Geeraert Huijgensz (Geerit Huijgensz) Cranendonck , *IJsselmonde ±1575 , [] IJsselmonde 1624.
Zoon van Huijg Pieters Cranendonck en Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) .


x <1600
    Machteltge Bastiaene , † <7-4-1619.
x Barendrecht 7-4-1619
    Janntje Aertsse Spruijt , *West-Barendrecht ±1595 , † 7-1654.    

    Dochter van Aert Sebastiaensz Spruijt en Teuntge Sijmensdr .

RECHTSBOVEN: IJsselmonde met het rond 1550 gebouwde kasteel

Kinderen:
 1. Gerrit Gerritsz Cranendonck , † ±1730 .
   Ongehuwd overleden tussen 17-6-1727 en 29-5-1632.


 2. Neeltge Geeraerts (Neeltge Gerrits) Cranendonck , *West-IJsselmonde ±1600 , † Ridderkerk >3-1640 .

  x IJsselmonde 1625   Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser , *Rotterdam, Charlois ±1569 , † >11-1649.

  6 kinderen


 3. Maritgen Gerrits Cranendonck , * ±1609 , ~Barendrecht 7-2-1610 , † <1664 .
   Tweeling met Pieter.

  x ±1630   Dirck Adriaen Jorisz Huijsman , *Rotterdam, Katendrecht ±1600 , † 1649, [] Rotterdam, Charlois 1649.
      Zoon van Adriaen Jorisz en ?
   Zij trouwden vóór 29-5-1632. De kinderen uit dit huwelijk namen de naam Cranendonck aan.

   Hij is een zoon van Adriaan Jorisz uit Charlois.

   Oost-IJsselmonde, 24-6-1639:
   Dirck Adriaen Jorisz, huisman te Katendrecht, eist het geld dat op rente is belegd ten behoeven van wijlen Willem Geeritsz Craennendocq, zijn zwager door Ploen Ploenen Verschoor en Adriaen Geeritsz Boots op last van Queryn Huyser, zijn zwager te Ridderkerk, bij arrest van Elisabeth Ploenen te West-IJsselmonde.
   Procureur Schepens oppert dat Queryn Huyser landpoorter van Dordrecht is, op wiens goederen geen beslag kan worden gelegd en dat de zaak nog voor het gerecht van West-IJsselmonde hangt.
   Heemraden oordelen dat het pleit door de vierschaar van WestIJsselmonde dient te worden beslecht.

  5 kinderen


 4. Pieter Gerritsz Cranendonck , * ±1609 , ~Barendrecht 7-2-1610 , † >3-3-1637 .
   Tweeling met Maritgen.

   Oost-IJsselmonde, 4-4-1630:
   Pieter Geeritsz Craennendoncq, op het punt om naar Oost-Indië te vertrekken, machtigt Pieter Huygensz Craennendoncq en Adriaen Geeritsz Boots, zijn ooms, om tijdens zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen en in het bijzonder om te procederen tegen Querijn Ariensz Huyser, zijn zwager, wegens de koop van land in de 68 Morgen.

   In het voorjaar van 1630 vertrok Pieter Gerritsz Cranendonck naar Oost-Indië. Hij was zeeman en wordt in 1637 in ’s-Gravenhage vermeld.
   Ondertussen liet hij zijn zaken behartigen door zijn zwager Crijn Ariensz Huijser en zijn ooms Pieter Hijgen Cranendonck en Adriaen Gerritsz Boots.
   Toen er een geschil rees over de verkoop van het aandel van Pieter Gerritsz Cranendonck in land in de polder 68 Morgen onder West-IJsselmonde, verklaarde Pieter: "het selve uut geen volcommen ofte hoorlick verstant en kennisse sijner vijff zinnen gedaen te hebben en [omdat hij] dier tijt noch standt onder de gestelde administae van gemelten zijnen swager".


 5. Willem Geeritsz Cranendonck , * ±1612 , ~Barendrecht 1612 , † IJsselmonde 1639 , [] IJsselmonde 1639.
  Get. bij de doop: Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor .
   Ongehuwd verleden in 1639, vóór 18 juni. Begraven in IJsselmonde in het koor van de kerk in 1639.
   Doopget. Lijsbetge Pleune.

   Willem Geeritsz Craenendoncq.

   Oost-IJsselmonde, 24-6-1639:
   Dirck Adriaen Jorisz, huisman te Katendrecht, eist het geld dat op rente is belegd ten behoeven van wijlen Willem Geeritsz Craennendocq, zijn zwager door Ploen Ploenen Verschoor en Adriaen Geeritsz Boots op last van Queryn Huyser, zijn zwager te Ridderkerk, bij arrest van Elisabeth Ploenen te West-IJsselmonde.
   Procureur Schepens oppert dat Queryn Huyser landpoorter van Dordrecht is, op wiens goederen geen beslag kan worden gelegd en dat de zaak nog voor het gerecht van West-IJsselmonde hangt.
   Heemraden oordelen dat het pleit door de vierschaar van WestIJsselmonde dient te worden beslecht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.