Dirck van Clootwijck , * ±1479 , † ±1529.
Zoon van Jan Reijwaertsz van Clootwijck (?) en Elisabeth Gerrit Dircksdr van Borchgreve (?) .


x
    Lijsbeth Claes van de Velde , † ±1520.    

x ±1525
    Geertruijt Jan Doedijnsdr , † >9-1571.    

Kinderen:
 1. Elijsabet Dircks (Lijsken Dircx) van Clootwijck , † <1594 .

   In Capelle op 30-1-1544 [xxxe januarij anno xLiiij] soe hebben Jan van Clootwijc Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder, lant hen aenbestorven nae doode van mr. Gerijt van Clootwijck, hun oom saliger. Betaald wordt via een wilkeur.

   Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxvje dach van junio [in Capelle]
   soe is voer ons ghecomen Dirick Michielss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende namens Adriaen Janss van
   Emmichoven ende zijn bruers ende susters. Adriaen ende Adriaen Janss zitten dieper in de wilkeur dan Claes van Clootwijck.

   Opten xvije januarij 1564 compareerden [in Capelle] Huijbrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Maess, schout.
   Toegevoegd: Cornelis Anthoniss namens Elisabeth van Clootwijck, weduwe van Huijbrecht Adriaensz, is voldaen door Huijbrecht Arienss Moets op 21-10-1569.

   Lijsbeth van Clootwijck ende gaff over met eender vrijer ghiften als recht is Huijbert
   Adriaenss op 30-9-1569 in Capelle.

   Op huijden desen 20e meij 1585 compareerden [in Capelle] Wouter Geritss de Roij ende gaff over met eenen verlije so als recht is Lijsken Dircx van Clootwijckdr weduwe Cornelis van Rosendael.

   Op huijden desen 17e julij 1593 compareerden [in Capelle] Elijsbet van Clootwijck Dircks ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Eodem anno et die [24e septembris anno 1601 in Capelle] compareerden Elisabet van Clootwijck Dircksdr., weduwe Cornelis van Roosendael?, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo rechtis Joachim Adriaenss.

   Op huijden den vije desembris 1590 compareerden [in Capelle] Elijsbet van Clootwijck, weduwe Cornelis van Roosendael, met Jochum Adriaenss als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.

  x   Huijbrecht Arienss Hendricss Maes , † <1570.
      Zoon van Adriaen Hendrick Willemsz ( Maes) (???) en ?

   Huijbrecht Arienss Maes Hendricss.

   Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xx-e dach van april [in Capelle] soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

   Soort akte: vrijgift. Datum: 2-8-1571. 1e Comparant: Dierck Huijbrechtss Maes. 2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss Maes. Plaats: Sgrevelduijn Waspik.

   In Capelle op 10-7-1595 compareerden Aert Gheemanss, Frans Gheemanss, Anthonis den Jonghen x Alit Frans, mede namens Ariaen Franss ende Adriaen Bastiaenss, Jan Mathijss, mede namens Lenaert Hanrickss, Dierck Huijbertss vander Maes, mede namens Elijsbet van Clootwijck, ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck.

   Op huijden desen xe julij anno xvc xcv [in Capelle] compareerden Aert Gheemanss, Frans Gheemanss, Anthonis den Jonghen x Alit Frans mede namens Ariaen Franss ende Adriaen Bastiaenss, Jan Mathijss, mede namens Lenaert Hanrickss, Dierck Huijbertss vander Maes mede namens Elijsbet van Clootwijck ende gaven over met eender vrijer ghiften soo recht is Adriaen van Clootwijck.

   Int jaer ons heeren xvc ende xxxvij opten xxx-e dach van april [in Capelle] soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

   --
   N.B. De kinderen Adriaen, Anneken en Dirck zijn wsl. kinderen van Huijbrecht HENRICKSZ. Maes, níet van deze Huijbrecht.

  x >1563   Cornelis van Rosendael , † <1586.


