Adriaen Hendrisz (van den Burggraef) , * <1525 , † <1583.
Zoon van ? .


×
    Barbera Dircks , * ±1530 , † <1605.

RECHTSBOVEN: De Vijfheerenlanden

Kinderen:
 1. Sebastiaen (Bastiaen Ariens) van den Burggraef , * ±1551 , † <3-1614 .

  × <1607   Maria Florisse (Maria Floren) , * ±1555 , † <1611.

  × <5-1608   Cornelia Frederick Jochemszndr (Cornelia Frederickx) .
      Dochter van Fredrick Jochemse en ?

   Op 30-12-1609 in Lexmond compareerden Peter Cornelisz Munnick en Bastiaen Aeriensz van de Burggraeff, zich sterkmakende voor Frederick Jochemse, zijn huisvrouw vader. Zij transporteerden een hofstede in de Nes.

   Op 5-11-1611 in Lexmond maakten Bastiaen Aeriens, oudt schepen, en Cornelia Fredericks, zijn tegenw. huisvrouw, een testament op de langstlevende.

   Te Lexmond op 24-2-1614 compareren:
   - Cornelia Frederickx, weduwe van Bastiaen Aeriensz, geassiteert met Aelbert Herbertsz van Muers, wonende te Papendrecht [x Elisabeth Fredericx, dus] hear swager als gecoren voocht, tereenre, en
   - Floer Bastiaens voor hem zelf en als naeste bloetvoocht van zijn 2 onm. ½ susters Mariken en Anneken Bastiaensdr., geprocureert bij Cornelia Voors.
   - Herbert Jansz [Sprong] x Janneken Bastiaensdr.,
   - Jacob Gerrts x Aentgen Bastiaensdr. en
   - Herbert Florisz voor Aert Bastiaensz zijn neef, terandere,
   alle tesamen kinderen en erfenamen van Bastiaen Aeriensz.
   Bij de erflotinge krijgt de weduwe 1½ mergen land op Lakervelt en 3 mergen op Achthoven en de kinderen 3 mergen min 1½ hont in der hofstede, waer de weduwe nu op woont, en nog 150 gulden.

  7 kinderen


 2. Hendrik Adriaensz (van den) Burchgraef , * ±1560 , † <1625 .

   Hij was landbouwer te Lakerveld.

   Cornels van Nes, man van Maijke Hendricksdr., verdeelt op 3-6-1624 samen met haar broer Adriaen Hendricksz. de erfenis van haar vader Hendrcik Adriaensz., tegenover diens weduwe Anna Jansdr. Daarbij krijgen Cornelis en Maijke de helft van de helft van zes morgen land in Lakerveld, die ze op 19-2-1627 belasten met een hypotheek van 200 gulden en kort daarna op 20-2-1628 aan genoemde broer verkopen.

   Zie "Utrechtse Parentelen", deel 6, en ook: http://genealogie.beun.net/

   Cornelis Hendricks op de Burggraaf x Mayge, waren doopgetuigen op 10-2-1633 in Meerkerk.

  ×   Anneke Jansdr .

   Uit het testament van Anneke Jansdr. blijkt dat er een broer Jacob Jansz. is en een zuster Fijken Jansdr.

   Op 12-6-1625 in Lakerveld legateert Anna Jansdr. een perceel van 3 morgen land op Scherpenswijk bij Lakerveld aan de kinderen van haar dochter Maijke, die zelf alleen het vruchtgebruik krijgt. Het perceel was in 1606 door Anneke’s man aangekocht.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.