Jacop Tonisz (van Campen) , † Zuidewijn-Capelle ±1575.
Zoon van Tonis Dircx van Campen en Eeske .


Kinderen:
 1. Heeske Jacob Thonis van Campen .

  x <1545   Frans Jan Philipsz , † <1575.

  2 kinderen


 2. Geertken Jacob Thonis (van Campen) , † <1623 .

   Op 21-6-1644 in Capelle verkopen Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeus Janss Molengraeff, Goosen Reeders x Alitken Jans Molengraeff, Henrick Jacobs de Bie x Mecheltken Jans
   Molengraeff mede namens hun moeder en halve zus en broer, kinderen en schoonzonen van Jan Jans Molengraeff en
   Gelden Jacobs van Campen, Meerten Jacobs van Campen, Johannis Sprangers x Aertken van Campen, kinderen Jacob Willems van Campen, Philips Bollekens, Willem Joosten x
   Aertken Bollekens en Willem Bollekens, kinderen van Eeltken Willems, erfgenamen van Willem Jacob Tonis van Campen, hun grootvader, aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

  x   Jan Jansen de Oude Molengraeff , † <1623.

  1 kinderen


 3. Lijsken Jacop Thonis (van Campen) , † >2-1608 .

   Lijsken Jacop Thonis trouwde
   1) Hendrick Berbensz de Bie,
   2) Joost Joosten, huw. vóór 16-4-1594.

  x   Hendrik Berbensz de Bie , † <1595.

  x   Joost Joosten .


 4. Willem Jacop Tonis (Willem Jacob) van Campen , † <4-1626 .
   Overl. tussen 30-5-1617 en 4-3-1626.

   Zie: "Gen. Tijdschr. v. M-W-N-Brabant" 1991.

   Op 4-5-1639 in Groot Waspik was sprake van Gelden Jacopss van Campen namens zijn minderjarige broer en zus en Philip Corneliss Bullekenss en zijn broer en zus: erffgenamen van Lijsken Maertenssdochter, wed. Willem Jacopss van Campen.

   Op 15-1-1646 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift van f100 betreffende 3 hont saeijlant inde Meulenbanck tussen enerzijds Ghelden Jacopssen an Campen e.a. en anderzijds Sacharijas Janss. Ghelden Jacopssen van Campen, Meerten Jacopssen van Campen en Johannis Sprangers x Aelken Jacopssen van Campen voor ½ en Philips Corneliss Bollekens, Willem Joosten de Jongen x Aelken Corneliss Bollekens en
   Willem Corneliss Bollekens vooor ½. Erffg van Lijsken Marceliss za x Willem
   Jacop Anthonissen (in Sprang).

   Op 30-1-1652 in Groot Waspik was sprake van een vrijgift van f400 betreffende een ½ beuijtendelle, gemeen met de cooper te Sgrevelduin tussen enerzijds Meerten Jacopss van Campen en anderzijds Willem Joosten den Jongen. Meerten woont te Sprang is mede erffg van Lijsken Mertens, wed Willem Jacop Anthonissen za. (in Sprang).

  x <1580   Lijsken Meertens Glavimans , † <1629.
   Willem Jacop Anthonissen en Lijsken hadden 3 zonen: Cors, Gelden en Jacob.

   Sprang, 29-12-1628:
   Reeckeninge ende bewijs voor Jacob Handrickss de Bie van de nalatenschap van Lijsken Meertens, weduwe van Willem Jacobss van Campen, aldus gereeckent int bijwesen van Jan Dick Anthoniss x Eeltken Willemss van Campen ende Adriaen Corneliss van Esch als toesiender van Jacob Willemss van Campen weeskijnderen ende mr Swaen, secr G’Berg, x Bertruijt vander Dussen weduwe van Corstiaen Willemss van Campen.

   Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij bij desen is doende aende erffgenaemen van Lijsken Mertens, weduwe van Willem Jacobss van Campen, sedert 23-2-1634.

   Reeckeninge bewijs et reliqua voor Gelden Jacobss van Campen die hij doet aende erffgenamen van Lijsken Meertens, weduwe Willem Jacobss van Campen, sedert de reeckeninge van Jacob Hendrickss de Bie op 12-1-1638.

   Op 21-6-1644 in Capelle verkopen Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeus Janss Molengraeff, Goosen Reeders x Alitken Jans Molengraeff, Henrick Jacobs de Bie x Mecheltken Jans
   Molengraeff mede namens hun moeder en halve zus en broer, kinderen en schoonzonen van Jan Jans Molengraeff en
   Gelden Jacobs van Campen, Meerten Jacobs van Campen, Johannis Sprangers x Aertken van Campen, kinderen Jacob Willems van Campen, Philips Bollekens, Willem Joosten x
   Aertken Bollekens en Willem Bollekens, kinderen van Eeltken Willems, erfgenamen van Willem Jacob Tonis van Campen, hun grootvader, aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

   Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij bij desen is doende aende erffgenaemen van Lijsken Mertens, weduwe van Willem Jacobss van Campen, [gerekend] sedert 23-2-1634.
   In de kantlijn: overgelevert bij Jacob Hendrickss de Bie aen Philippus Corneliss Bollekens mede als voocht van sijne broeder ende suster, Beertruijt van der Dussen namens haeren man Cornelis Swaen, secr G’Berche, ende Gelden ende Merten Jacobss van Campen mede namens hun suster OP 13-1-1638.

   In Groot-Waspik is op 15-1-1646 sprake van een vrijgift tussen Ghelden Jacopssen van Campen e.a. en Sacharijas Jans. Het betreft 3 hont saeijlant inde Meulenbanck in Groot-Waspik, gelegen nabij de kerk, voor ƒ 100. Genoemd worden Ghelden Jacopssen van Campen, Meerten Jacopssen van Campen en Johannis Sprangers x Aelken Jacopssen van Campen voor ½ en Philips Corneliss Bollekens, Willem Joosten de Jongen x Aelken Corneliss Bollekens en Willem Corneliss Bollekens vooor ½. Erffg van Lijsken Marceliss za x Willem Jacop Anthonissen (Sprang).

  x ??? <1600   Mariken Wouters .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.