 2. Jan Dircxz van Clootwijck .

   Jan van Clootwijck Dircxz wordt in Capelle vermeld op 26-1-1548 (xvc xLviij) samen met Adriaen van Clootwijck Diricxz.

   Opten xxije mert int jaer ons heeren xvc ende xLj [in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircx zoen ende heeft geloeft ende verwilcuert op allen dat gheen dat hij heeft, vercrijgt ende aenbestorven mach meester Gherijt van Clootwijck Jansz, priester ende pastoer van Cappel, zijnen oom, dat hij niet vercopen tec sal alxulken thiende als meester Gherijt van Clootwijck overgedragen heeft Jan voorss.

   Den vje meij anno xLv [in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz mede namens
   Jacop Peters, sijn zwager, ende Adriaenken, zijn suster ende heeft over gegeven met eenen
   verlije zoe recht is Cornelis henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.
   Op 11-4-1551 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck, zijnen broeder.

   Opten xxxe octobris anno xLv [in Capelle] soe zijn voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz ende Jacop Peterss als voicht van zijn vrouw ende hebben over gegeven met eender vrijer giften
   zoe recht is Adriaen Jacopss Verlou tbv Adriaen Peterss weeskijnt.

   In Capelle op 23-2-1546 [xLvj] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Diricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Diricxz, zijn broeder.


 3. Ariaentken Dirck van Clootwijck .

   Opten vije novembris anno xLij [in 1542 in Capelle] soe zijn voer ons gecomen Jan van Clootwijck Dircxz, Jacop Peterss x Neelke Dircxzdr, Elizabeth Dircxzdr mede namens Adriana Dircxzdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz, hun deel van lant als Dirck van Clootwijck, hen vader saliger, gecoft heeft van jincfrou Barbara met haeren kijnderen.

   In Capelle op 30-1-1544 [xxxe januarij anno xLiiij] soe hebben Jan van Clootwijc Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck
   van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder, lant hen aenbestorven nae doode van mr. Gerijt van Clootwijck, hun oom saliger. Betaald wordt via een wilkeur.

   Den vje meij anno xLv [in 1645 in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz mede namens Jacop Peters, sijn zwager, ende Adriaenken, zijn suster, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Cornelis henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.
   Op 11-4-1551 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck, zijnen broeder.

   Opten xxe meij anno xLvj [in 1546 in Capelle] soe is voer ons comen: Adriaen Emontsz. x Ariaenken Dirck van Clootwijcxdr. ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Janss Dudijn.

  x ±1543   Adriaen Emontsz .


 4. Cornelia Dircks (Neelke Dircxzdr) van Clootwijck , † <1541 .
   Zie: http://www.mijn-genea.nl/genea/member/oosterling/dirck-adriaense-van-clootwijck/5392116

   Opten vije novembris anno xLij [in 1542 in Capelle] soe zijn voer ons gecomen Jan van Clootwijck Dircxz, Jacop Peterss x Neelke Dircxzdr, Elizabeth Dircxzdr mede namens Adriana Dircxzdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz, hun deel van lant als Dirck van Clootwijck, hen vader saliger, gecoft heeft van jincfrou Barbara met haeren kijnderen.

  x   Jacop Peterss .

   In Capelle op 30-1-1544 [xxxe januarij anno xLiiij] soe hebben Jan van Clootwijc Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck
   van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder, lant hen aenbestorven nae doode van mr. Gerijt van Clootwijck, hun oom saliger. Betaald wordt via een wilkeur.

   Den vje meij anno xLv [in 1545 in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz mede namens Jacop Peters, sijn zwager, ende Adriaenken, zijn suster, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Cornelis henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.
   Op 11-4-1551 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck, zijnen broeder.


 5. Thoenken Dirck van Clootwijck .

   Thoenken Dirck van Clootwijcxdr.

   Opten xxxe januarij anno xLiiij [in 1544 in Capelle] soe zijn voer ins comen Adriaen Janss van Emmechoven x Thoenken Dirck van Clootwijcxdr, Jan van Clootwijck Dircxz, Jacop Peterss x Cornelia Dirck van Clootwijcxdr ende Elijzabeth Dirck van Clootwijcxdr samen namens Adriana Dirck van Clootwijcxdr, hen suster, ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijc Dircxz, hen brueder.

  x   Adriaen Janss van Emmichoven .

