Roelof Jansz ( Cranendonck) , * ±1415 , † ±1483.
Zoon van Jan Roelofsz Cranendonck .


Kinderen:
 1. Gerrit Roelofsz ( Cranendonck) , * ±1435 , † ±1514 , [] Ridderkerk .

  x ±1460   Beatrijs , * ±1440 , † Ridderkerk ±1515.

  3 kinderen


 2. Jacob Roelofsz Cranendonck , * ±1440 , † >4-8-1506 .

   In 1464 en 1468 werd Jacob betaald voor het werkzaamheden aan sluis en vliet in de polder Oud-Reijerwaard. Waarschijnlijk had Jacob geen kinderen.


 3. Cornelis Roelofsz (Neel Roelen) Cranendonck , * ±1440 , † <23-4-1520 .

   Hij was gegoed onder Ridderkerk en onder Oost-Barendrecht.
   Op 20-9-1487 verkreeg Cornelis Roel Cranendoncxz het recht van visserij en vogelarij in het ambacht Oist-Barendrecht, binnen- en buitendijks.
   Mogelijk trouwde hij Cornelia Gerritsdr. Uit een in 1510-1520 tegen haar gevoerde zaak wordt níet duidelijk of haar echtgenoot, Cornelis Roelofsz, een Crandendonck was.
   Beroep: Dorts landpoorter in de Reijerwaard. van 1485 tot 1485


 4. Jan Roelofsz Cranendonck , * ±1450 , † <1515 .
   Jan is vermoedelijk in Dordrecht overleden. In 1506, na het overlijden van zijn eerste vrouw, werd Jan aangesteld als voogd over zijn eigen kinderen.

   Jan trouwde (1) Delyaentge Mon Huijgensdr, dochter van Mon Huijgensz, bakker te Dordrecht, en (2) Luijtgaert Willemsdr. Kinderen van Jan en Delyaentge: Vincent, Jan, Cornelis, Roelof, Margriet, IJda en Marigje. Luijtgaert baarde een zoon Cornelis.


 5. Pieter Roelofsz ( Cranendonck) , * ±1450 , † >1-11-1502 .

   Pieter was wsl. gehuwd met Janneke Lodewijcksdr (van Ghiessen), dochter van soetke Wijt Willemsdr Of en Lodewijck Aertsz, gezworene van Gerrit Hendricksz Ambacht en leenman in Oost-Barendrecht. Mogelijk zijn zij de ouders van ene Roelof Pietersz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.