Meijnsie Corsse Croes , *Puttershoek ±1619 , ~Puttershoek 10-1-1620 , † 1677, [] Puttershoek 12-8-1677.
Dochter van Cors Pieters Croes (?) en Neeltje Andriesse (?) .


x Puttershoek 21-4-1641 (otr Puttershoek 16-3-1641)
    Wouter Thoonisse van de Grient , *Puttershoek ±1620 , † Puttershoek 30-3-1671.

RECHTSBOVEN: Puttershoek

Kinderen:
 1. Corstiaan Woutersz (Cors) van der Grient , * 1642 , ~Puttershoek 25-5-1642 , † Puttershoek 8-1705 , [] Puttershoek 25-8-1705.

  x   Theuntge Rooke , * 1648 , ~Heerjansdam 8-11-1648 , † 7-1669, [] Puttershoek 19-7-1669.
      Dochter van Roochus Leenderts en Teuntie Leenders .
   Otr. op 23-3-1669 in Heerjansdam.
   "Corstiaen van der Griet, j.m. van Puttershoek, en Teuntje Roocken, j.d. van Heerjansdam en aldaer wonende, sijn tot Puttershoek in den eghten staet bevestigd". Teuntje Roocken is enkele maanden na haar huwelijk overleden.
   Doopget. Corn. Jacobs, [..]kien Jans en Ariaentie Leenderts.

  x Heerjansdam 7-11-1670   Ingetje Heijndricks Hoppel , *Heerjansdam ±1645 , † Puttershoek 1674, [] Puttershoek 1-5-1674.
      Dochter van Hendrik Hendricx Hoppel en Anneke Sparreboom .
   Otr. op 18-10-1670 in Puttershoek.
   "Corstiaen van de Grient, wedn. van Teuntje Roocken, wonende tot Puttershoeck, en Ingetje Heijndricks Hoppel, j.d. van Heerjansdam en aldaer wonende, sijn alhier in den eghten staet bevestigd."
   Kinderen: Wouter en Heijndrick.
   Binnen een maand na de doop van haar jongste zoon overleden.

   Ingetje Heijndricks trad op als getuige bij de doop van Anna Jacobs Groene , de doop van Teunis Kornelisse Leenheer .

  x Puttershoek 13-1-1675   Aechie Cornelis Brommert , * ±1655 , † Puttershoek ±19-3-1721.

  15 kinderen


 2. Willem Wouters van de Grient , * ±1644 , ~Puttershoek 8-1-1645 , † ±1646 .
  Get. bij de doop: Jan Theunisse van de Grient (?) .
   Doopget. Japick Leendertse, Theunis Janse, Jan Theunisse, Lijsbeth Jansdr., Digge Leenders.


 3. Willem Wouters van de Grient , * 1646 , ~Puttershoek 5-8-1646 .
   Doopget. Japick Gerritse, Arije Janse Smouter en Lijsbeth Jansdr.


 4. Jacomijntje van de Grient , * ±1650 , ~Puttershoek 12-2-1651 , † Puttershoek ±23-3-1724 .
   Doopget. Arije Roelantsz, de soon van Blasuis van Haerlem, de dochter van Pieter Arijensz in Bonaventura en een dochter van Willem Maertens, Schout van Maesdam.

  x Puttershoek 1-6-1670   Dirk Bastiaens de Ruijter , * ±1646 , ~Puttershoek 10-1-1647 , † <1690.
   Otr. op 15-5-1670 in Puttershoek.

   Hij was een zoon van Bastiaen Dircksz de Ruijter en Lijntien Arijensdr.

  x   Maarten Ariens van der Graaf , * ±1665 , ~Puttershoek 3-1-1666 , † ±1750.
      Zoon van Arie Ariense van der Graaf en Lijsbeth Ariens Huisman .
   Otr. op 26-8-1689 in Puttershoek.
   Doopget. Pieternella Theunis, Arie Roelants.

   Maarten Ariens is later getrouwd met Anna Jans van Koudekerke, overleden te Puttershoek rond 6 januari 1744.

   Actum Puttershoek Den 23e aug. 1726: Prodeo.
   Ick ondergeschreven Maarten vande Graaff, laast weduwenaar van Jacomijntie van de Grient, verclare mij te zullen begeven inden huwelijcken staat met Anna Jans van Koukercken, meerderjarige dogter, beijde wonende alhier.

