Michiel Feijsz Codebij , † <9-1611.
Zoon van Feijs Claesz en NN. Adriaensdr .


x
    Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1560 , † ±14-8-1611.
Kinderen:
 1. Cornelis Michielen , † ±1636 .

  x   Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) , † ±1631.

  7 kinderen


 2. Cuniertge Michielen (Kniertje Gielendr) Codebij , † ±1670 .

   Kniertje was een dochter van Michiel Feijsz. Codebij en Neelge Cornelisd. Kerckhof (1560-1611).

   Te H’berg op 1-4-1633 comp. Cuniertge Michielen, die weduwe was van Claes Pleunen, geassisteerd met Cornelis Michielen, haar broer en voogd in deze, ter eenre, en Pleun Claesz voor zichzelf en Cornelis Pleunen, als voogd van Michiel, Neeltge en Maritge Claesse, kinderen en erfgenamen van Claes Pleunen voorszegd. Zij hebben verkaveld.

  x   Claes Pleunen , * ±1585 , † ±1631.
      Zoon van Plonis Leendertsz Solbol en Neeltge Cornelis Ockers .
   Kinderen: Pleun, Michiel, Neeltge en Maritge.
   Overl. tussen l-4-1629 en l-4-1633.

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

  4 kinderen


 3. Maritge Michiels ( Codebij) , † <1607 .

   Maritge Michiels was gehuwd met Cornelis Pleunen Jongegrooten.

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

   Te Hillegersberg op 24-1-1639 werd een rekening opgemaakt van Feijs Cornelisz, zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Pleunen tot Zevenhuizen als in zijn leven geweest grootvader en voogd van Neeltge Pleunen en [..] Pleunen, nagelaten weeskinderen van Pleun Cornelisz zaliger, daar moeder af is Maritge Pouwels, nu in de plaats van zijn vader gesurrogeerd voogd over dezelfde kinderen, in presentie van Pouwels Claesz, der kinderen grootvader en Dirk Jansz Keet, hun stiefvader.

  x ? <1607   Cornelis Pleunen , † >1653.

  3 kinderen


 4. Arien Michielsz Kerckhoff , † <4-1632 .

   Te H’berg op 5-3-1632 comp. Grietge Cornelisse, weduwe van Arien Michielsz zaliger, geassisteerd met Jan Cornelisz Sweer, haar broer en voogd in deze, ter eenre en Cornelis Ariensz, Jacob Ariensz en Jan Ariensz, alle drie voor zichzelf, Gerrit Jansz Hofland gehuwd met Maritge Ariens, Cornelis Michielsz van
   Ommoorden als voogd van Michiel, 19 jaar, Neeltge,17 jaar, Aefge, 15 jaar, en Cuniertge, 12 jaar, allen tezamen kinderen en erfgenamen van Arien Michielsz zaliger voornoemd, ter andere
   zijde en hebben verkaveld.
   Idem comp. Cornelis Ariensz, Jacob Ariensz en Jan Ariensz, alle drie voor zichzelf, Gerrit Jansz Hofland gehuwd met Maritge Ariens, Cornelis Michielen als voogd van Michiel, Neeltge, Aefge en Cuniertge Ariens, tezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Arien Michielsz, en zij hebben verkaveld.

  x ±1605   Grietge Cornelisse Sweer , * ±1580 , † ±1652.
   Kinderen: Cornelis, Jacob, Jan, Maritge, Michiel, Neeltge, Aefge en Cuniertge.

   Grietge had een broer Jan Cornelisz Sweer.

   H’berg, 8-12-1636: Rekening van Cornelis Michielsz te Ommoorden zaliger, in zijn leven voogd van de vier jongste weeskinderen van Arien Michielsz zaliger, daar moeder af is Grietge Cornelisse, overgeleverd door Jacob en Willem Cornelisz, kinderen en mede-erfgenamen van Cornelis Michielsz, in presentie van Cornelis Adriaensz Kerkhoff als medevoogd van dezelfde kinderen, met name Michiel, Neeltge, Aefge en Cuniertge Ariensz.

   Te H’berg op 7-3-1641 comp. Cornelis Ariensz Kerkhoff, als broeder en voogd over Neeltge, Aefge en Cuniertge Ariens,
   nagelaten weeskinderen van Arien Michielsz, daar moeder af is Grietge Cornelisse, Michiel Ariensz voor zichzelf en Aneurt (Arnout) Lodewijksz Blitter, gehuwd met Aefge Ariens. Zij
   hebben verkaveld.

   Te H’berg op 28-4-1653 comp. Cornelis Ariensz Kerkhof, Jacob Ariensz Kerkhof en Michiel Ariensz Kerkhof, alle drie voor hun zelf, Gerrit Jansz Hofland, gehuwd met Maritge Ariens, Pieter Dirksz van der Bijl, gehuwd met Cuniertje Ariens en zij, comparanten, hun sterk makende voor Maerten Lodewijksz. Slitter gehuwd met Aechgen Ariens.
   Idem de voornoemde Jacob Ariensz Kerkhof en Gerrit Jansz Hofland als in plaatse van Cornelis Ariensz Kerkhof, gesurrogeerde voogden over de 2 nagelaten weeskinderen van Jan Ariensz Kerkhof en Neeltje Ariens Kerkhof, tezamen kinderen en kindskinderen van Grietje Cornelisse, die weduwe was van Arien Michielsz Kerkhof.
   Zij hebben verticht.

  8 kinderen


 5. Aeltge Michielsdr .

  x   Willem Jansz .

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

   Te H’berg op 15-4-1612 comp. Cornelis en Arien Michielsz, Cornelis Pleunen gehuwd met Maritge Michiels, Willem
   Jansz gehuwd met Aeltge Michiels, Claes Pleunen gehuwd met Cuniertge Michiels, allen kinderen van Neeltge Cornelisse zaliger, en hebben verticht.


 6. NN. , † 1696 , [] Rotterdam, Hillegersberg 15-2-1606.
   Begraven te Hillegersberg op 15-2-1606, naam onbekend.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.