Jacop Tonisz (van Campen) , † Zuidewijn-Capelle ±1575.
Zoon van Tonis Dircx van Campen en Eeske .


Kinderen:
 1. Heeske Jacob Thonis van Campen .

  x <1545   Frans Jan Philipsz , † <1575.

  2 kinderen


 2. Geertken Jacob Thonis (van Campen) , † <1623 .

   Op 21-6-1644 in Capelle verkopen Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeus Janss Molengraeff, Goosen Reeders x Alitken Jans Molengraeff, Henrick Jacobs de Bie x Mecheltken Jans
   Molengraeff mede namens hun moeder en halve zus en broer, kinderen en schoonzonen van Jan Jans Molengraeff en
   Gelden Jacobs van Campen, Meerten Jacobs van Campen, Johannis Sprangers x Aertken van Campen, kinderen Jacob Willems van Campen, Philips Bollekens, Willem Joosten x
   Aertken Bollekens en Willem Bollekens, kinderen van Eeltken Willems, erfgenamen van Willem Jacob Tonis van Campen, hun grootvader, aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

  x   Jan Jansen de Oude Molengraeff , † <1623.

  1 kinderen


 3. Lijsken Jacop Thonis (van Campen) , † >2-1608 .

   Lijsken Jacop Thonis trouwde
   1) Hendrick Berbensz de Bie,
   2) Joost Joosten, huw. vóór 16-4-1594.

  x   Hendrik Berbensz de Bie , † <1595.

  x   Joost Joosten .


 4. Willem Jacop Tonis (Willem Jacob) van Campen , † <4-1626 .
   Overl. tussen 30-5-1617 en 4-3-1626.

   Zie: "Gen. Tijdschr. v. M-W-N-Brabant" 1991.

  x <1580   Lijsken Mertens Glavimans .
   Willem Jacop Anthonissen en Lijsken hadden 3 zonen: Cors, Gelden en Jacob.

   Op 21-6-1644 in Capelle verkopen Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeus Janss Molengraeff, Goosen Reeders x Alitken Jans Molengraeff, Henrick Jacobs de Bie x Mecheltken Jans
   Molengraeff mede namens hun moeder en halve zus en broer, kinderen en schoonzonen van Jan Jans Molengraeff en
   Gelden Jacobs van Campen, Meerten Jacobs van Campen, Johannis Sprangers x Aertken van Campen, kinderen Jacob Willems van Campen, Philips Bollekens, Willem Joosten x
   Aertken Bollekens en Willem Bollekens, kinderen van Eeltken Willems, erfgenamen van Willem Jacob Tonis van Campen, hun grootvader, aan Corst Corsts Glaviman, secr Cappel.

   Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Hendrickss de Bie die hij bij desen is doende aende erffgenaemen van Lijsken Mertens, weduwe van Willem Jacobss van Campen, [gerekend] sedert 23-2-1634.
   In de kantlijn: overgelevert bij Jacob Hendrickss de Bie aen Philippus Corneliss Bollekens mede als voocht van sijne broeder ende suster, Beertruijt van der Dussen namens haeren man Cornelis Swaen, secr G’Berche, ende Gelden ende Merten Jacobss van Campen mede namens hun suster OP 13-1-1638.

   In Groot-Waspik is op 15-1-1646 sprake van een vrijgift tussen Ghelden Jacopssen van Campen e.a. en Sacharijas Jans. Het betreft 3 hont saeijlant inde Meulenbanck in Groot-Waspik, gelegen nabij de kerk, voor ƒ 100. Genoemd worden Ghelden Jacopssen van Campen, Meerten Jacopssen van Campen en Johannis Sprangers x Aelken Jacopssen van Campen voor ½ en Philips Corneliss Bollekens, Willem Joosten de Jongen x Aelken Corneliss Bollekens en Willem Corneliss Bollekens vooor ½. Erffg van Lijsken Marceliss za x Willem Jacop Anthonissen (Sprang).

  x <1600   Mariken Wouters .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.