Jan Ghijsbertse (Jan Gijssen) Clop , * ±1610 , † Hardinxveld 2-6-1678.
Zoon van Gijsbert Cornelisz Clop en Huijbertgen Cornelisse Bouman .


x
    Aertgen Claes , * ±1615 , † <1641.    

x ±1641
    Niesgen Claes .
Kinderen:
 1. ? Moijetgen Jans Clop , * 1638 , ~Hardinxveld 31-10-1638 , † ±1639 .
   Eind 1640 wordt zij nĂ­et meer genoemd.


 2. Eijmbert Jansz Clop , * <1640 , † <1688 .

   Hardinxveld, 22-12-1640:
   Jan Gijsen CLOP, wdr. van Aertgen Claes, te eenre, en Cornelis Claesz., als oom en bloedvoogd v/d weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, genaamd Eijmbert Jansz en Huibertgen Jans, te andere. Deling v/d moederlijke goederen als volgt: de vader erft alles maar moet kinderen opvoeden en uitreiken op 18-jarige leeftijd 3 rijksdaalders.

   Hardeinxveld, 2-8-1667:
   Matheeus Teunissen, wdr. van Grietgen Cornelis die wde was van Peter Jan Barten, won. te Schelluinen, transporteert aan Crijn Gysen won alhier, een erfken op de Bovenpolder, buiten de Nieuwendijk, tegen een weer vanouts genaamd Grootvelts weer, strekk v/d Nieuwendijk zw t/d 2e sloot van Eijmert Jansen CLOPs grient.

   Hardinxveld, 13-4-1677:
   Eijmert Jansz CLOP transporteert aan Rocus Jochummen, won. in de Bout, een buitendijkse griend gelegen i/d Bout, genaamd Grootvelts griend, ow Claes Reyersens griend en ww Jongenelen griend.


 3. Huijbergen Jans Clop , * <1640 .
   Wsl. jong overleden.

   Hardinxveld, 22-12-1640:
   Jan Gijsen CLOP, wdr. van Aertgen Claes, te eenre, en Cornelis Claesz., als oom en bloedvoogd v/d weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, genaamd Eijmbert Jansz en Huibertgen Jans, te andere. Deling v/d moederlijke goederen als volgt: de vader erft alles maar moet kinderen opvoeden en uitreiken op 18-jarige leeftijd 3 rijksdaalders.


 4. Niclaes Jansz (Claes Janse) Clop , * 1642 , ~Boven-Hardinxveld 27-4-1642 .
  Claes Janse trad op als getuige bij de doop van Cornelis Gijsbertsz Clop .

   Niclaes Jans, ged. 27-04-1642 Boven Hardinxveld. Hij trouwde wsl.
   1) Adriaentje Gijsberts, samen bel. in juli 1675;
   2) 3-6-1702 Hardinxveld Jannighje Cornelis, wed.

  x ? <1676   Adriaentje Gijsberts .

  x ? Hardinxveld 3-6-1702   Jannighje Cornelis .


 5. Huijbertien Jans Clop , * 1645 , ~Boven-Hardinxveld 12-3-1645 .


 6. Jan Jansz Clop , * 1646 , ~Boven-Hardinxveld 26-12-1646 , † >1718 .

  x ±1680   Barber Jans van Holst , *Krimpen a/d Lek ±1655 , † >1718.

  4 kinderen


 7. Gijsbert Jansz Clop , * 1651 , ~Boven-Hardinxveld 28-5-1651 , † <1657 .


 8. Sijken Jans Clop , * 1654 , ~Boven-Hardinxveld 24-6-1654 .
  Sijken Jans trad op als getuige bij de doop van Niesje Huige Clop , de geboorteaangifte van Aartje Gijsberts Clop , de doop van Niesje Gijse (Niesije Gijse) Clop .


 9. Aertjen Jans Clop , * 1656 , ~Boven-Hardinxveld 8-10-1656 .

   Zij trouwde Dirk Cornelisse.


 10. Gijsbert Jansen (Gijs Jansz) Clop , * 1656 , ~Boven-Hardinxveld 8-10-1656 , [] Hardinxveld ±5-12-1742.
   Hardinxveld, 1742, 5 Decemb. is acte pro Deo &vzogt om te begraven Gijsbert Janse Clop voor _ _ _ memorie.
   Hardinxveld, 7-8-1697:
   Maerten Teunissen CLOP, oud 65 jaar, Frederick Cornelissen, oud ca. 50 jaar, Claes Jansz CLOP, oud 55 jaar, Gysbert Jansz CLOP, oud ca. 40 jaar, Jacob Maertensen CLOP, oud 25 jaar, en Teunis Maertensen, oud 26 jaar, allen won. alhier a/d Bout, verkl. op verzoek v/d heer van Hardinxvelt, omtrent visrechten, etc.

  x ±1687   Geertje Teunisse Goudriaan , * 1659 , ~Boven-Hardinxveld 26-10-1659 .

   Zij was een dochter van Teunis Woutersz Goudriaan en Neeltje Jans.
   Zie: http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=159970&lang=nl

  8 kinderen


 11. Huig Jansz Clop , * 1659 , ~Boven-Hardinxveld 30-4-1659 , † Hardinxveld ±20-2-1698 .

  x   Anneken Aerts .
   Kinderen: Geertjen, Niesje en Jannighje.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.