Quirijn Cornelisz Clootwijck , * ±1527 .
Zoon van Cornelis Beerntsz Clootwijk en Cornelie Heijndricxdr (Neeltgen Cornelis) .


Kinderen:
 1. ?? Cornelis Crijensz Clootwijck .


 2. ?? Anne Quirijnen Clootwijck , † <12-9-1640 .

  x ±1590   Maerten Rochusz (van der Gijp) , † <1-4-1615.
   Hij overleed tussen 9-12-1607 en maart 1615.

   Maerten was gegoed in Smeetsland onder West-IJsselmonde.
   Mogelijk was hij een zoon van Rochus Cornelisz te Oost-Barendrecht.
   Van hem stamt een geslacht Van der Gijp.


 3. ?? Jacob Crijnen ( Clootwijck) , * ±1565 , † ±1639 .
   Overl. tussen 1638 en 29-5-1640.
   Geb. ca. 1565-1570.

   In 1626 vermeld bij de 1000e Penning van Barendrecht.

   Jacob Quirijsz was boer te Oost-Barendrecht, landeigenaar in Oost- en West-Barendrecht e landhuurder in de Ziedewij.

   Jacob Krijnen/Quirijns/Crijnensz. wordt op 1-2-1614 genoemd als man en voogd van Geertruijt Aeldertszdochter. Zij ontvingen toen uit de erfenis van haar ouders teersten Caevel onder den Blaeck groet den nomber van twee mergen een hondt twee ende tnegentich roeden en zou daarbij geld ontvangen van Adrijaen Eeldertsz. en van Harman Ploenensz.

  x   Geertruijt Ellaerts (Geertgen Allerden) , *Rijsoord (ZH) ±1570 , † 1632, [] Barendrecht 30-4-1632.
      Dochter van Ellaert Pietersz en Maergen Adriaens Jacob .
   Otr. op 25-5-1593 in Rijsoord (ZH).
   Jacob Quirijns, uijt Barendrecht, en Geertgen Ellaertsdr., van Rijsoirt, "bescheet gegeven om te trouwen".
   Haar weduwnaar is hertrouwd in de zomer van 1633.

   Zij is een dochter van Maergen Adriaens Jacob en Ellaert Pieterz, boer aan de Droogendijck onder Ridderkerk, taxateur van de 10e Penning, heemraad van Ridderkerk.

  x Barendrecht 17-7-1633   Wijven Leenderts , † >17-12-1634.
   Otr. op 2-7-1633 in Rotterdam.
   Wijven Leenderts was weduwe van Pieter Dirixz, wonende te Zevenhuizen. Wijven werd geassisteerd door Thonis Pietersz van der Leeuw en Arent Spies, haar voogd.
   Jacob Crijnen werd geassisteerd door zjn oudste zoon, Crijn Jacobss, Hendrick Mertenss, zijn zusters zoon, en zijn zwager Herman Pleunen.
   Jacob Crijnen herriep op 3-8-1635 de akte van huwelijkse voorwaarden, alsmede zijn testament.

  7 kinderen


 4. ?? Aert Crijnensz Clootwijck , * ±1570 , † ±1647 .

  x ±1592   Joosken Jans , * ±1542 , † ±1610.
   Overl. tussen 20-8-1607 en 1612.

  x 1613   Maria Jans (Mariken Jans) , † ±1625.

  x >1626   Pluntie Jans , † <22-5-1648.
   Zij hadden een kind, onmondig op 22-5-1648.

   Mogelijk een dochter van Jan Cleijsz, boer te Groote Lindt.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.