Pieter Willemsz Cranendonck , *IJsselmonde ±1500 , † Oost-IJsselmonde >2-6-1557.
Zoon van Willem Cranendonck (?) .


× ±1525
    NN. (1) , *IJsselmonde 1498 , † ±1538.    

× ±1540
    NN. (2) , * ±1520 , † ±1601.
Kinderen:
 1. Pieter Pietersz (van) Cranendonck , *IJsselmonde ±1530 , † IJsselmonde 1600 , [] IJsselmonde 6-1600.
  Get. bij de aangifte begraven: Adriaentje Gerrits .

   Pieter Pietersz Cranendonck/Bootser was boer aan de Hordijk te Oost-IJsselmonde, laagheemraad van Dirk Smeetsland en meester Arend van der Woudensland.
   Hij was schout van Oost-IJsselmonde, dijkgraaf van IJsselmonde en hoogheemraad van de 4 polders van West-IJsselmonde.

   Oost-IJsselmonde, 1603:
   Adriaen Leennaertsz en de erfgenamen van Leennaert Arensz Bolles eisen van Heindryck Pietersz Craennendonck, curator van de boedel Pieter Pietersz Craennendonck, zijn vader, eisen 15 pond en 6 stuivers wegens gedane arbeid en verteerde kosten door deze laatste.
   Beroep: boer, schout, hoogheemraad
   Overleden tussen 24-4-1600 en 4-1-1601. Begraven in de kerk van IJsselmonde in juni 1600, betaling door zijn weduwe en erfgenamen.

  × <1565   Adriaentje Gerrits , * ±1540 , † ±1609.
      Dochter van Gerrit Damasz en ?

   Oost-IJsselmonde, begin 17e eeuw:
   - Heindrick Pietersz Craennendonck, Thonis Pietersz, Sebastiaen Pietersz Craennendonck en Adriaen Aertsz Hacke, man van Maertghen
   Pietersdr, erfgenamen van Pieter Pietersz Craennendonck en Adriana Geeritsdr machtigen Leennert Cornelisz te Barendrecht, man van
   Lysbeth Pietersdr, om uit hun naam van Huygo Pietersz. Craennendonck een deel van de aanwas in West-Barendrecht en een evenredig deel van de opbrengst van dat land op te eisen.
   - Leennert Cornelisz, man en voogd van Elisabeth Pietersdr. van Craennendonck eist van Heindrick Antonisz van Craennendonck en Sebastiaen Pietersz van Craennendonck, Adriaen Aertsz Hacke, man en voogd van Maeryken Pietersdr Craennendonck en de kinderen van
   Willem Pietersz Besemer en Fyken Pietersdr Craennendonck, erfgenamen van Pieter Pietersz van Craennendonck en Adriana Geeritsdr. dat zij op bruiloftsfeestkleding ter waarde van 120 gulden na niets uit de boedel zullen vervreemden voordat deze is gescheiden.
   Heemraden wijzen dat partijen de zaak in der minne zullen moeten schikken.
   Overleden tussen 12-8-1608 en 18-5-1609.

   Adriaentje Gerrits trad op als getuige bij de begrafenis van Pieter Pietersz (van) Cranendonck .

  8 kinderen


 2. Gerrit Pietersz Cranendonck , *IJsselmonde ±1530 , † 1575 .

   Gerrit Pietersz Cranendonck alias Boetser huurde diverse percelen land in de polder Smeetsland onder West-IJsselmonde.
   Rond 1560 trouwde hij met een rijke weduwe aan de Hordijk, eigenaresse van een aantal landerijen onder West-IJsselmonde en Oost-Barendrecht. Het huis dat het echtpaar bewoonde, werd bij de taxatie in 1561 de hoogste waarde van het dorp West-IJsselmonde toegekend. In 1562 was hij taxateur van de 10e penning. Hij werd hoge waarsman (penningmeester) van de vier polders van West-IJsselmonde (1563-1573), hoogheemraad van de polder Valkensoord (1571) en schout van West-IJsselmonde (1573-1574).
   Overleden tussen 30-4-1575 en 5-8-1575 in West-IJsselmonde.

  × ±1560   Marietje Andriesse , *IJsselmonde ±1530 , † IJsselmonde <6-4-1589.
   Zij was weduwe van Gerrit Adriaensz en had uit haar eerste huwelijk een dochter Jannigje Gerrits.

