Maritje Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1580 , [] Oost-IJsselmonde ±1636.
Dochter van Huijg Pieters Cranendonck en Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) .


x
    Cornelis Cornelisz (Cornelis Cornelis de Jonge) , † ±1602.
x ±1604
    Jan Johannesz (Jan Jansz de Jonge) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1589 , † <2-1618.    

    Zoon van Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt en ?
x 1618 (otr Ridderkerk 6-5-1618)
    Willem Lenertsz Arijswager , [] IJsselmonde ±1637.    
Willem Lenertsz trad op als getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt .


    Zoon van Lenert Adriaens Arijswager en Volckgen Cornelisdr .

RECHTSBOVEN: IJsselmonde

Kinderen:
 1. Pietertgen Cornelis , * ±1600 , † <1642 .

  x 1623   Jacob Arijens Vinck , *Dordrecht 15-9-1596 , ~Dordrecht 1-10-1596 , † Ridderkerk 3-4-1659.

  5 kinderen


 2. Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt , * >1603 .
   EEn Cornelis Jansz int Velt is in IJsselmonde begraven tussen 27-6-1636 en 27-11-1637.

   Cornelis Jansz in ’t Velt, wonende te Iselmonde aan de Hordijck, toekomstige bruidegom, geassisteerd door Cornelis Jansz in ’t Velt en Willem Lenertsz Arieswager, resp. stiefvader en oom, sluit op 29-10-1630 in Rotterdam een contract van huwelijkse voorwaarden met Maertge Segeren, weduwe van Pieter Ariensz Arieswager, als moeder van Grietge Pietersdr, toekomstige bruid, geassisteerd door Arien Pleunen Hermans, zwager van Grietge.

   Te Rotterdam op 12-6-1635 maakten zij een testament op voor notaris Gerrit van der Hout. Cornelis Jansz in ’t Velt de jonge en zijn vrouw Grietgen Pieters, wonend te Slickerveer onder Rijerkerck benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. Als de langstlevende hertrouwt, is deze gehouden aan de naaste familie van de eerststervende een bedrag van 2.000 gulden te vermaken.

  x   Grietgen Pieters ( Arijswager) .
      Dochter van Pieter Adriaensz Arijswager en Maertge Segeren (Marijtijen Segers) .


 3. Willem Jansz in ’t Velt , * >1603 .
   Een Willem Jansz int Velt is in IJsselmonde begraven tussen 27-6-1636 en 27-11-1637.


 4. ? Lijntgen Jans in ’t Velt , *IJsselmonde ±1615 , ~IJsselmonde 16-2-1616 .

  x Ridderkerk 29-1-1640   Jan Wouterssen Leeuwenburgh , * 1618 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1618 .
   Otr. op 8-1-1640 in Ridderkerk.
   Jan Wouterssen Leeuwenburch, j.g. van Ridderkerk, en Lijntgen Jans int Velt, j.d. van IJsselmonde, wonend te Ridderkerk.

   Hij zou een zoon zijn van Wouter Pleunen op Leeuwenburgh en Neeltjen Cornelisse.

  5 kinderen


 5. Volckxken Willems Arijswager , * >1617 .


 6. Grietken Willems Arijswager , * ±1620 , † >10-1645 .

   Rotterdam, 17 juni 1642: Bastiaen Willemsz van Nes en zijn vrouw Grietge Willems Arijswagers woonachtig in Rijerkerk benoemen elkaar tot erfgenaam van alle na te laten goederen en tot voogd over eventueel na te laten minderjarige kinderen. Elk van hen krijgt bij huwelijk of het bereiken van de volwassen leeftijd hun deel van 2000 gulden. Mochten er geen kinderen zijn dan zal de langstlevende een bedrag uitkeren van 500 gulden aan de verwanten van de eerst stervende, waarmee deze verder af moeten zien van afspraken op de rest van de erfenis.

   Bastiaen Willemsz van den Nes, heemraad, en Grietge Willems Arijswagers (ziek op bed), echtpaar, benoemen elkaar tot erfgenaam op 18-11-1645 in Ridderkerk.

  x Ridderkerk 10-11-1641   Bastiaen Willemsse van (den) Nes , * ±1618 , † <2-1657.
      Zoon van Willem Bastiensz van den Nes en Jorisken Bastiaenen .
   Otr. op 6-10-1641 in Ridderkerk.
   Bastiaen Willemse van de Nes, j.g. van Ridderkerk, en Grietken Willems Arijswager, j.d. van IJsselmonde.

   Rotterdam, 17-6-1643: Bastiaen Willemsz van Nes en zijn vrouw Grietge Willems Arijswagers, woonachtig in Rijerkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam van alle na te laten goederen en tot voogd over eventueel na te laten minderjarige kinderen. Elk van hen krijgt bij huwelijk of het bereiken van de volwassen leeftijd hun deel van 2000 gulden. Mochten er geen kinderen zijn dan zal de langstlevende een bedrag uitkeren van 500 gulden aan de verwanten van de eerst stervende, waarmee deze verder af moeten zien van afspraken op de rest van de erfenis.

   Bastiaen Willemsz van den Nes, heemraad, en Grietge Willems Arijswagers (ziek op bed), echtpaar, benoemen elkaar tot erfgenaam op 18-11-1645 in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 1680:
   Bastiaan Willemsse van [de] Nes en sijn huijsvr. hebben drie kinderen boven de acht jaeren; de vrouw gaet wt wassen en hij wt slooten en konne niet wel aen de kost geraecken.
   Drie kinderen boven de tien jaeren.

   Ingentie Hendricxdr., geassisteerd met haar zoon en gekoren voogd Goosen Aryensz. van de Nes, wonende in Sandelingenambacht, aan de ene zijde, en Franck Cornelisz. van de Nes, P(iete)r Cornelisz. Soeteman, getrouwd met Mariken Cornelis van de Nes, Ary Cornelissen Soeteman, getrouwd met Teuntgen Cornelis van Nes, Bastiaen Cornelissen van de Nes en Mariken Cornelis van de Nes, weduwe van P(iete)r Crijnen, alsmede Bastiaen Willemsen van de Nes en Franck Willemsen van de Nes, allen erfgenamen en legatarissen van Leendert Bastiaensen van de Nes, zowel voor henzelf als uit naam van Jacob Cornelissen Besemer, wonende tot Rotterdam, zoon van Anneken Clemensen van de Nes, ter andere zijde, compareerden op 2 oktober 1653 voor een notaris te Dordrecht. Tussen de partijen was namelijk onenigheid ontstaan aangaande de rekening die Arien Bastiaensen van de Nes tot de laatste november 1649 aan de erfgenamen had gedaan en die door enkelen van hen ook was getekend. De partijen hadden elk een advocaat in de arm genomen en beloofden zich neer te leggen bij de uitspraak voor de Hoge Raad van Holland.

   Op ten XXXIXen january XVIc XLVIII soo sijn dijckgraef ende hoogeheemraiden [van de Rijerwaard] ten huyse van Bastiaen Willemsse van den Nes gecompareert. Met besloot toen tot nieuwbouw van de oude poldermolen, dat werd een wipwatermolen aan de Hordijk.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.