Adriaentge Teunis Coppen , *Maasdam ±1667 , † >1710.
Dochter van Teunis Jacobsz (Tonis Jacobsz) Coppen en Barber Aartsen Smit .


x Cillaarshoek 5-4-1682 (otr Cillaarshoek 14-3-1682)
    Arie Cornelisz Snaijer , *Cillaarshoek ±1650 , † ±1684.
x Cillaarshoek ±1685
    Pieter Jansz Jabaaij , *Cillaarshoek ±1660 , † ±1690.    

    Zoon van Jan Cornelisz Jabaaij en Maijke Pieters .
x Cillaarshoek 29-4-1691
    Rochus Pleunen Groenevelt , * 1666 , ~Sint Anthoniepolder 4-7-1666 .    

    Zoon van Pleun Rokusz Groenevelt en Neesien Dircken .
Kinderen:
 1. Jannetie Ariens Snaijer , *Cillaarshoek ±1682 , ~Cillaarshoek 10-1-1683 .

  x Cillaarshoek 1707   Oelbert Pietersz (Oorboort Pieterse) Hoogvliet , *Sint Anthoniepolder 1672 , ~Cillaarshoek 7-8-1672 , † <1715.

  x Cillaarshoek 5-5-1715   Pieter Ariensz Schouten .
   Pieter Ariensz Schout was een j.m., "geboortigh onder Claeswael".

   Pieter Arense Schout(en)

  6 kinderen


 2. Adriaantje Ariens Snaijer , * 1684 , ~Cillaarshoek 4-6-1684 .


 3. Teunis Pietersz Jabaaij , * 1686 , ~Cillaarshoek 30-6-1686 .

  x Cillaarshoek 7-5-1710   Maria Simons Barendrecht , *Cillaarshoek ±1688 , ~Cillaarshoek 23-1-1689 , † Cillaarshoek 10-5-1711.
      Dochter van Simon Hendriksz Barendrecht en Neeltje Teunisse Schilperoort .
   Teunis en Maria hadden een dochtertje Neeltje, dat kort na de geboorte overleed.

   Dochter van Simon Hendrikse Barendregt en Neeltje Theunisse Schilperoord.

  x Cillaarshoek 1713   Liedewij Bastiaans Gelderblom , * 1683 , ~Sint Anthoniepolder 19-11-1683 , † 2-1764.
      Dochter van Bastiaan Cornelisse Gelderblom en Adriaantje Cornelisse Polderdijk .
   Otr. op 14-4-1713 in Cillaarshoek.
   Teunis Jabaaij en Lidewij Bastiaans Gelderblom lieten op 28-3-1721 een testament opmaken op de langstlevende.
   Kinderen: Neeltie, Marijtje, Ariaantie, Bastiaan, Jan en Pieter. Neeltje was getrouwd met Pieter van Es. Ariaantie was getrouwd met Bastiaan of Cornelis van Es.

   Rechterlijk Archief Sint-Anthoniepolder, januari 1764:
   Op 16 december 1752 transporteert Lideweij Bastiaans Gelderblom, weduwe van Teunis Jabaaij een huis aan Bastiaan Teunisse en Jan Teunisse Jabaaij om f 400,-- .

   Sint-Anthoniepolder, 5-7-1765:
   Liquidatie van de nagelaten goederen van wijlen Liedewij Gelderblom, weduwe Jabaaij, en van haar overleden dochter Maria Jabaaij, de eerste in de maand januari en de laatste in de maand februari 1764 overleden, en toe welkers nalatenschap gerechtigd zijn de kinderen en het kindskind van wijlen gemelde Liedewij Gelderblom, weduwe Jabaaij, namelijk Jan Jabaaij voor een vijfde, Pieternella van Erkel, weduwe Bastiaan Jabaaij voor een vijfde, Pieter Jabaaij voor een vijfde, Cornelis van Erkel getrouwd met Ariaantie Jabaaij voor een vijfde, en het minderjarige nagelaten kind van Neeltie Jabaaij [getrouwd geweest met Pieter van Es] genaamd Josina van Es oud 19 jaar mede voor een vijfde. O.a. besteed aan de notaris Arij de Coningh wegens het testament van Maria Jabaaij d.d. 20-2-1764 (doch door haar schielijke dood niet getekend).

