Gijsbert Cornelisz Clop , † ±1649.
Zoon van Cornelis Gijsen Clop .


x <1606
    Huijbertgen Cornelisse Bouman , * ±1580 , † Hardinxveld <4-4-1644.
Kinderen:
 1. Annegien Gijsbertsen Clop .

   Zij was gehuwd met Hendrick Jansen van der Lusdonk uit Poederooijen.

   Hardinxveld,13-4-1650:
   - Jan Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Bastiaen Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cuijnder Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Dirck Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cornelis Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Hendrick Janssen VAN DER LUSDONCK, won. te Pouderoijen X Annegien Ghijsbertse CLOP, en
   - Cornelis Cornelise BOUMAN (schepen alhier) als oom en voogd van Bastiaentien Ghijsbertse CLOP; Allen kinderen en erfgenamen van Ghijsbert Cornelise CLOP za X Huijbertien Cornelis za, in leven won te Hdvt; zij delen de erfenis van hun ouders als volgt: 1. Jan Ghijsbertse CLOP 7h op Boven Hdvt in ‘Breeweijs weer’, aan 2 stukken, het ene stuk
   genaamd ‘de voorste dwarsakker’ en het andere stuk genaamd ‘de akker achter de quellinghe’ met het oosterse eind v/d thiendeweg,
   2. Bastiaen Ghijsbertse CLOP, een buitendijkse griend i/d Bovenpolder van Hdvt, voor Pieter Vlis weer: nog in ‘Jan Reijers weer’ binnen de thiendeweg de griend,
   3. Cuijnder Ghijsbertse CLOP 5h in ‘Breeweijs weer’: nog de buitendijkse put voor ‘Schaerlaeckens weer’: nog het huis en het erf waarin Cuijnder nu woont,
   4. Dirck Ghijsbertse CLOP de hoocht a/d nz v/d Santwetering groot 3h mede in ‘Breeweijs weer’: nog de avelinghe in ‘Cornelis Claessensz weer’, v/d thiendeweg af t/d 42roeden v/d hogedijk,
   5. Cornelis Ghijsbertse CLOP 7h achter de hoocht i/h ‘Breeweijs weer’,
   6. Hendrick Janssen 600 cg,
   7. Bastiaentien Ghijsen 8h i/h ‘Breeweijs weer’ a/dlandscheiding.

  x   Hendrick Jansen van der Lusdonk , * ±1615 , † >1663.

   Hendrick zou een zoon zijn van Jan Henrick van der Lusdonck.
   Hendrick had een zoon Jan, die nakomelingen had.

  1 kinderen


 2. Dirck Ghijsbertse (Dirck Gijsen) Clop , † >6-1660 .

   Hardinxveld, 24-7-1660:
   Dirck Gijsen CLOP, won. alhier, transp. aan zijn broer Cuijndert Gijsen CLOP, schepen alhier, 3h op de Bovenpolder voor een weer lands genaamd Cornelis Claesen weer, genaamd Bakermans avelinge, ow de avelinge toebehorende Jan Gijsen CLOP en ww Neel Vincken avelinhge, strekk v/d Hogedijk nw t/d 2e wetering, etc.

   Hardinxveld, 19-5-1658:
   Dirck Gijsbertsen CLOP, won. alhier, verkl. schuldig te zijn aan Maerten Coensen ROSSUM, timmerman won te Giesdsen-Nieuwkerk, 300 cg geleendgeld tegen 5% jaarlijks, te nemen uit 3h land ofte avelinge gelegen voorn Cornelis Claesen weer, genaamd Bakermans avelinge, ow de avelinge toebehorende Jan Gijsen CLOP en ww Neel Vincken avelinge, strekk v/d Hogedijk af tot nw t/d 2e wetering.

