Roockgen Arijens (Roocxken Arijens) Cranendonck , * 1607 , ~Ridderkerk 12-12-1607 , † >1673.
Dochter van Adriaen Pauwelsen Cranendonck en Ariaentje Cornelisse .


x Ridderkerk 13-6-1632 (otr Ridderkerk 23-5-1632)
    Arijen Aertsz Kalis , * 1588 , ~Ridderkerk 17-11-1588 , † 1644.
Kinderen:
 1. IJchjen Ariense Kalis , * 1633 , ~Ridderkerk 18-12-1633 , † >1685 .

   Ridderkerk, 25-9-1667: Gerard Pleunen de Hen, hoog heemraad te Ridderkerk, gehuwd met IJchjen Ariense Kalis, wonend aan de Grasdijk te Ridderkerk. Zij maken geen officieel testament op maar willen dat alles wettelijk verloopt. Langstlevende zal voogd over de kinderen zijn en zal zelf meerdere voogden verkiezen.

   Ridderkerk, 27-3-1681:
   - Wouter Pleune de Hen, wonende te Bolnes gemeente Ridderkerk,
   - Cornelia Pleune de Hen vergezeld door Willem Sijmonsz Noortdijck als haar gekozen voogd in deze wonende te West IJsselmonde,
   - IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen als moeder en voogd over haar kinderen te weten Lijntie, Roockie, Arien, Pleuntie, Pieter en Aert Gerritsz de Hen, ter ene, en Arien
   Ariensz Kalis, hoog heemraad alhier, ter andere zijde. Zij verklaren gezamenlijk in goede harmonie overeenstemming te hebben bereikt inzake het onderhoud van hun innocente zuster. De tweede comparant verklaart hun innocente zuster, Neeltie Pleune de Hen, haar verdere leven te zullen onderhouden.

   Ridderkerk, 23-12-1686:
   - IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen,
   - Arien Ariensz Kalis hoog heemraad alhier,
   - Aert van der Kade, getrouwd met Annitie Ariens Kalis, wonende in Barendrecht,
   - Gerrit Pietersz Lijster, getrouwd met Trijntie Ariens Kalis,
   - Gerrit Jansz Staes, getrouwd met Lijntie Arijens Kalis,
   - Huijgh Woutersz van der Wael, getrouwd met Roockie Aerts Kalis en
   - Willem Leendersz Mijnliefste, getrouwd met Jannitie Aerts Kalis, wonende te Ridderkerk voornoemd;
   Zij zijn allen erfgenamen van Ariaentie Ariens Kalis. Blaes Gosensz Bom, weduwnaar van de voornoemde Ariaentie Ariens Kalis, verklaren de nalatenschap met elkaar in goede harmonie te hebben verdeeld.

   Reeckeninge, bewijs en reliqua die bij deze is doende Matheus Jacobsz van der Zegen, voogd en administrateur, nevens Willem Sijmonsz Noortdijck over de nagelaten kinderen van Gerrit Pleune de Hen en IJda Ariens Kalis, alsmede erfgenamen in de boedel van Wouter Pleune de Hen volgens het testament bij notaris Van Heer en getuigen, gepasseerd op de vijfde juli 1684 te Ridderkerk.

  x   Gerard Pleunen (Gerrit Pleune) de Hen , † <1678.
      Zoon van Pleun Cornelisz de Hen en Lijntje Pieters .
   Kinderen: Lijntie, Roockie, Arien, Pleuntie, Pieter en Aert Gerritsz de Hen.

   Gerrit Pleunen de Hen was in 1665 kerkmeester van Ridderkerk en in de periode 1655-76 heemraad van de Riederwaard.

   Rijsoord, 13-9-1677: Ytje Arijens Kalis (ziek op bed), weduwe van Gerrit Pleune de Hen (tijdens zijn leven hoog heemraad in Ridderkerk), benoemt haar kinderen tot haar erfgenamen. Als voogden over eventueel minderjarige kinderen benoemt zij Wouter Pleune de Hen en Arijen Arijensz Kalis.