   Den xxiije novembris anno xLj [in 1541 in Capelle] soe is voer ons gecomen Adriaen Janss van Emmechoven ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck
   Dircxzoen. Betaald wordt via een wilkeur.


 6. ? Claes Dircksz van Clootwijck , † ±1531 .

   Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xxvje dach van junio [in Capelle]
   soe is voer ons ghecomen Dirick Michielss ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck ende namens Adriaen Janss van
   Emmichoven ende zijn bruers ende susters. Adriaen ende Adriaen Janss zitten dieper in de wilkeur dan Claes van Clootwijck.


 7. Adriaen Diricxss van Clootwijck , * ±1495 , † ±1556 .
   ADRIAEN VAN CLOOTWIJCK is overleden tussen okt. 1556 en 1-12-1556 (i.p.v. 14.6.1557).

   Opten eersten decembris anno xvc ses ende vijftich [in Capelle] is voor ons gecomen Jan Claess Schere, Hendrick Adriaensz Back ende Huijbrecht Hendricsz van Vlijmen ende gaven over met eender vrijer
   giften als recht is Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck hun deel van een stuck land aengecomen van Reijnier Reijnertsz.
   Schatting.

   Adriaen van Clootwijck Dircxz. Kinderen: Dirck, Adriaen en Elijsbet. In 1542 was Adriaen schout te ’s-Gr.-Capelle.

   Opten lesten april anno xLiiij [in Capelle] soe hebben Adriaen van Clootwijck met zijn adherenten, ter eenre, ende Henrick Ghijbrechtsz Paijman, ter anderen zijde, haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

   Opten vierden dach in julio anno xLiiij [in Capelle] soe heeft Cornelis Janss namens voerss heeft over gegeven met eenen velije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Jan Henrick Maess. Betaald wordt via een wilkeur door Jan Henrick Maess.

   Opten xxe julij anno xLiiij [in Capelle] soe hebben Hubrecht Adriaenss, Cornelis Willem Peterss, Aert zijn brueder, Dingenken ende Peterken, hen susters, ende hebben over gegeven met eenen verlije zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dircxz. Betaald wordt via een wilkeur aen Willem Peterss erffgenamen.

   Opten xxe octobris anno xLiiij [in Capelle] soe zijn voor ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, Adriaen Henrickz ende Claes Janss Vos ende hebben haer lotinge ende deijlinge aengebrocht.

   Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxvj opten xve dach van maij [in Capelle] zoe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss die Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

   Den vje meij anno xLv [in 1545 in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircxz mede namens Jacop Peters, sijn zwager, ende Adriaenken, zijn suster, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoe recht is Cornelis henricxz. Betaald wordt via een wilkeur.
   Op 11-4-1551 draagt Jan over aen Adriaen van Clootwijck, zijnen broeder.

   Opten xve junij anno xLv [in Capelle] soe is voer ons comen Henrick Henrick Baijenss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Dircxz ende Adriaen van Waelwijck.

   In Capelle op 23-2-1546 [xLvj] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Diricxz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Diricxz, zijn broeder.

   Opten xiijen dach in junio anno xLviij [in Capelle] soe Thonis Rommen aengenomen van Adriaen Tonisz ende Adriaen van Clootwijck mede namens brueders ende suster de bruijckweer van zeekere dellen.

   Peeter Gerit Andriesse koopt op 1-5-1617 van de erfgenamen van Adriaan van Clootwijck hun helft van het land met huis en boomgaard„ daer Adriaan van Clootwijck in sijn leven op plachtewonen", van de Hogevaart westwaarts tot de 42 geerden toe.

   Te Capelle op 9-4-1548 [anno xLviij] soe heeft mr Adriaen van Strien, cum tutore spetialicken geconstitueert Adriaen van Clootwijck Dircxz omme te vercoopen seeckere erffenisse, gecomen van Willemken Simonsdochter, die penningen daervan comende te belenen? ende overdracht van dien te doen.