   Hardinxveld,13-4-1650:
   - Jan Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Bastiaen Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cuijnder Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Dirck Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Cornelis Ghijsbertse CLOP voor hem zelf,
   - Hendrick Janssen VAN DER LUSDONCK won te Pouderoijen X Annegien Ghijsbertse CLOP en
   - Cornelis Cornelise BOUMAN (schepen alhier) als oom en voogd van Bastiaentien Ghijsbertse CLOP; Allen kinderen en erfgenamen van Ghijsbert Cornelise CLOP za X Huijbertien Cornelis za, in leven won te Hdvt; zij delen de erfenis van hun ouders als volgt: 1. Jan Ghijsbertse CLOP 7h op Boven Hdvt in ‘Breeweijs weer’, aan 2 stukken, het ene stuk
   genaamd ‘de voorste dwarsakker’ en het andere stuk genaamd ‘de akker achter de quellinghe’ met het oosterse eind v/d thiendeweg,
   2. Bastiaen Ghijsbertse CLOP, een buitendijkse griend i/d Bovenpolder van Hdvt, voor Pieter Vlis weer: nog in ‘Jan Reijers weer’ binnen de thiendeweg de griend,
   3. Cuijnder Ghijsbertse CLOP 5h in ‘Breeweijs weer’: nog de buitendijkse put voor ‘Schaerlaeckens weer’: nog het huis en het erf waarin Cuijnder nu woont,
   4. Dirck Ghijsbertse CLOP de hoocht a/d nz v/d Santwetering groot 3h mede in ‘Breeweijs weer’: nog de avelinghe in ‘Cornelis Claessensz weer’, v/d thiendeweg af t/d 42roeden v/d hogedijk,
   5. Cornelis Ghijsbertse CLOP 7h achter de hoocht i/h ‘Breeweijs weer’,
   6. Hendrick Janssen 600 cg,
   7. Bastiaentien Ghijsen 8h i/h ‘Breeweijs weer’ a/dlandscheiding.

  x ? <1647   Aeltien Jans , * ±1625 .
   Dirck Gijsen Klop liet met Aeltien Jans in de periode 1646-1661 o.a. de kinderen Neeltien, Gijsbert, Geertruijd en Jan dopen.

  7 kinderen


 3. Cornelis Ghijsbertse Clop , † >1665 .

   Hardinxveld, 13-4-1650:
   Jan Ghijsbertse CLOP voor hem zelf, Bastiaen Ghijsbertse CLOP voor hem zelf, Cuijnder Ghijsbertse CLOP voor hem zelf, Dirck Ghijsbertse CLOP voor em zelf, Cornelis Ghijsbertse CLOP voor hem zelf, Hendrick Janssen VAN DER LUSDONCK won te Pouderoijen X Annegien Ghijsbertse CLOP en Cornelis Cornelise BOUMAN (schepen alhier) als oom en voogd van Bastiaentien Ghijsbertse CLOP, allen kinderen en erfgenamen van Ghijsbert
   Cornelise CLOP za X Huijbertien Cornelis za, in leven won te Hdvt;
   Zij delen de erfenis van hun ouders als volgt:
   1. Jan Ghijsbertse CLOP 7h op Boven Hdvt in ‘Breeweijs weer’, aan 2 stukken, het ene stuk genaamd ‘de voorste dwarsakker’ en het andere stuk genaamd ‘de akker achter de quellinghe’ met het oosterse eind v/d thiendeweg,
   2. Bastiaen Ghijsbertse CLOP, een buitendijkse griend i/d Bovenpolder van Hdvt, voor Pieter Vlis weer: nog in ‘Jan Reijers weer’ binnen de thiendeweg de griend,
   3. Cuijnder Ghijsbertse CLOP 5h in ‘Breeweijs weer’: nog de buitendijkse put voor ‘Schaerlaeckens weer’: nog het huis en het erf waarin Cuijnder nu woont,
   4. Dirck Ghijsbertse CLOP de hoocht a/d nz v/d Santwetering groot 3h mede in ‘Breeweijs weer’: nog de avelinghe in ‘Cornelis Claessensz weer’, v/d thiendeweg af t/d 42 roeden v/d hogedijk,
   5. Cornelis Ghijsbertse CLOP 7h achter de hoocht i/h ‘Breeweijs weer’,
   6. Hendrick Janssen 600 cg,
   7. Bastiaentien Ghijsen 8h i/h ‘Breeweijs weer’ a/d landscheiding.

   Een Huijbertje Cornelis Klop was samen met Jan Leendertse op 22-5-1718 in Giessen-Oudekerk getuige bij de doop van Leendert, zoon van Arie Leendertse en Dorothea Goverts, die weduwe was van Arie Pieters.

   N.B. Het was een andere Cornelis Gijsen Clop, de gehuwd was met Willempjen Jans.


 4. Jan Ghijsbertse (Jan Gijssen) Clop , * ±1610 , † Hardinxveld 2-6-1678 .

  x   Aertgen Claes , * ±1615 , † <1641.

   Aertgen Claes had een broer Cornelis Claesz.

