Jan Reijwaertsz van Clootwijck , † ±1528.
Zoon van Reijwaert Adriaensz (Reijmbert Adriaensz) van Clootwijck en Willemke Willemsdr van Nederveen (?) .


x
    Elisabeth Gerrit Dircksdr van Borchgreve .
Kinderen:
 1. ? Jan Jansz van Clootwijck , † ±1542 .


 2. Adriana Jansdr van Clootwijck .

   Willem Willemsz. is getrouwd met Adriana, dochter van Jan van Clootwijck (Reinersz.).

   Op 22.3.1547 wordt Zeger van Clootwijck Jansz. beleend met een perceel in Zandwijk, een Arkels leen.

   Op 19.10.1565 wordt Nicolaes Dircksz., schout van Rijswijk, met land beleend, voor Adriana, dochter van Jan van Clootwijck, gehuwd met Willem Willemsz. te Giessen, bij dode van Zeger, haar broer.
   Ook een Emmichovens leen, 3* morgen in Almkerk genaamd de
   Nootkamp,komt van de Van Clootwijcks bij Willem Willemsz. terecht.
   Op 8.2.1536 wordt Jan van Clootwijck Reinerszn. ermee beleend, op 4.2.1550 Janneke van Clootwijck voor haar zoon Pieter van Clootwijck Janszn., en vervolgens op 28.3.1560
   Willem Willemsz. voor zijn zoon Jan.

  x   Willem Willemsz , † <1580.

   WILLEM WILLEMSZ., overl. vóór 18.11.1579, was hoogdijkheemraad van Altena op 18.11.1573. Hij werd als onmondige 12.9.1515 beleend met de 6 morgen land.
   Hij tr.ADRIANA, d.v. Jan van Clootwijck.
   Uit dat huwelijk:
   1. WILLEM WILLEMSZ.de jonge,vermeld 28.12.1565.
   2. JAN WILLEMSZ., overl.voor 25.7.1585, heemraad van Giessen 6.9.1579, wordt 10.12.1579 beleend met de 6 tnorgen.
   3. ADRIAEN WILLEMSZ., vóór 25.7.1585, erfde de 6 morgen van zijn broer Jan.
   4. WILLEMKE WILLEMSDR.
   5. ADRIANA WILLEMSDR.tr. JAN HUGEN ADRIAENSZ.,die op 18.5.1554 wordt beleend met de drie morgen in Giessen.
   6. WOUTERKE WILLEMSDR.
   Zie: Gen. Tijdschr. voor MW-Brabant 1992.

  6 kinderen


 3. Zeger Jansz van Clootwijck , † 1565 .

   Op 22.3.1547 wordt Zeger van Clootwijck Jansz. beleend met een perceel in Zandwijk, een Arkels leen.
   Op 19.10.1565 wordt Nicolaes Dircksz., schout van Rijswijk, met land beleend, voor Adriana, dochter van Jan van Clootwijck, gehuwd met Willem Willemsz. te Giessen, bij dode van Zeger, haar broer.


 4. Reijwaert Jansz (Reijvert Jansz) van Clootwijck , * ±1470 , † ±1535 .
   Schatting.

   Hij had wsl. kinderen Jan, Zweer en Anna.

  3 kinderen


 5. Gerijt Jansz van Clootwijck , * ±1475 , † ±1542 .

   Gerijt van Clootwijck, priester ende pastoer tot Cappel.

   Opten xxije mert int jaer ons heeren xvc ende xLj [in Capelle] soe is voer ons comen Jan van Clootwijck Dircx zoen ende heeft geloeft ende verwilcuert op allen dat gheen dat hij heeft, vercrijgt ende aenbestorven mach meester Gherijt van Clootwijck Jansz, priester ende pastoer van Cappel, zijnen oom, dat hij niet vercopen tec sal alxulken thiende als meester Gherijt van Clootwijck overgedragen heeft Jan voorss.

   In Capelle in novembris anno xLiij soe zijn voer ons comen Tonis Corneliss ende Jacop Ghijsbrechtsz ende hebben over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz lant hen aenbestorven nae doode van mr Gerijt van Clootwijck saliger.


 6. ? Dirck van Clootwijck , * ±1479 , † ±1529 .

  x   Lijsbeth Claes van de Velde , † ±1520.

   Ze wordt na dode van haar vader beleend met tienden in Zuidewijn-Capelle op 4.5.1516, eerder van de familie Van Nederveen.

  x ±1525   Geertruijt Jan Doedijnsdr , † >9-1571.
   Overl. na 9.10.1571.

   Geertruijt Jansdr. Doedijns hertrouwde vóór 26-11-1531 met Adriaen Verton.

   Gertruit Doudi(n)s Jans dochter, overl. ná 9-10-1571, begr. Geertuidenberg 15..[verder niet ingevuld], tr.
   (1) Dirck Jansz van Clootwijck,
   (2) vóór 26-11-1531 Adriae(n) Verlow Jacobs, burgemeester van
   Geertruidenberg 1534 en 1553, overl. 11-4-1514 (moet vermoedelijk 1563 zijn)
   Zij woonde aan de noordzijde van de Venestraat in het pand dat in in 1783 logement “de Witte Swaan” genoemd. In 1577 verkopen de kinderen en erfgenamen het huis aan de Venestraat.

   Een familie Doedijns wordt beschreven in het Gen. Tijdschr. voor MW-Brabant 2001 en 2004.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.