Dirck Dircksz Cranendonck , *Den Hitsert ±1650 , † Mijnsheerenland >1699.
Zoon van Dirk Ariensz Cranendonck en Liesbet Dircks Verhouck .


x 1678 (otr 10-1678)
    Jannigje Hermans den Ouden , *Mijnsheerenland ±1655 , † <1683.    

    Dochter van Herman Ariens (Hermen Arijenss) den Ouden en Arijaentie Jacobs Grauw .
x Mijnsheerenland 15-11-1682 (otr Mijnsheerenland 24-10-1682)
    Marijtje Dircks Moerkercken , *Mijnsheerenland, Westdijk ±1645 , † <1692.    

    Dochter van Dirck Arijense Moerkercken en Maaijcke Pieters Cranendonck (?).
x ±1690
    Ariaantje Laurensse (Ariaentie Lauwen) van Dijck , *Mijnsheerenland ±1665 .
Kinderen:
 1. Lijsbeth Dirks Cranendonck , * 1679 , ~Mijnsheerenland 17-9-1679 , † 1717 .
  Get. bij de doop: Maeijke Dirks Cranendonck en Leendert Dircxe Cranendonck .
   Doopget. Leendert Dirks, Maijken Dirks.

   Lijsbeth Dircksdr Bootser Kranendonk, dochter van Dirk Drickse Kranendonk en Jannegie Hermens den Ouden.

   Mijnsheerenland, 11.11.1711:
   Ontslaging van het fidei commis van 2 morgen en 150 roeden land onder Moerkercken.
   Genoemd: Dirck Dircks Cranendonck, grootvader van de onmondige kinderen en erfgenamen van zijn dochter Lijsbeth Dircks Cranendonck, aan haar verwekt door haar le man Meeuwis Aryens Reijerkerk, en haar tegenwoordige 2e echtgenoot Johannis Jans Smit. Cornelis Aryens Reijerkerk, Maerten Aryens Reijerkerk, beide ooms en bloedvoogden van de voorn. kinderen.
   Wouter Pietersz. Sluis, neef van de onmondige kinderen. Zij allen verzoeken overmits de grote armoede van Johannis Jans Smit en zijn huisvrouw Lijsbeth Dircksdr ., te consenteren aan de Grootmogende Heeren Staten van Holland en Westfriesland betreffende het ontslag van het fidei commis van 2 morgen en 150 roeden zaailand in Moerkercken, door Aryaentie
   Jacob, weduwe van Herman Ariens den Ouden, volgens testament d.d. 21.5.1683, gelegateerd aan Lijsbeth Dirck Cranendonck, waarvan de wettige eigendom zou komen op haar kinderen.

  x ±1698   Meeuwis Ariens Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1670 , † <6-1707.
      Zoon van Arien Ariensz De Jonge Reijerkerk en Maergie Meeuwis Hofman .
   Kinderen gedoopt in Mijnsheerenland 1699-1707: Arie, Jannigje, Maaike en Dirk.

   Mijnsheerenland, 20 maart 1702:
   Timotheus Wijckentoorn in Mijnsheerenland draagt over aan Meeuwis Adriaens Rydderkerk een huis en erf op het dorp van Moerkercken. Oost: Heijndrik Batenburg, zuid: de straat,
   west: Petronella Gijsberts Boer en noord: het land hetwelk gebruikt wordt door Jan Otten Maaskant. Verkocht voor 480 gulden.Met onderschrift van o.a.: Javit Polderman.
   Meeuwis Adriaens Reyerkerk in Mljnsheerenland bekent schuldig te zijn aan Jacob Dingemans Hoffman, voogd over de kinderen van Dirk Pieters Kruijthof en Ariaantje Adriaans Reyerkerk, de som van 480 gulden. Af te lossen met 100 gulden jaarlijks. Hij hypothekeert op zijn huis en erf.

   Meeuwis Ariens trad op als getuige bij de doop van Arien Maartensz Reijerkerk .

  x Mijnsheerenland 29-5-1707   Johannes Jans Smit , *Mijnsheerenland <1690 .
   Zij lieten kinderen dopen in de periode 1709-1716.

   Johannes hertrouwde op 20-1-1720 in Mijnsheerenland met Ariaantje Jansdr Lievaert.

   Johannis Jans Smits, gehuwd met Lijsbeth Dirks Cranendonck, verkoopt na een publieke verveiling op 9-5-1712 in Mijnsheerenland aan Joris Arents Beldert, oud-schepen van Mijnsheerenland, 2 morgen en 150 roeden land in Westmaas-Nieuwland. oost: Ijsak Adr. Por, west: de weduwe van Jan van Swieten, zuid: de vliet, noord: de Westdijk.

   Mijnsheerenland, 20-10-1710: Johan Jans Smit en Lijsbeth Dircks Kranendonk, inwoners van Mijnsheerenland, verklaren
   belast te zijn met een “zware familie” en dat zij niet anders bezitten dan 2 morgen en 150 roeden zaailand. Zij verzoeken, in geval van toelating voor het gerecht, om pro Deo.

  4 kinderen


 2. Ariaantje Dirkse Kranendonk , * 1691 , ~Mijnsheerenland 25-11-1691 , † Sint Anthoniepolder ±5-3-1774 .

  x ±1720   Ewout Pieters van Luijck , * ±1688 , ~Sint Anthoniepolder 23-2-1689 , † Sint Anthoniepolder ±30-12-1789.

  4 kinderen


 3. Dirck Dircks Cranendonck , * 1693 , ~Mijnsheerenland 11-10-1693 , † <1701 .
  Get. bij de doop: Maeijke Dirks Cranendonck en Leendert Dircxe Cranendonck .
   Get. Maeijcke Dircke Kranendonck, Leendert Dircxe Kranendonk.


 4. Dircxie Dircks Cranendonck , * ±1694 , ~Mijnsheerenland 6-2-1695 .
   Get. Marija Sijmons voor Marigie Dircx Cranendonck.


 5. Laurens Dirks Cranendonck , * 1697 , ~Mijnsheerenland 28-3-1697 .
  Get. bij de doop: Arij Laurens (Arijen Lauwen) van Dijck en Simon Laurens (Sijmon Lauwen) van Dijck .
   Get. Simon Laurens van Dijk, Arij Laurens van Dijk en Pieternelletie Cranendonck.


 6. Dirk Dirks Cranendonck , * ±1699 , ~Mijnsheerenland 30-1-1700 .
  Get. bij de doop: Maeijke Dirks Cranendonck .
   Get. Maaike Dirks.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.