   Mogelijk was zij een dochter van Andries Cornelisz.
   Zij was een rijke weduwe met bezittingen aan de Hordijk in IJsselmonde. Haar eerste echtgenoot heette Gerrit Adriaenz.
   Bij de stormvloeden van 13 januari en 15 februari 1552 werd de Hordijk tussen Oost-Barendrecht en Smeetsland ernstig beschadigd, waarbij het huis van Gerrit Adriaensz door het water vanuit Smeetsland over de dijk heen werd gepoeld.


 3. Niesje Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1535 , † Oost-IJsselmonde <1577 .

   Een dochter, waarschijnlijk Niesje genaamd.

   Op 3-8-1602 tradt Huijch Pietersen Cranendonck op als oudoom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Fijcken Jansdr.
   Uit een acte van 30-11-1624 blijkt dat de kinderen en erfgenamen van Niesje Pietersdr. medegerechtigd waren in de Bootsers erfenis.
   Verder had Fijcken Jansdr. een dochter Niesje, waarschijnlijk vernoemd naar haar moeder.

  × ? ±1560   Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde 2-12-1612, [] IJsselmonde .

  1 kinderen


 4. Huijg Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde 28-8-1615 , [] IJsselmonde, kerk 1615.

  × IJsselmonde ±1575   Margrieta Gerrits (Ghrietgen Gheerits) , *IJsselmonde ±1550 , † IJsselmonde ±1626, [] IJsselmonde, kerk .

  7 kinderen


 5. Cornelis Pietersz Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1545 , † IJsselmonde ±1600 .

   Cornelis Pietersz Cranendonck alias Bootser, zoon van Pieter Willemsz., boer te Oost-IJsselmonde.

   Cornelis had zich in Bolnes onder Ridderkerk gevestigd, maar aan het eind van zijn leven keerde hij terug naar zijn geboortedorp IJsselmonde.
   Overleden tussen 20-4-1602 en 15-1-1603 in IJsselmonde. Of tussen 8-7-1598 en 11-11-1599 (in de kerk aan het oosteinde, betaling door zijn weduwe en erfgenamen).

  × <1579   Agata Quijrinnen (Aechgen Crijnen) .

   Agata Crijnsdr. was op 19-11-1581 in Ridderkerk getuige bij de doop van Maritgen, dochter van Cornelis Adriaensz en Jannetgen Teeusdr.

   Aechgen Crijnendochter Cornelis Pieterss. wijff was samen met Cornelis Adriaen Franss op 11-8-1585 in Ridderkerk getuige bij de doop van Abraham Pietersz., zoon van Pieter Thonisz. (zoon van Thonis Thonisz.) en Adriaengen Pietersdr.

   Zie: Ned. Leeuw 1997.

  4 kinderen


 6. Willem Pietersz Cranendonck , * ±1545 , † ±1591 .

   Willem Pietersz Cranendonck alias Boots woonde aan de Hordijk onder IJsselmonde, direct naast zijn broer, de schout Pieter Pietersz Cranendonck.
   Willem gebruikte land in de zesde hoef van het Oudeland van IJsselmonde en in de Nieuw-Reijerwaard, maar had aanvankelijk geen land in eigendom. In 1582 kocht hij 7 morgen 3 hond land in de eerste hoef van het Oudeland van IJsselmonde.
   Hij was hoogheemraad (1578-1590) en penningmeester (1587-1589) van de polder Varkensoord.
   Aangifte van zijn begraven in de kerk tussen 11-10-1590 en 18-10-1591 in IJsselmonde, betaald door zijn weduwe.

  × ±1565   Adriaentje Adriaensdr , † Barendrecht 14-2-1612, [] Barendrecht .
   Zij trouwden vóór 22-4-1582, mogelijk was Adriaentje eerder gehuwd geweest.

   Ariaengen, Willem Pietersz. wijff, was doopgetuige bij Jannitgen, dr. van Heijndrick Jansz. en Neeltgen Inghensdr. op 16-5-1585 te Ridderkerk.
   Als weduwe van Willem vestigde zij zich in Barendrecht, waar zij vanaf 1598 werd vermeld. Cornelis Willems Jonckynt was toen haar gekoren voogd.

   Adriaentje Adriaensdr trad op als getuige bij de doop van Aelken Cornelisse Cranendonck , de doop van Jannitgen Heijndircks .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.