  × Zwijndrecht 14-9-1721   Pieternella Florisse van der Hoep , * ±1700 .
   Otr. op 31-8-1721 in Zwijndrecht.
   Thomas Thomasse Brulle, j.m., wonende op Swijndr., met Pieternella Floris van der Hoep, j.d., wonend onder H. Ido, en ghorig alh.

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.