Aert Aertsz Craeijenstein , † 1610.
Zoon van ? .


x ±1570
    NN. Aelbrecht Thomasdr .

RECHTSBOVEN: Strijen

Kinderen:
 1. Aelbert Aerts Craeijenstein , † ±1627 .

  x   Machtelt Corssen .

  2 kinderen


 2. Thomas Aertsz Craeijenstein , † ±1610 .

  x ±1602   Crijntje Bastiaens .
      Dochter van Bastiaen Arien Andriesz (Bastiaen Adriaensz) ( Verweel) (?) en Bijateris Ingens (Beatrix IJnghensdr) (den Ouden) (?).

   Crijntje Bastiaans Bestebreur / Verweel zou een dochter zijn van Bastiaen Arie Andries Verweel/Van der Waal en Beatrix Ingens den Ouden.

   Weeskamer Strijen, 19-12-1610:
   - Cryntje Bastiaens, wed. wijlen Thomas Aerts, geassistoerd met Antoms Bastiaens [Verweel, sehepen van Strijen] haren voocht in desen, ten eenre, en
   - Aert Aerts als g r o o t v a d e r, Gerrit, Aelbert, en Willem Aertszonen, als oom en en vooghden van Aert Tomas, out omtrent 8 jaren, weeskind
   van Tomas Aerts en Cryntje Bastiaens, doet uitkoop van haar kind.

  1 kinderen


 3. Hendrick Aerts Craeijenstein .

   Hendrcik Aerts Craeijenstein wordt door Pieter Rocusz. Visscher benoemd tot zijn executeur testamentair.

  x   Leentgen Jans Visser .
      Dochter van Jan Willems Visser (?) en Lintge Leenderts (?).

   Leentgen is een dochter vanJan Cornelis (Willems) Visser en Lijnsbeth Leenderts.


 4. Gerrit Aertsz Craeijensteijn , *Strijen ±1570 , † Strijen ±1622 .
   Overleden 1622-1623.

   Gerrit Aerts Sobreede/Craeijensteijn, zoon van Aart Aartsz en een dochter van Albrecht Thomas.

  x <1610   Neeltje Ingens Burger , † Strijen <1619.
      Dochter van Ingen Cornelisz Burger en NN. .

   Weeskamer Strijen, 23-7-1623:
   "Jannetje Henricx, weduwe van Gerrit Aerts (CRAEYSTEYN) geassisteert door
   - haar vader Henric Pauwels (WEEDA) en
   - Gerrit Henricx, Cornelis Henricx haar broerders en
   - Dirk Lenert, gehuwd met Ingetje Henricx, haar swager en
   - Aalbrecht en Willem Aarts (CRAEYESTEYN), Oomens en voogden van Aechie en Neeltje (Gerrits) die Gerrit Aerts ten 1e huwelijk heeft bij Neeltje Ingens (Burger) en
   - Jacob, oud 3 yaar, en Ijsack, oud 1 yaar. Deze kinderen heeft Gerrit Aerts bij Jannegje Henricx."

  x ±1618   Jannetge Hendricks (Janneken Heindericx) Weeda , * ±1595 , † Strijen ±1672.
      Dochter van Heijndrick Pouwelsz Weeda en Barber Gerrits .
   Kinderen: Jacob en Isaac.
   Overleden in Strijen in de periode 1670-73.

   Jannetje trouwde Gerrit Aartsz Craeyensteyn, zoon van Aart Aartsz en Albrechtje Thomasdr. Hij was weduwnaar van Neeltje Ingensdr Burger. Jannetje en Gerrit hadden de volgende kinderen: Jacob en Isaac.

   Op 8 december 1674 compareren Pieter Aryens Maesdam, wed. Jannnge Heymìricx Weda, alsmede haar erfgenamen (waaronder Aryen Heyndricx Weda, gehuwd met Berber Pieters Maesdam).

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.