Reijwaert Adriaensz (Reijmbert Adriaensz) van Clootwijck .
Zoon van Adriaen Jan Aentszn (Adriaen Jan Arntsz) (van Clootwijck) en NN. Reijmbertsdr .


x ?
    Willemke Willemsdr van Nederveen .
Kinderen:
  1. Jan Reijwaertsz van Clootwijck , † ±1528 .

    x   Elisabeth Gerrit Dircksdr van Borchgreve .

    6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.