   Hardinxveld, 22-12-1640:
   Jan Gijsen CLOP, wdr. van Aertgen Claes, te eenre, en Cornelis Claesz., als oom en bloedvoogd v/d weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, genaamd Eijmbert Jansz en Huibertgen Jans, te andere. Deling v/d moederlijke goederen als volgt: de vader erft alles maar moet kinderen opvoeden en uitreiken op 18-jarige leeftijd 3 rijksdaalders.

  x ±1641   Niesgen Claes .

  11 kinderen


 5. Cuindert Gijsen (Cuijnder Gijssen) Clop , * >1610 , † Hardinxveld ±13-9-1696 .
  Get. bij de overl. aangifte: Paulus Pietersz Bakker .

   Cuijnder Gijsen Clop wordt in de periode 1662-1676 vermeld als één van de schepenen van Hardinxveld.

   Hardinxveld, 12-6-1752:
   acte pro Deo verzogt om te begraven een kind van Kuijnder Klop voor _ _ memorie.

   Hardinxveld, 1755, 4 Julij:
   acte pro Deo verzogt om te begraven een kind van Kuijnder Klop, voor memorie.

   Hardinxveld, 6-6-1657:
   - Cuijnder Gijsen CLOP, won alhier, transporteert aan (zijn broer)Bastiaen Gijsen CLOP won alhier, een huis en erf op de Bovenpolder, op ‘t verscheijt van Jan Reyersens en ‘t Heilge Geestweer, ow het huis en erf van voorn Bastiaen Gijsen CLOP en ww het huis en erf v/d wde van Teunis CLOPPEN,
   strekk v/d bermsloot nw t/d 2e bermsloot. Koopsom 225 cg.
   - Pieter VAN OLMEN secretaris alhier en gesteld curator overcde desolaten boedel van za Teuniss Rocussen VAN DEN BOUT in leven hier gewoond hebbende, transporteert aan Cuijnder Gijsen CLOP won alhier, een huis en erf waarin voor Teunis Rocussen gewoond heeft, strekk v/d 2e
   buitenbermsloot nw tot binnen de 1e gegraven 2e sloot gelegen i/d avelinge, ow de huizen en erven v/d wde van Jochem Rocussen, ww het huis en erf v/d wde van Willem Neelen.

   Hardinxveld, 22-2-1662:
   Arien Dircksz BOUMAN, won. alhier, transporteert aan Cunder Gijsen CLOP won alhier, 4h in Breeweijs weer, in de Bovenpolder, ow Cornelis Gysbertsz CLOP, zw Jan Gysen CLOP ww de Nieuwsteeg en nw Floris Hermansz BAGGERMAN.

   Hrdinxveld, 20-6-1677:
   Cuynder Gysen Clop, president-schepen alhier, en Heyltjen Cornelis, syne huysvr., testeren.

   Hardinxveld, 30-5-1678: Arien Cornelisz. Decker, won. Noordeloos, Cuynder Gyssen Clop, Bastiaen Ariens van der
   Heuvel, won. in Sliedrecht etc., transporteren [iets] aan Jacobs Janssen.

   Hardinxveld, 8-2-1680: Maritje Cornelis, wedu. van Bastiaen Ariensen van den Heuvel, won. in Sliedrecht, is geld schuldig aan Kuynder Gijsen Klop [haar zwager].

   Hardinxveld, 18-10-1680:
   Thomas NOIJEN won te Bommel tr aan Cuijnder Gysen CLOP en Pieter Cornelissen BOUMAN, schepenen alhier, 1m400r griend i/d Breeweij op de Bovenpolder.

   Hardinxveld, 3-4-1684:
   Bastiaentjen Pieters, wde. van Pieter Dircksen, geassisteerd met Pieter Ariensen VERMEIJ, beiden won Giessen-Nieuwkerk, verkl. schuldig te zijn aan Cuijnder Gysen CLOP, 116 cg te nemen uit 1m200r i/d Bovenpolder i/d Zijlweer.

   Te Hardinxveld op 28-6-1685 was sprake van een grondcaveling tussen:
   - Cuynder Gysen Clop, schepen alhier, ter eenre, en
   - Marrigje Cornelis, wedu en boedelhoudster van zalr. Pieter Cornelisz. Bouman, in syn leven schepen alhier, ter andere syde.

