Matthijs Jans Conincx .
Zoon van ? .


x <1670
    Peterke Jacobs .
Kinderen:
 1. ? Willem Thijssen Conincx .

   Op 18-2-1696 was in Groot-Waspik sprake van een vrijgift tussen Cornelis Janssen Schouten enerzijds en Willem, Jacob ende Janneken Tijssen Konincx anderzijds.


 2. ? Johan Matijssen (Jan Tijsse) Conincx , † <1717 .
   Overleden tussen 12-5-1693 en 3-2-1716.

  x   Cornelia Jan Vassen .

   Op 3-2-1716 vond in Groot-Waspik een transport plaats tussen Cornelia Jan Vassen, wed. Jan Tijsse Conincx, en Willemijn Mattijse Conincx, wed. Cornelis Cnaep.


 3. ? Willemijn Mattijse Conincx .

  x   Cornelis Cnaep , † <1717.


 4. Aart (Aart Thysz) Konings , *Waspik ±1655 .

  x Waspik 1684   Ida Jans Bogaerts alias Crock , * 1655 , ~Meeuwen 30-5-1655 .

  x Meeuwen 1714   Anneken (van) Emmichoven .
   Aart Konings, wednr. van Ida Bogaart, hertrouwde in 1714 in Meeuwen met Anneken (v) Emmichoven, geb. te Babyloniënbroek.

  6 kinderen


 5. ? Jenneke Mathijse (Janneken Tijssen) Conincx , *Waspik 1672 , ~Waspik 16-6-1672 .

   Janneke Coninx.

  x Waspik 28-2-1702   Simon Janse van Liesvelt , *Waspik ±1670 , † <1745.


 6. Jacob Mattijssen (Jacop Tijssen) Konings , *Waspik ±1675 .

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Jan Maartens Dolk als voogt en Jacob Mathijsse Coninx als toesiender van de kinderen van Arien van Pas za. en Janneken Coninx op 17-5-1732 in Groot Waspik.

   Jacob is voogd van de kinderen uit het huwelijk van zijn zus, Jenneke Aarts Konings, met Arie van der Pas.

   Op 2-12-1724 vond in Groot-Waspik een transport plaats tussen Jacob Mattijse Coninx en Lambert Ariens Zeijlamsn.

   Capelle, desen 24e Augustus 1715:
   Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Aert en Dirk vanden Hoek, Arien de Rooij, Jacob Konincx getrouwt met Janneken vanden
   Hoek, Sijmen Starrenbergh getrouwt met Jenneken vanden Hoek, ende Aalbert van Cleeff getrouwt met Cathalijn vanden Hoek, alle kimderen en Erffgenamen van Dircxken van Nederveen, henne respective gewesene moeder. Ende dat vande Erffgoederen haar int gemeen toebehoorende. Daarop volgde een verdeling van een uitgebreide erfenis.

  x   Anna Adriaensen Timmermans , *Raamsdonk ±1675 , † <4-1703.
   Otr. op 15-9-1699 in Waspik.
   Jacob Tijssen Conincx, j.m. van Waspik, en Anna Adriaensen Timmerman, j.d. van Raamsdonk. Ondertrouw in Raamsdonk op 16-5-1699.

  x Capelle (NB) 13-5-1703   Janneke Geritse (Jenneke Gereden) van den Hoek , *Capelle (NB) 1675 , ~Capelle (NB) 20-10-1675 , † ±1753.
      Dochter van Gerrit Aartse van den Hoek en Dirkske Dircks van Nederveen .
   Otr. op 19-4-1703 in Waspik.
   Jacob Tijssen Conincx, wedr. Anneken Adriaensen Timerman, won. Wsk., & Jenneken Gerieden van den Hoeck.

   Jacob Koninx, weeduwer van Waspik, en Jenneke Girrits vanden Hoek, j.d. van Cappell, sijn den 20 April ondertrouwt, mits dat de voorstellen tot Waspick moeten versorgt worden, op attestatie van Waspick alhier den 6 Maaij 1703 getrouwt.
   Elk onder ’t classis van 3 gld.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.