   Opten xje februarij anno xLiiij [in Capelle] soe hebben Mathjijs Willemss ende Adriaen Jan Gerijtss gecoren van Hubrecht Adriaenss ende Adriaen Adriaenss ter eenre ende Adriaen van Clootwijck Dircx ende Henrick Ghijsbrechtszoen Paijman gecoren van Tonis Janss van
   Staeck x Sijken Adriaensdr ter andere zijde. Zij sluiten aan accoord.

   In eodem anno et die [xv hondert ende xxxvj (1536) opten xe dach in februario in Capelle] soe zijn voer ons ghecomen: Claes Janss, Mathijs Janss ende Peter Janss ende hebben over ghegeven met eender vrijer ghiften zoe recht is Adriaen van Clootwijck Dirckss.

   In eodem anno et die [xv hondert ende xxxvj (1536)opten xve dach van maij in Capelle]zoe is voer ons ghecomen Adriaen Thoniss die Leeu ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

   In eodem anno et die [xvc ende xxxvij (1537) opten vijften dach van februario in Capelle] soe is voer ons ghecomen Jan Claes Zeeben ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxsz tbv Dirick van Clootwijck naekijnderen.

   In eodem anno et die [xvc ende xxxvij (1537) opten xxxe dach van april in Capelle] soe is voer ons ghecomen Huijbert Adriaenss ende heeft hem bedanckt van Adriaen van Clootwijck, zijn zwager, goeder bethalinghe ende rekeninghe.

   In eodem anno et die [xvc ende xxxix (1539) opten xxixe dach in maij in Capelle] soe zijn voer ons ghecomen Willem Rommen ende Thonis Rommen ende heeft gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

   In eodem anno et die [xvc ende xL (1540) opten iije dach in april in Capelle] soe zijn voer ons comen Willem Rommen ende Wijn Gheritss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss. In eodem anno et die soe zijn voer ons comen Willem Rommen ende Wijn Gheritss ende hebben gheloeft ende verwilcuert schuldich te zijn Adriaen van Clootwijck Diricxss.

   Opten xiije dach octobris anno xvc xLvij soe zijn [in Capelle] geaccordeert Adriaen van Clootwijck Dircxz namens
   de kinderen van Dirck vanden Merwern, ter eenre, ende Thonis Baijensz ter anderen zijden.

  x <1541   Anna Adriaen Janss (Anneken Adriaensdr) , † >11-1557.
   Overleden ná 10-12-1557.

   Opten viije dach in augusto anno xLv [in 1645 in Capelle] soe zijn voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, onsen richter, ter eenre, ende Anna Adriaen Janssdr., zijn vrouw, met Henrick
   Ghijsbrechtsz Paijman, als voicht, ter anderen zijde. Zij maken hun testament.

   Capelle, 16-11-1556: Jan Claess Schere, Hendrick Adriaensz Back ende Huijbrecht Hendricsz van Vlijmen endegaven over met eender vrijer giften als recht is Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck hun deel van een stuck land aengecomen van Reijnier Reijnertsz".

   Opten xxje januarij xvc acht ende vijftich in Capelle:
   - compareerden Jan Hendricsz van Baerdwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck Dircsz.
   - compareerden Hendrick Mertensz van Vlijmen ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck sijn huijsvrouw.

   Opten viije dach in augusto anno xLv [in Capelle] soe zijn voer ons comen Adriaen van Clootwijck Dircxz, onsen richter, ter eenre, ende Anna Adriaen Janssdr zijn vrouw met Henrick Ghijsbrechtsz Paijman als voicht ter anderen zijde. Zij maken hun testament.

  3 kinderen


 8. ? Maijke Dircks (van Clootwijck) , *’s-Grevelduin-Capelle ±1530 , † >1593 .

  x   Adriaen Gerrits de Roij , † <10-1588.

  x   Adriaen Willemse Smidt .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.