   Hardinxveld, 28-4-1696:
   Theunis JONGENEELEN, wom te Alblas, transporteert aan Cuijnder Gysen CLOP schepen alhier, 3m onder de Bovenpolder in een weer vanouts genaamd ‘Cornelis Jongenelen weer’.

   Op den 13 Septemb. 1696 [in Hardinxveld] heeft Paulus Pietersz. Backer aen geveinge gedaen van t lijck van Cuijnder Gijsen Clop als gehoorende onder de Classis van 3:0:0.

  x <1653   Heiltien Cornelis (Heijltjen Cornelis) Vroom , * >1620 , [] Hardinxveld ±13-7-1710.
      Dochter van Cornelis Ariens Vroom en ?
   Kinderen i.e.g. Huijbertje (1662-1737) en Gijsbert (1664-1728).

   Heijltjen was een dochter van Cornelis Ariens Vroom. Zij had zusters Pleuntje, Marigje en Neeltje.

   Boedelscheiding te Hardinxveld op 30-5-1678:
   - Arien Cornelisz. Decker, won. Noordeloos, geh. met Pleuntje Cornelisdr. Vroom,
   - Bastiaen Ariens van der Heuvel, won. Sliedrecht, geh. met Marigje Cornelisdr. Vroom,
   - Neeltje Cornelisdr. Vroom,
   - Cuynder Gysen Clop, geh. met Heyltje Cornelisdr. Vroom;
   voor 4/5e part, te samen erfgenamen van
   - Cornelis Ariens Vroom zalr., overleden onder Giessen-Oudekerk, nog Jacob Janssen, won. Giessen-Oudekerk, geh. met Cornelia Jans, Dirck Damen, won. Giessen-Oudekerk, geh. met Marighje Jans, v.h.s. en z.s.m. voor Aerjaentje Jans; allen kinderen van Jan Cornelisz. Vroom, mede een soon van Cornelis Ariens Vroom, voorn. voor 1/5e part.

   Op den 13 Julij 1710 ontvangen wegens het begraven van t lijck van Heijltie Cornelis Vroom _ 3:0:0.

  4 kinderen


 6. Bastiaentien Gijsbertsen (Bastiaentien Ghijsen) Clop , * >1610 , † >3-1650 .


 7. Bastiaen Gijsbertsz (Bastiaen Gijsen) Clop , * ±1612 .

   Hij was visser en kerkmeester. Hij had o.a. kinderen genaamd Jacob, Huijbertgen en Gijsbert.

   Hardinxveld, 13-11-1637:
   - Aechtgen Gerritsd wde van Bastiaen Jacobsz DE VOS, geassisteerd met haar broer Willem Gerritsz en zwager Peter Jansz VAN DIJCK, te eenre, en
   - Dirrick Jacobsz VAN DE BOUT voor hem zelf en mede als oom en bloedvoogd v/d weeskinderen van zijn broer en zuster
   - Cornelis Jacobsz en
   - Bastiaentgen Jacobsd.,
   - Jan Jacobsz voor hem zelf,
   - Nanning Petersz X Teuntgen Jacobsd en
   - Bastiaen Gijsbertsz X Lijntgen Jacobsd, te andere.
   Uitkoop van goederen achtergelaten door Bastiaen Jacobsz en zijn kinderen als volgt: de wde erft alles maar moet elk ‘tot zes handen toe’ uitkeren 1.100 cg.

   Hardinxveld, 17-3-1639:
   Gysbert Cornelisz CLOP, won. alhier, transporteert aan zijn zoon Bastiaen Gysbertsz, een huis en erve en betimmering omtrent de Bout i/d Bovenpolder, ow Willem Cornelisz en ww voorn verkoper t/d doornboom, strekk v/d 2e buitendijkse sloot nw t/d 2e binnendijkse sloot.

   Hardinxveld, 24-4-1649:
   Teunis Rocussen VAN DER BOUT voor hem zelf en voor de ene helft en Adriaen Dircksz BOUMAN en Willem Barentsen als voogden v/h weeskindvan za Cornelis Jansz CUIJST, genaamd Dircxken Cornelis, voor de andere helft, trtesamen aan Bastiaen Gysbertsen CLOP won alhier, een buitendijkse griend, gelegen voor de Bovenpolder, ow de Visput en ww de Heilige Geest griend, strekk v/d schoor v/d Merwede t/d 2e dijksloot.

