Jacob Jacobsz Cars , † <1626.
Zoon van Jacob Corsz en Jacobjen Jacobsdr .


×
    Ariaentje Arijensdr , † >1625.
Kinderen:
 1. Jaepgen Jacobs Cars , † <1652 .

  ×   Arijen Snoeijensz (Arijen Snoeijensz de Jonge) , * ±1573 , † >8-1659.

  5 kinderen


 2. Arijen Jacobsz Cars , † <1655 .

   Berkenwoude, d.d. 19-4-1626: Ariaentgen Aryensdr., wedu van Jacob Jacobs Kam,met Jacob Aryens, haar broer en voogd, testeert en geeft aan haar oudste zoon AryenJacobs Kars: 7 morgen 4’/2hond land als zij met haar kinderen van haar man resp. vader geerfd hadden, gelegen in 15 morgen 3 hond land met huis, hof, berg, schuur in het westeinde van Achterbroek, onder voorwaarde dat Aryen Jacobs Kamzal geven aan de kinderen en erfgenamen van Ariaentge Aryensdr., zijn moeder, voor iedere morgen f 250,-en wel 2 maanden na haar overlijden, 1 morgen en dan elk jaar weer 1 morgen. Indien iemand na haar overlijden hiertegen protesteert, wordt diegene onterft en komt dat erfdeel aan de armen van Berkenwoude.


 3. Cors Jacobsz Cars .

   Berkenwoude. d.d. 15-12-1627: Kors Jacobsz., tr. aan Aryen Jans (sic!) Snoey, zijn zwager, 1/12e van 15 morgen 3 hond met huis, berg etc. gelegen in het westeinde van Achterbroek in verschillende percelen. Verkoopbrief d.d. 30-11-1627.


 4. Pieter Jacobsz Cars .

   Berkenwoude, d.d. 20-12-1628: Pieter Jacobsz. Kars, tr. aan Aryen Jacobs Kars, zijn broer, 1/12e deel van 15 morgen 3 hond etc: Nakoopbrief van 30-11-1627.


 5. Ariaentje Jacobsdr Cars .

   Ariaentje verkocht haar erfdeel in 1635.

  ×   Dirck Ariensz ( Treest) .


 6. Jannetje Jacobsdr Cars , † >1655 .

  ×   Dingeman Jacobsz .

   Dingeman Jacobsz woonde in Brandijk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.