Heeske Jacob Thonis van Campen .
Dochter van Jacop Tonisz (van Campen) .


x <1545
    Frans Jan Philipsz , † <1575.
Kinderen:
 1. Gerrit Fransz ( Paep) , † Waspik 1625 .

  x ±1560   Henricksken Aerts Paep , † ±1599.

  7 kinderen


 2. Anthonis Franss (Tonis Franss) .

   Op 30-1-1568 in Capelle compareerden Gerit Franss mede namens Anthonis Franss, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Hendrick Laureijss.

   Op 25-2-1578 in Cleijn Waspik was sprake van Gerit Franss en mede als voogd van Frans Janss kinderen. Gerit Franss en Tonis Franss, voorkinderen, mede als voogd van broers en zussen, verweckt bij Aentgen Jan Mathijsdr, naekinderen.

   Gerit Franss namens Adriaen Huijbrechtss, oom (proc. 13-10-1586) en Anthonis Frans en Adriaen Franss, broers, wordt op 3-12-1594 in Cleijn Waspik genoemd.

   Op huijden desen xve julij 1594 in Capelle compareerden Jan Anthonis Luer x Theuntken Hanricks, Dierck Huijbertss mede namens sijne susters kijnderen, Jan Ariaenss x Grietken
   Jochachumsdr, Lenaert Corneliss x Geericken Jochachums, Geerit Franss, Anthonis Franss ende Adriaen Franss, Reijnert Adriaenss als mede erffgenaem van Ariaen Huijbertss ende mede als erfgenamen van Lambert Dierckss, sijnen bestevader, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Heijlwich weduwe Aert Geeldenss Meulengraaf.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.