   Hardinxveld, 6-6-1657:
   Cuijnder Gijsen CLOP, won alhier, transporteert aan (zijn broer) Bastiaen Gijsen CLOP won alhier, een huis en erf op de Bovenpolder, op ‘t verscheijt van Jan Reyersens en ‘t Heilge Geestweer, ow het huis en erf van voorn Bastiaen Gijsen CLOP en ww het huis en erf v/d wde van Teunis CLOPPEN,
   strekk v/d bermsloot nw t/d 2e bermsloot. Koopsom 225 cg.

   Hardinxveld, 8-2-1670:
   Bastiaen Gysen CLOP verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Cuijnder Gysen CLOP, 475 cg geleend geld, te nemen uit 3m3h gelegen in Cornelis Rijckenen Jan Reyersens weer; nog zijn deel in 2 buitengrienden, te weten Celen en Pieter Elens weer; mitsgaders 2 huizen op en in de Buitenpolder.

   Hardinxveld, 30-6-1679:
   Heer Johan VAN BLEIJSWEIJCK ontvanger der kerkelijke goederen van Zuidholland transporteert aan Bastiaen CLOP, de helft van een buitendijkse griend, genaamd ‘de Put’ gelegen i/d Bout.

   Hardinxveld,15-3-1681:
   Bastiaen Gysen Clop, won. in den Bout, sieck te bedde liggende, testeert, prelegaat aan Cornelis- en Gysbert Bastiaens Clop, synen soonen, 2/3e part, en syne tegenwoordige huysvr. Lyntjen Jacobs 1/3e part.

   Hardinxveld, 16-8-1684:
   Bastiaen Gysen CLOP, won. alhier, tr. aan Marigjen Cornelis, wde van Pieter Cornelissen BOUMAN, 1m425r, waaronder 300r caveling, in TheunisReyers weer; nog 2m in Pastoors smalweer.

   Hardinxveld, 30-5-1685:
   Bastiaen Gysen CLOP transporteert aan Teuntge Bastiaens BOS wde van Arien Pietersen DE HAES, 1m in Arien Haes Claessens weer op de Benedenpolder.

  x   NN. .

   Hardinxveld, 15-3-1681:
   Bastiaen Gysen Clop, won. in den Bout, sieck te bedde liggende, testeert, en prelegaat aan Cornelis en Gysbert Bastiaens Clop, synen soonen, 2/3e part, en syne tegenwoordige huysvr. Lyntjen Jacobs 1/3e part.

  x <1638   Leentgen Jacobsen Cleijndier .
      Dochter van Jacob en ?
   Bastiaen Gijsbertz. x Lijntgen Jacobsdr. worden op 13-11-1637 in Hardinxveld genoemd.

   In 1681 wordt Lijntjen Jacobs de ’tegenwoordige huijsvr.’ van Bastiaen Gijsen Clop genoemd, dus het lijkt erop dat hij een eerdere echtgenote heeft gehad.

   Leentgen had broers Jan en Dirck en een zuster Teuntgen.

   Hardinxveld, 13-11-1637:
   - Aechtgen Gerritsd wde van Bastiaen Jacobsz DE VOS, geassisteerd met haar broer Willem Gerritsz en zwager Peter Jansz VAN DIJCK, te eenre, en
   - Dirrick Jacobsz VAN DE BOUT voor hem zelf en mede als oom en bloedvoogd v/d weeskinderen van zijn broer en zuster
   - Cornelis Jacobsz en
   - Bastiaentgen Jacobsd.,
   - Jan Jacobsz voor hem zelf,
   - Nanning Petersz X Teuntgen Jacobsd en
   - Bastiaen Gijsbertsz X Lijntgen Jacobsd, te andere.
   Uitkoop van goederen achtergelaten door Bastiaen Jacobsz en zijn kinderen als volgt: de wde erft alles maar moet elk ‘tot zes handen toe’ uitkeren 1.100 cg.

   Hardinxveld, 19-7-1652:
   - Jan Woutersen GOUDRIAEN, won. alhier, transporteert aan Jan Jacobsen CLEIJNDIER won alhier, 1m3h op Boven Hardinxvelt, in Boensens weer, ow ‘t Sijlweeren ww Tielenweer, over de wetering.
   - Dirck Jacobsen CLEIJNDIER, won. te Gorinchem, transporteert aan Bastiaen Gysbertsen CLOP won alhier, 3m op Boven Hardinxvelt, in Neel Vincken weer, ow Cornelis Cornelisen BOUMAN en ww de voorn BOUMAN en de kinderen van za. Gysbert Cornelisen CLOP, strekk v/d Thiendweg t/d 2e zandwetering.

