Maria Teunisse (Marijtje Teunisse) Coppen , * ±1657 , † <6-1706.
Dochter van Teunis Jacobsz (Tonis Jacobsz) Coppen en Barber Aartsen Smit .
Marijtje Teunisse trad op als getuige bij de doop van Pieter Jacobsen Koppen .


x Maasdam 3-4-1679
    Huig Cornelissen Snaijer , *Cillaarshoek ±1650 , † ±1688.
x <1691
    Pieter Sijmons Liesvelt .    

    Zoon van Sijmon Pietersz Liesvelt (??) en Geertjen Meews Heijstek (???).
Kinderen:
 1. Teunis Huijgen Snaijer , * 1680 , ~Cillaarshoek 14-4-1680 .
   Tweeling.

   Tweeling met Cornelis.

  x 1705   Ingetje Pleunen Dijckhuijsen , * 1683 , ~Cillaarshoek 20-6-1683 .
      Dochter van Pleun Pietersz Dijckhuijsen en Margrieta (Grietje Janse) ( Dorst) .
   Otr. op 8-4-1705 in Cillaarshoek.
   Kinderen: Marijken (2x), Pleun, Huijgh, Aert, Barbera en Grietje (die trouwde met Cornelis van Dongen).

   Ingetje Pleunen trad op als getuige bij de geboorteaangifte van Huig Pieters Barendregt .

  7 kinderen


 2. Cornelia Huijgen Snaijer , * 1680 , ~Cillaarshoek 14-4-1680 , † ±1712 .
   Overl. in de periode 1711-1713.
   Gedoopt: Cornelia en Teunis.

   Pieter Sijmonse Liesvelt, wednr. van Maria Teunis Coppen, en Aert Teunisz. Coppen, als testamentaire voogd van de nagelaten minderj. weesk. van voernoemde Maria Teunis Coppen en Huijgh Cornelisse Snaeijer, transporteren op 19-5-1706 voor 800 CAr. gld. aan de te Cillaarshoek wonende GijsbertPrs Smits, getrouwd met Cornelia Huijge Sna(e)ijer, een "woonhuys, schuyr, keet en erve" op het dorp aldaar, oostelijk belend door de Dorpsstraat. Vervolgens passerde Smits ten behoeve van de voorneomde weeskinderen een schuldbrief voor de som van 400 Carl gld., die op 21-7-1721 geroyeerd is.

   De weeskinderen van Cornelia Huijge Snaaijer worden in een acte van 29-5-1721 aangemerkt als mede-erfgenamen in percelen land in Oud-Bonaventura, onder de jurisdictie van Strijen, bij legaat vermaakt door de in ’s-Gravendeel overleden Cornelis Aerts Snaaijer.

  x   Gijsbert Pietersen Smits , * 1680 , ~Sint Anthoniepolder 12-5-1680 , † >7-1728.
      Zoon van Pieter Gijsberts Smits en Soetie Gijsberts Baertman .
   Otr. op 4-4-1705 in Cillaarshoek.
   Gijsbert Pietersz. Smi(d)ts, j.m. van / won. onder ’s-Gravendeel, met Cornelia Huijgendr. Snaeijer(s), j.d. won. en geb. onder Cillaarshoek.

   Kinderen van Gijsbert en Cornelia: Huijgh (2x), Marijken, Soetie en Pieter.

   Gijsbert Pieters Smits hertrouwde met Elisabeth Gijsberts Steenhoeck, j.d. geboortigh van de Sint-Anthoniepolder, ondertrouw op 2-3-1714 in Cillaarshoek. Kinderen uit het 2e huwelijk: Pieter, Gijsbert en Jan (2x).

  5 kinderen


 3. Annetje Huigen Snaijer , * 1681 , ~Cillaarshoek 19-10-1681 , † <6-1749 .

  x ±1710   Aart Cornelisse Weda , * ±1680 .

   Akte van aanstelling van Aert Cornelisse Weda tot molenaar op de Molenwegse molen, in de vacature van Willem Mijs, als zodanig teruggetreden in 1721.

   Akte van aanstelling van Cornelis Willemsse Streefkerck tot molenaar op de Walewegse molen, in de vacature van Aert Cornelisse Weda als zodanig benoemd tot molenaar op de Molewegse molen in 1721.

   Akte van aanstelling van Thonis Pluijmert tot molenaar op de Molenwegse molen, in de vacature van Aert Cornelisse Weda als zodanig ontslagen en bedankt in 1741.


 4. Jaapje Huigen (Jaabtie Huijge) Snaijer , * 1683 , ~Cillaarshoek 12-9-1683 , † Sint Anthoniepolder ±20-1-1737 .

  x 1706   Dirk Aerde (Dirk Aertse) in ’t Veld , * 1677 , ~Cillaarshoek 23-5-1677 , † <4-1723.

  x Cillaarshoek 13-6-1723   Pieter Klaeszen Barendregt , *Cillaarshoek 1695 , ~Cillaarshoek 6-3-1695 , † Sint Anthoniepolder ±17-11-1774, [] Cillaarshoek .
      Zoon van Claes Pietersen ( Barendregt) en Neeltje Claesen Dorst .
   Otr. op 22-5-1723 in Cillaarshoek.
   Pieter en Jaapje staan vermeld op de huwelijksacte van hun kleindochter Marija Huigen. Zonen Klaas Pieterse en Huijgh Pieterse bekleedden kerkelijke ambten in de Sint Anthoniepolder. Hun dochter heette Neeltje.
   Sint Anthony polder, 1774, 17 Novemb.
   Huijg Barendregt geeft aan t lijk van zijn vader Pieter Barendregt, oud 78½ jaar ... in de 3e classe f30,-, alhier overleden en vervoert na Cillarsh.

   Pieter Barendrecht Klaaszn behoorde tot het geslacht Barendrecht van de zogenaamde "Oude Stee" aan de Keizersdijk, tegenwoordig nr. 135.

   In 1723 ging hij op de boerderij "Dijkzigt" van zijn vrouw wonen.

   Toen Arie Jansz. Verrijp in 1741 zijn ambt van schepen in de S.A.P. neerlegde, volgde bouwboer Pieter Barendregt hem op. Na 33 jaar schepen te zijn geweest, deed Pieter Barendregt in 1774 vrijwillig afstand, zowel van zijn ambt als schepen als dat van heemraad. Ambachtsheer Gerlach Jan Doys van der Does benoemde toen zijn zoon Huijgh Barendregt in de beide vacante functies. De schout noemde hem eveneens een "brave burger".

   Get. bij de overl. aangifte: Huig Pieters Barendregt .

  9 kinderen


 5. Huijg Snaijer , * 1687 , ~Cillaarshoek 20-4-1687 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.