   N.B. Waarschijnlijk was het een kleinzoon Maarten Ariens van de Graaf, die als j.m., geb. op Puttershoek, ald. op 25-4-1723 trouwde met Jannigje Pieters Sevenhuijsen, minderj. j.d. geb. en won. op Puttershoek, otr. 31 maart, waarbij zij werd geass. door haar grootvader, Aart Jansse Huijsman.
   Arie Maartens van de Graaff, wonende te Puttershoek, en Cornelis Ariens Buijtendijk, wonende te Maasdam, getrouwd met Ariaantje Maartens van de Graaff, troffen op 13-3-1779 in ’s-Gravendeel een accoord met hun moeder en schoonmoeder, Jannetje Pieters Zevenhuijzen, weduwe van Maarten van de Graaff, wonende te Puttershoek, en haar zoon Pieter Maartens van de Graaff.
   Beroep: Schoenmaker

   Maarten Ariens trad op als getuige bij de doop van Trijntjen van der Graaf .


 5. Maergie Wouters van de Grient , * 1653 , ~Puttershoek 21-9-1653 , † <1664 .
   Doopget. Jan Arijens.


 6. Teunis Wouters van de Grient , * 1656 , ~Puttershoek 24-9-1656 , † <1734 .
   Overl. tussen 2-5-1718 en 12-4-1733.
   Doopget. Frans Bredenhof, Schout van Puttershoeck, Arije Pieters Spruijt, Sr. Bijwaert, Corstiaen Maeskant, secr. van Moerkerken, Maijken van Dueren.

   Op 31-5-1683 legden Pleun Janssen en Theunis Woutersse van de Grient - op verzoek van Jan Melsen - voor schout en schepenen te Puttershoek de verklaring af dat zij waren geweest ten huize van Jan Jacobse Decker, wiens huisvrouw Maeijken Cornelis te bed lag met een wond aan de linkerzijde vna haar hoofd. De twee attestanten verklaarden dat zij haar hadden horen zeggen dat Mels niet schuldig was aan de verwonding, maar dat zij niet wist hoe dit was gekomen; hetzij door vallen, stoten als anders. Zij - en ook haar man - zeiden dat zij ’de questie ofte moeyelijckheyt’ met Mels hadden gehad ’van haerte vergeven ende niet meerdere soude gedencken’.

   Teunis Woutersz van de Grient was in 1695 eigenaar van het huis aan het Weverseinde nummer 165 te Puttershoek. In 1735 werd zijn weduwe als eigenaresse genoemd en ook hun zoon Jacob van de Grient.

   Rotterdam, 1-9-1704: Jacob Cornelis van Uyter en Theunis van der Grient, wonend op Pietershoek, verklaren op verzoek dat zij familiair zijn omgegaan met Gerrit Leenderts van Dijk die omtrent het jaar 1696 in dienst van de bewindhebbers van de geoctroyeerde Oostindische Compagnie van het land naar Oost Indie was vertrokken als vrijgezel.

  x Puttershoek 13-4-1681   Ariaantje Jacobs Leenheer , *Rijsoord (ZH) 1656 , ~Rijsoord (ZH) 9-7-1656 , † Puttershoek ±15-3-1735.
      Dochter van Jacob Willemsz (Jonge) Leenheer en Leijntge Arijens Droogendijck .
   Get. bij het huwelijk: Corstiaan Woutersz (Cors) van der Grient .

   Teunis was j.m. van en won. te Puttershoek, Ariaentgen was weduwe van Cornelis Ariens (de) Brommert.
   Teunis en Ariaentgen testeerden te Puttershoek op 2-5-1718, maakten elkaar erfgenaam, zoon Jacob kreeg het huis, erf en schuur.
   Kinderen: Wouter, Lijntje, Jacob (2x), Corstiaan en Willem.

   Ariaantje was een dochter van Jacob Leenheer en Leijntje Arijen Drogendijk.

  6 kinderen


 7. Arie Wouters van de Grient , * 1660 , ~Puttershoek 25-7-1660 .

   --
   Rijsoord, 4-11-1708:
   - Arie van der Griend, j.m. van Putters-hoeck, met
   - Aariaantje Cornelisse van der Joen, j.d. van Rijsoort.


 8. Maergie Wouters van de Grient , * 1663 , ~Puttershoek 8-4-1663 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.