   Ridderkerk, 5-10-1680: IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen, geassisteerd door Arien Ariensz Kalis als haar gekozen voogd in deze, ter ene, en Wouter Pleune de Hen, als oom en bloedvoogd over de nagelaten weeskinderen van de voornoemde Gerrit Pleune de Hen, ter andere zijde. IJda blijft in het bezit van de nalatenschap en zal de kinderen tot hun mondige dage of huwelijk opvoeden.

  6 kinderen


 2. Ariaentje Ariens Kalis , * 1636 , ~Ridderkerk 24-2-1636 , † 1686 .
   Overl. in de 2e heflt van 1686.

   Ariaentie Ariens Kalis te Slikkerveer onder Ridderkerk benoemt op 18 juni 1674 in Rijsoord haar moeder Roockiens Ariens tot haar universele erfgename.

   Ridderkerk, 30-8-1686: Blasius Goosense Bom en Ariaentie Ariens Kalis (ziek op bed), echtpaar wonende op Slikkerveer gemeente Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam. Voorkomende namen in het testament zijn: Rookje Gerrits Lijster en IJda Ariense Kalis - weduwe van Gerrit Pleune de Hen.

   Ridderkerk, 23-12-1686:
   - IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen,
   - Arien Ariensz Kalis hoog heemraad alhier,
   - Aert van der Kade, getrouwd met Annitie Ariens Kalis, wonende in Barendrecht,
   - Gerrit Pietersz Lijster, getrouwd met Trijntie Ariens Kalis,
   - Gerrit Jansz Staes, getrouwd met Lijntie Arijens Kalis,
   - Huijgh Woutersz van der Wael, getrouwd met Roockie Aerts Kalis en
   - Willem Leendersz Mijnliefste, getrouwd met Jannitie Aerts Kalis, wonende te Ridderkerk voornoemd;
   Zij zijn allen erfgenamen van Ariaentie Ariens Kalis. Blaes Gosensz Bom, weduwnaar van de voornoemde Ariaentie Ariens Kalis, verklaren de nalatenschap met elkaar in goede harmonie te hebben verdeeld.

  x   Blasius Goosense Bom .


 3. Aert Ariense Kalis , * 1638 , ~Ridderkerk 13-5-1638 , † <1665 .

   Ridderkerk, 1 juni 1664: Aert Arijensz Kalis - ziek op bed - en Leentgen Matheus Velthoen, echtpaar, benoemen tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen Gerrit Pleunen de Hen en Arijen Cornelisz Velthoen, hun zwagers.

  x   Leentjen Teeuwen Velthoen , * 1638 , ~Ridderkerk 26-12-1638 .
      Dochter van Janneken Elderde en Matheus (Teeus Cornelisse) Velthoen .
   Kinderen: Roockje & Jannitgen.

   Leentie Teeuwen Velthoen, wd. van Aert Ariensz Calis van Ridderkerk, trouwde op 4-7-1666 in Barendrecht met Coen Claeijsz/Clase Welboren, j.m. van Carnisse.
   Leentien Theeuwen was op 6-10-1669 in Barendrecht getuige bij de doop van Mattheus (1669-1700), zoon van Hendrick Outraet en Joosje Velthoen.

   Ridderkerk, 2 juni 1666: Leentgen Matheus Velthoen, weduwe van Aert Arijense Kalis, wonend te Ridderkerk, ter ene, en Gerrit Pleunen de Hen, heemraad te Ridderkerk, als behuwd oom en voogd over de 2 kinderen van Leentgen en Aert, ter andere zijde, verklaren de kinderen uit te kopen. Zij zal de kinderen, genaamd Roockje Aerts, gedurende 4 jaar en Jannitgen Aerts gedurende 2 jaar nog onderhouden tot de leeftijd van 15 jaar en dan aan hen 300 gulden uitkeren, te beleggen op interest en enige zilveren voorwerpen. Alles zal verzekerd worden op 2 mergen land welke zij bij hun huwelijk hebben ontvangen en ½ mergen behorende aan Roockje Arijens, haar schoonmoeder.