   Hardinxveld, 5-3-1647:
   Teuntgen Jacobs, wde van Nanning Pietersz, geassisteerd met haar broer Jan Jacobsz en haar zwager Bastiaen Gijsbertsz CLOP, te eenre en Cornelis Pietersz als oom en bloedvoogd v/d kinderen van eerst genoemd echtpaar, genaamd Pieter Nanningen, Leenaert Nanningen, Pietertgen Nanningen, Jacob Nanningen, Bastiaen Nanningen en Cornelis Nanningen, te andere. Deling v/d vaderlijke goederen als volgt: de moeder erft alles en moet kinderen tot 18-jarige leeftijd opvoeden en dan elk kind 2 gl 10 stuivers uitreiken.

   Hardinxveld, 7-7-1657:
   _ Crijn Gijsen VAN DEN BOUT, won. alhier, verkl schuldigte zijn a/d nagelaten weeskinderen van za Jacob Cornelissen CLEIJNDIER 100 cg geleend geld, ontvangen van Dirck Jacobsen CLEIJNDIER als oom(?) en voogd v/d voorn kinderen. Comparant stelt als pand 11h etc.
   Marge 5-5-1671: Cornelis Jacobsen CLEIJNDIER, Jan Jacobsen CLEIJNDIER en Claes [..] X Marichjen Jacobs CLEIJNDIER, allen kinderen van Jacob Cornelissen CLEIJNDIER verkl. voldaan te zijn.
   - Dirck Jacobsen CLEIJNDIER won te Gorinchem als oud-oom(!) en bloedvoogd v/d nagelaten kinderen van za Jacob Cornelissen CLEIJNDIER, tr aan Mathijs Pijpers won alhier, de helft van een huis en erf op de kerkbuurt, strekk v/d steenstraat zw t/d Haselaer, ow Jan Woutersen GOUDRIAEN en ww het erf toebehorende de kinderen van Heijltgen Wouters za en dat gebruikt werd door Maijken Willems za die wde was van Cornelis Jacobsen CLEIJNDIER en waarvan de wederhelft competeert aan Mathijs Pijpers X Eijltjen Cornelis als erfgenamen neffens de voorn. Dirck Jacobsen CLEIJNDIER.

   Hardinxveld, 2-12-1655:
   Neeltgen Jans VAN RIJDERKERCK wde van Jacob Cornelissen CLEIJNDIER won alhier, geassisteerd met haar gekozen voogd en zwager Crijn Gijsen, te eenre en Dirck Jacobsen CLEIJNDIER won te Gorinchem, als oudoom en bloedvoogd van vaderszijde v/d 3 onm weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, met name Cornelis, Jan en Maeijcken Jacobs CLEIJNDIER, te andere. Deling als volgt:
   de moeder moet kinderen opvoeden tot 18 jaar en hun dan elk 25 cg uitreiken.

   Hardinxveld, 21-2-1656:
   Inventaris van de overleden Maijken Willems laatst wde van Hendrick JUNGER, gewoond hebbende alhier, op verzoek van Mathijs Pijpers X Eijltjen Cornelisd en Dirck Jacobsen CLEIJNDIER, burger te Gorinchem, als oudoom en bloedvoogd v/d nagelaten weeskinderen van za Jacob Cornelissen CLEIJNDIER en in die kwaliteit kinderen en kindskinderen van hun voorn moeder resp grootmoeder Maijken Willems:
   - een kamerke alhier a/d wz v/h huis ofte gedeelte van voorn Mathijs Pijpers met het erf strekk v/d steenstraat af reegewijs t/d haesselare toe,
   - geld, linnen, huisraat, etc,
   - 192 gl capitaal, die Willem Jansen zoon van mr Jan Woutersen GOUDRIAEN op de boedel sprekende heeft.

   Jan Jacobsen CLEIJNDIER, schipper, bel. 9-10-1644, x Toentjen Gerrits, en hare suster Neeltgen, beide lidm. 4-4-1638; zie bij Jan Wouters.
   15-07-1638 Peterken
   16-12-1640 G_r_ijsgen
   25-01-1643 Bastiaentje
   07-05-1645 Jacob
   22-04-1647 Maria
   05-04-1649 Lijsabeth

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.