  7 kinderen


 4. Jan Pietersz Jabaaij , * 1687 , ~Cillaarshoek 7-12-1687 , † >1768 .

   Zoon van Pieter Jansz Jabaaij en Adriaantje Teunisse Koppen.

  x Cillaarshoek 4-10-1711   Teuna Albrechts van Ham , † Cillaarshoek <5-1723.
      Dochter van Aelbrecht Teunisz van Ham en Neeltje Ariens Munter .
   Kinderen: Maaike, Neeltje (2x), Pieter en Jan.

  x Cillaarshoek 30-5-1723   Jopje Adriaanse (Jobje Arijense) Noteboom , *Cillaarshoek ±1697 .
   Otr. op 8-5-1723 in Cillaarshoek.
   Kinderen van Jan en Jopje: Adriaantje (2x), Arie, Pieter en Bastiaan.

   Zij is een dochter van Arien Staassen Neuteboom en Bastiaantje Jans Steenhoek.

   Jobje Arijense trad op als getuige bij de doop van Jacob Hendriks Vlasblom , de doop van Pleun Waaldijk .

  7 kinderen


 5. Pietertje Pieterse Jabaaij , *Cillaarshoek ±1688 .

   Pietertje Peiterse Jabaaij (La Bay)

  x Cillaarshoek 8-5-1712   Arien Jacobsen Kleijnendorst , *Sint Anthoniepolder ±1685 .
      Zoon van Jacob Cornelisse Kleijnendorst (?) en Aeghje Jansse Steenhoek (?).
   Otr. op 6-4-1712 in Cillaarshoek.
   "Arien Jacobsen Kleijnendorst van de Polder en Pietertie Pieters la Bay, alhier wonende".
   Kinderen i.e.g. Ariaantje, Aagje en Jacob.
   N.B. Er was een Arie Kleinendorst, geboren rond 1690 in Cillaarshoek, die overleed op 8-7-1749, maar die was getrouwd met Hadewij Gelderblom, overl. aang. 19-12-1733 - of de verkeerde huw. bijl. zijn samengevoegd.

  6 kinderen


 6. Neesje Rokusse (Neessien rochusse) Groenevelt , *Cillaarshoek ±1691 , ~Cillaarshoek 6-1-1692 .
  Neessien rochusse trad op als getuige bij de doop van Ariaentje Groenevelt , de doop van Adrianus Pleune Groenevelt , de doop van Hendrina Hendriks Vlasblom (?) , de doop van Pieter Rokusse Huijsman .

   S.A.P., 30-6-1692: Test. Maaijke Pleune Groenevelt (de Eerbare, Deucht Rijcke Jongedochter). Haar stiefvader Mon Ariens Velthoen erfgenaam. Aan Neessien Rochusse Groenevelt, haar broers kint, een zilver oorijzer met stukken van goud.

  x 1713   Pieter Arendtsche Huijsman , * 1687 , ~Cillaarshoek 30-3-1687 , † <1737.
      Zoon van Arij Jans Huijsman en Dirckje Pieters Langewegh .
   Otr. op 9-9-1713 in Cillaarshoek.
   Pieter Ariensen Huijsman, j.m. van alhier, en Neesje Rochus Groenevelt, j.d. van alhier.
   Kinderen: Rochus (2x) en Dirkje.

  x Cillaarshoek 3-6-1736   Hendrik Teunische Vlasblom .
      Zoon van Teunis Hendriks Vlasblom (?) en Hendrikje Jacobs Neuteboom (?).
   Otr. op 11-5-1736 in Cillaarshoek.
   Hendrik Teunische Vlasblom, wedr. Neeltie Janse de Jong, wonende onder Strijen, en Neesje Rochus Groeneveldt, wed. Pieter Arendtsche Huijsman, wonende Cillershoek, beiden geboortig van Cillershoek.

  3 kinderen


 7. Barber Rokesse Groenevelt , * 1695 , ~Cillaarshoek 5-5-1695 .
  Barber Rokesse trad op als getuige bij de doop van Arijaentje Groenevelt , de doop van Berber Pieters Schouten .

   Barber/Berbertie.

  x Cillaarshoek 9-5-1723   Leendert Teunissen Vlasblom , * ±1690 , ~Cillaarshoek 18-1-1691 .
      Zoon van Teunis Hendriks Vlasblom en Hendrikje Jacobs Neuteboom .
   Otr. op 16-4-1723 in Cillaarshoek.

  2 kinderen


 8. Lena Rokusse Groenevelt , * 1697 , ~Cillaarshoek 28-3-1697 .
  Lena Rokusse trad op als getuige bij de doop van Rokus Pieterse Huijsman , de doop van Rokus Pleune Groenevelt .


 9. Pleun Rokusz Groenevelt , * 1699 , ~Cillaarshoek 6-9-1699 .

   Pleun trouwde Maria Arijsdr Huijsman en liet op 24-3-1726 in Cillaarshoek een zoon Rochus Pleune dopen.

  x Cillaarshoek 21-1-1720   Maria Arijents Huijsman , * ±1695 .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.