Dirrick Cornelisz ( Coornneef) , * ±1510 , † Rhoon >6-9-1571.
Zoon van ? .


x ? ±1532
    Neeltje Cornelisse , * 1505 , † Rhoon <1560.    

    Dochter van Cornelis Doensz (van Driel) en Baartje Jansdr .
x ? ±1560
    NN. .
Kinderen:
 1. Haasje Dirks Coornneef , *Rhoon ±1535 .
   Schatting.

   Haasje Dircksdr Koornneff, die rond 1544 in Poortugaal werd geboren en rond 1553 trouwde met Adriaan Willemsz Fonckert, geboren rond 1526 in Rhoon en overleden aldaar rond 1594. Hij was schepen van Rhoon 1567-1570.

  x ±1558   Adriaen Willemsz Fonckert , † Rhoon ±1580.
   In 1589 werden als voogden van hun kinderen (Hilletje, Maertje, Dirck, Willem en Adriaen) genoemd Lenaert Cornelisz. alias Roobol en Adriaen Ploenisz. van Ouwerkerck.
   Overleden tussen 21-5-1578 en 10-11-1582.

   Adriaen Willemsz was boer op (de later genaamde) hofstede "De Hooge Stee" aan de Rijsdijk te Rhoon, waar eerst zijn schoonvader boerde. De hofstede was zuidelijk belend aan ’den zeedijck daer Dirrick Cornelissen huys op staet’.
   Adriaen Willemsz was enige malen schepen van Rhoon in de periode 1567-73.

   N.B. Er leefde rond 1550 nog een Adriaen Willemsz. in Rhoon wiens weduwe in 1561 werd vermeld als de vrouw van ene Jan Lenerdtsz.
   Beroep: schepen van Rhoon. van 1567 tot 1570

  5 kinderen


 2. Maartje Dirks Coornneef , *Rhoon ±1535 .

   Maartje Dirks Koorneef, die rond 1547 in Rhoon werd geboren en rond 1569 trouwde met Leendert Cornelisz Roobol, geboren rond 1530 in Rhoon en overleden aldaar op 1-6-1600. Hij was schepen van Rhoon 1576-1580 en schout van Rhoon 1584-1597,

  x ±1570   Leendert Cornelisz Roobol , *Rhoon ±1530 , † Rhoon 1-6-1600.
      Zoon van Cornelis Jansz Roobol en Erckgen .
   Kinderen: Jan, Herman, Neeltje, Annetje, Willem, Dirk, Pieter, Lijsbeth en Cornelis.

   Lenert Cornelisz Roebol en zijn zwager Adriaen Willemsz waren heemraden van Rhoon.
   Beroep: schepen van Rhoon. van 1576 tot 1580
   Beroep: Schout van Rhoon. van 1584 tot 1597

  9 kinderen


 3. ? Cornelis Dirricxs Coornneef , *Poortugaal ±1560 , † ±1634 .

  x ±1590   Martgen Leenderts (Merritgen Leenderts) , † <1624.

  x Poortugaal 1624   Aerjaentge Dirck Adrijaensdr (Aerjaentge Dircx) , † >21-5-1662.
      Dochter van Dirck Ardrijaenss en ?
   Otr. op 10-7-1624 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Dirck Ardrijaenss .

   Cornelis Dirckss. Coornneef, wonende te Poortugaal Overmaas, weduwnaar van Merritgen Leendertsdr., en Arijaentgen Dirckx, jongedochter van Poortugaal, geassisteerd met haar vader Dirck Adrijaenss. te Poortugaal.

   Rotterdam, 10 juli 1624:
   Cornelis Dircksz Coorneeff, weduwnaar van Merritgen Leendertsdr., te Poortugaal, Overmaes, toekomstige bruidegom van
   Aryaentgen Dirckxdr, j.d. te Poortugael, geassisteerd door haar vader
   Dirck Adryaensz. te Poortugael, sluiten een overeenkomst van huw. voorwaarden.

   Te Poortgaal op 6-2-1636 comp. Pieter Ariensz. oude Schout voor zich zelf en procuratie hebbende van Grietje Hendriks, weduwe van Ewout Ariensz., zijn broer, en Cornelis Willemsz. Buijser, Cors Ariensz. Lems, Cornelis Rochusz. Lems, Jan Claasz. Kooijer, Arien Jansz. Verwis, Gabriel Hendriksz. vanwege zijn moeder Neeltje Leenderts, Gabriel Gerritsz., Arien Gerritsz. van Sinnen getrouwd hebbende Ariaantje Dirks, de weduwe van Cornelis Dirksz. Koorneef, Dirk Cornelisz. Koorneef, onze zoon voor zich zelf en als vervangende de andere kinderen \\en erfgenamen van zijn vader zal voorn en geven procuratie aan Willem Hendriksz. Hoogwerf, schout van Poortugaal, om in hun naamrecht te spreken tegen Johan van Beek, rentmeester van de Karthuizers binnen Utrecht.

   Adriaen Gerritsz. van Sinnen, als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Dirckx Coornneeff te Poortugaal, wordt op 12-11-1636 vermeld.

   Te Poortugaal op 21-5-1662 comp. Ariaantje Dirks, lest weduwe van Arien Gerritsz. van Sinnen, wonende Poortugaal, ziek te bedde liggende. Legateert aan haar stiefdochter, Dirkje Ariens van Sinnen, haar helft van de winkel. Dirkje Ariens is mede aanwezig.Legateert aan haar zoon Pieter Cornelisz. Koorneef haar schrijnwerkte kast. Enig en universele erfgenamen zijn haar drie zonen, met name: Pieter, Johannes en Arien Cornelisz. Koorneef. Executeur testamentair zal zijn Bastiaan Andriesz. van der Waal.
   Beroep: Winkelierster te Poortugaal.

   Aerjaentge Dircx trad op als getuige bij de doop van Maertge Dircks Coornneef (?) .

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.