   Met Aart Ariens Kalis kreeg Leentje Matheusdr. Veldhoen een dochter Roockje (1662-1723), die trouwde met Huijg Woutersz. vander Waal (1665-1713) en nakomelingen had.

   Rotterdam, 24-12-1664: Jannitgen Ellerden, waardin in de Vrachtwagen te Ridderkerk en Leentgen Matheus Velthoen, weduwe van Aert Arijense Kalis, wonend te Ridderkerk, verklaren op verzoek van Johan de Vries dat eind februari in de Vrachtwagen Heindrick Muijssenburch wonend te Dordrecht was binnengekomen waar hij een schrijfboek in leren band achterliet, wat hij later weer kwam ophalen.

  2 kinderen


 4. Arien Ariensen (Arijen Arijensz) Kalis , * 1640 , ~Ridderkerk 12-8-1640 .

  x   Ariaentgen Pleunen de Hen .
      Dochter van Pleun Cornelisz de Hen en Lijntje Pieters .

  1 kinderen


 5. Anneken Ariensen (Annetgen Ariens) Kalis , *Ridderkerk ±1641 .

  x Ridderkerk 1669   Aert Bastijaens van der Ca , * ±1638 , † 12-9-1714.

  4 kinderen


 6. Lijntgen Ariens (Lijntie Ariens) Kalis , * ±1643 .

   Lijntgen is het jongste kind.

   Op 4 juni 1647 comp. Roockgen Ariens, nagelaten weduwe van Arien Aerts sa., won. op Slickerveer. Zij testeert. Zij prelagateerrt aan Lijntgen Ariens, haar jonste dochter, de somma van 600 Car.gld. Tot haar erfgenamen benoemd zij haar kinderen IJttgen, Ariaentgen, Aert, Arien, Annetgen, Trijnten & Lijntgen Ariens. Ook vermeld wordt haar broeder Paulus Ariens Cranendonck.

   Ridderkerk, 24-10-1678: Gerrit Jansz Staes, heemraad te Ridderkerk en Lijntie Ariens Kalis, echtpaar, benoemen elkaar tot erfgenaam.

   Rijsoord, 30-11-1676: Ariaentie Cornelis, weduwe van Cornelis Woutersz van Leeuwenburg en geassisteerd door Leendert Leendersz Cappedijck, heemraad in Barendrecht, haar voogd, ter ene, en Lijntie Ariens Kalis, weduwe van Wouter Cornelisz van Leeuwenburg (voorzoon van de voornoemde Cornelis Woutersz van Leeuwenburg, verwekt bij Pietertie Maertens), sluiten een overeenkomst over de nalatenschap van Cornelis Woutersz van Leeuwenburg, en komen overeen dat Ariaentie Cornelis als boedelhoudster alle effecten van de boedel van haar vader zal mogen behouden.

  x   Wouter Cornelisz van Leeuwenburg , † <1677.
      Zoon van Cornelis Woutersz van Leeuwenburg en Pietertie Maertens .

   Rijsoord, 30-11-1676:
   - Ariaentie Cornelis, weduwe van Cornelis Woutersz van Leeuwenburg en geassisteerd door Leendert Leendersz Cappedijck, heemraad in Barendrecht, haar voogd, ter ene, en
   - Lijntie Ariens Kalis, weduwe van Wouter Cornelisz van Leeuwenburg (voorzoon van de voornoemde Cornelis Woutersz van Leeuwenburg, verwekt bij Pietertie Maertens);
   Zij sluiten een overeenkomst over de nalatenschap van Cornelis Woutersz van Leeuwenburg, en komen overeen dat Ariaentie Cornelis als boedelhoudster alle effecten van de boedel van haar vader zal mogen behouden.

  x <1687   Gerrit Jansz Staes .


 7. Trijntgen Ariens Kalis , * ±1644 .

   Ridderkerk, 23 april 1686: Gerrit Pietersz Lijster, bouwman en Trijntie Ariens Kalis (= zwanger), echtpaar wonende te Ridderkerk benoemen elkaar tot erfgenaam.

  x   Gerrit Pietersz Lijster .
   Zij hadden een dochter genaamd Rookje.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.